MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(11622 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 303
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 09:10

Mô tả: Trờng THCS Định Hng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đăng ký phấn đấu thi đua năm học 2010-2011 Họ và tên: Ngày sinh: . Nơi sinh: . Đơn vị công tác: . Trình độ chuyên môn: . Năm vào ngành: I. Những công việc đợc giao trong năm học 2010-2011: - Giảng dạy: Môn: Lớp: - Công tác khác: (TT chuyên môn, CN lớp, Thanh tra, Công đoàn, Đoàn TN, Đội, CT đỏ, Lao động). II. Chỉ tiêu phấn đấu: 1. T tởng chính trị, đạo đức lối sống: . (Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) . 2.Hồ sơ các loại:. (Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) . . 3.Hiệu quả công tác (Chất lợng dạy học). a. Chất lợng mũi nhọn: -Bồi dỡng đội tuyển HSG khối: Môn: -Đồng đội xếp thứ: .Cấp -Vào vòng 1 Lê Đình Kiên đạt: . HS b. Chất lợng đại trà: Môn Lớp Chất lợng đầu năm Chất lợng cuối năm Giỏi Khá TB Yếu Kém Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % S L % S L % S L % S L % S L % S L % S L % S L % S L % 4.Sáng kiến kinh nghiệm: Tên đề tài: . Xếp loại: Cấp: 5.Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm (Công tác khác) a)Công tác chủ nhiệm: Chủ nhiệm lớp: . - Tổng số học sinh đầu năm:. Cuối năm : . Duy trì sĩ số đạt:%. - Hồ sơ lớp CN (Sổ đầu bài, sổ lớp, sổ hội họp lớp, sổ CN lớp): . * Xếp loại hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm đầu năm Xếp loại hạnh kiểm cuối năm Ghi chú Tốt Khá T.Bình Tốt Khá T.Bình Yếu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % *Danh hiệu lớp chủ nhiệm: b) Công tác kiêm nhiệm (Công tác khác) 6.Tài chính (Thu, nạp các khoản đóng góp): a)Thu: b) Nạp: 7.Chấp hành giờ giấc ngày công: . . 8.Hoạt động đoàn thể: . . . 9.Tinh thần học tập nâng cao trình độ: . 10.Chế độ thông tin báo cáo: . . III. Phấn đấu danh hiệu cuối năm: (CSTĐ cấp Tỉnh, cấp Huyện; LĐTT cấp Huyện, cấp Trờng) . Định Hng, ngày tháng 9 năm 2010 Ngời viết ĐK thi đua (Ký, ghi rõ họ tên) . Hng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đăng ký phấn đấu thi đua năm học 2010-2011 Họ và tên: . . Định Hng, ngày tháng 9 năm 2010 Ngời viết ĐK thi đua (Ký, ghi rõ họ tên)

— Xem thêm —

Xem thêm: MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA, MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA, MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-dang-ky-thi-dua

Đăng ký

Generate time = 0.443497896194 s. Memory usage = 18.42 MB