cung hoc tin hoc quyen 1 tron bo

177 554 22
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/177 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 04:10

PHÒNG GIÁO DỤC VIỆT TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG LÔ CÙNG HỌC TIN HỌC QUYỂN 1 CÙNG HỌC TIN HỌC QUYỂN 1 Làm quen với máy tính 1 Chơi cùng máy tính 2 Em tập gõ bàn phím 3 Em tập vẽ 5 Em tập soạn thảo 4 Học cùng máy tính6 LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 5: Máy tính trong đời sống Bài 1 1 2 1. Giới thiệu máy tính Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Máy tính để bàn Máy tính xách tay 1. Giới thiệu máy tính 1- Màn hình. 2 - Thân máy tính. 3 - Bàn phím. 4 - Chuột. Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) 1 2 3 4 1. Giới thiệu máy tính Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Màn hình - Màn hình của máy tính cho thấy kết quả hoạt động của máy tính như các dòng chữ, số và hình ảnh… 1. Giới thiệu máy tính Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) - Phần thân của máy tính chứa bộ xử lí. Bộ xử lí là bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính Phần thân 1. Giới thiệu máy tính Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) - Bàn phím của máy tính gồm nhiều phím. Khi gõ các phím, ta gửi tín hiệu vào máy tính. Bàn phím 1. Giới thiệu máy tính Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) - Chuột của máy tính giúp điều khiển máy tính nhanh tróng và thuận tiện. Chuột . 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: . em (Tiết 1) 1 2 3 4 1. Giới thiệu máy tính Thứ ngày tháng năm 2008 Tin học CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn mới của em (Tiết 1) Thứ ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: cung hoc tin hoc quyen 1 tron bo, cung hoc tin hoc quyen 1 tron bo, cung hoc tin hoc quyen 1 tron bo

Bình luận về tài liệu cung-hoc-tin-hoc-quyen-1-tron-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP