MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

2 340 2
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 09:10

Trờng THCS Định Hng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đăng ký phấn đấu thi đua năm học 2010-2011 Họ và tên: Ngày sinh: . Nơi sinh: . Đơn vị công tác: . Trình độ chuyên môn: . Năm vào ngành: I. Những công việc đợc giao trong năm học 2010-2011: - Giảng dạy: Môn: Lớp: - Công tác khác: (TT chuyên môn, CN lớp, Thanh tra, Công đoàn, Đoàn TN, Đội, CT đỏ, Lao động). II. Chỉ tiêu phấn đấu: 1. T tởng chính trị, đạo đức lối sống: . (Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) . 2.Hồ sơ các loại:. (Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) . . 3.Hiệu quả công tác (Chất lợng dạy học). a. Chất lợng mũi nhọn: -Bồi dỡng đội tuyển HSG khối: Môn: -Đồng đội xếp thứ: .Cấp -Vào vòng 1 Lê Đình Kiên đạt: . HS b. Chất lợng đại trà: Môn Lớp Chất lợng đầu năm Chất lợng cuối năm Giỏi Khá TB Yếu Kém Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % S L % S L % S L % S L % S L % S L % S L % S L % S L % 4.Sáng kiến kinh nghiệm: Tên đề tài: . Xếp loại: Cấp: 5.Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm (Công tác khác) a)Công tác chủ nhiệm: Chủ nhiệm lớp: . - Tổng số học sinh đầu năm:. Cuối năm : . Duy trì sĩ số đạt:%. - Hồ sơ lớp CN (Sổ đầu bài, sổ lớp, sổ hội họp lớp, sổ CN lớp): . * Xếp loại hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm đầu năm Xếp loại hạnh kiểm cuối năm Ghi chú Tốt Khá T.Bình Tốt Khá T.Bình Yếu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % *Danh hiệu lớp chủ nhiệm: b) Công tác kiêm nhiệm (Công tác khác) 6.Tài chính (Thu, nạp các khoản đóng góp): a)Thu: b) Nạp: 7.Chấp hành giờ giấc ngày công: . . 8.Hoạt động đoàn thể: . . . 9.Tinh thần học tập nâng cao trình độ: . 10.Chế độ thông tin báo cáo: . . III. Phấn đấu danh hiệu cuối năm: (CSTĐ cấp Tỉnh, cấp Huyện; LĐTT cấp Huyện, cấp Trờng) . Định Hng, ngày tháng 9 năm 2010 Ngời viết ĐK thi đua (Ký, ghi rõ họ tên) . Hng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đăng ký phấn đấu thi đua năm học 2010-2011 Họ và tên: . . Định Hng, ngày tháng 9 năm 2010 Ngời viết ĐK thi đua (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA, MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA, MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Bình luận về tài liệu mau-dang-ky-thi-dua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP