Bai thi GVG Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

21 243 2
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 04:10

 Em hãy kể tên 5 loài thân mềm đã học, và Em hãy kể tên 5 loài thân mềm đã học, và nêu môi trường sống của chúng ? nêu môi trường sống của chúng ? Tiết 23 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM I . Đặc điểm chung : II. Vai trò : Bài 21: Bài 21: Sơ đồ cấu tạo chung của đại diện Thân mềm 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 Chân Khoang áo Ống tiêu hoá Vỏ Đầu Chân Ống tiêu hoá Vỏ Đầu Chân Khoang áo Ống tiêu hoá Mai S S T T T T Đặc Đặc điểm điểm Đại diện Đại diện Nơi Nơi sống sống Lối Lối sống sống Kiểu Kiểu vỏ đá vỏ đá vôi vôi Đặc điểm cơ thể Đặc điểm cơ thể Khoang Khoang áo phát áo phát triển triển Thân Thân mềm mềm Không Không phân phân đốt đốt Phân Phân đốt đốt 1 1 Trai Trai sông sông 2 2 Sò Sò 3 3 Ốc sên Ốc sên 4 4 Ốc vặn Ốc vặn 5 5 Mực Mực Vùi Vùi lấp lấp 2 mảnh vỏ Ở biển Vùi lấp Ở cạn Ở nước ngọt Ở biển Bò chậm chạp Bơi nhanh Bò chậm chạp 2 mảnh vỏ Vỏ tiêu giảm 1 vỏ xoắn ốc 1 vỏ xoắn ốc                               Ở nước ngọt Bảng 1: Đặc điểm chung của ngành thân mềm BẠCH TUỘT BẠCH TUỘT MỰC ỐC SÊN ỐC SÊN SÒ HUYẾT SÒ HUYẾT So sánh sự khác nhau về cơ quan di chuyển và lớp vỏ đá vôi của mực, bạch tuột với sò, ốc sên ?  Có thân mềm, cơ thể không phân đốt. Có thân mềm, cơ thể không phân đốt.  Có vỏ đá vôi và có khoang áo phát triển. Có vỏ đá vôi và có khoang áo phát triển.  Hệ tiêu hóa phân hóa. Hệ tiêu hóa phân hóa.  Cơ quan di chuyển thường đơn giản Cơ quan di chuyển thường đơn giản ( riêng Mực, Bạch tuộc cơ quan di chuyển ( riêng Mực, Bạch tuộc cơ quan di chuyển phát triển) phát triển) Tiết 23 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM I . Đặc điểm chung : Bài 21: Bài 21: II. Vai trò:  Thời gian 05 05 04 04 03 03 02 02 01 01 00 00 Hết giờ Hết giờ Câu 1 Câu 1 : : Lợi ích lớn nhất của động vật thân Lợi ích lớn nhất của động vật thân mềm trong đời sống con người là: mềm trong đời sống con người là: A. A. Cung cấp nguyên liệu làm thuốc Cung cấp nguyên liệu làm thuốc B. B. Cung cấp sản phẩm làm đồ mỹ nghệ Cung cấp sản phẩm làm đồ mỹ nghệ C. C. Cung cấp thực phẩm Cung cấp thực phẩm D. D. Cung cấp đá, vôi cho xây dựng Cung cấp đá, vôi cho xây dựng Thời gian 05 05 04 04 03 03 02 02 01 01 00 00 Hết giờ Hết giờ 2. Loài 2. Loài thân mềm thân mềm nào làm thức ăn cho cá? nào làm thức ăn cho cá? A. A. Cá, tép, cua, Cá, tép, cua, B. B. Sò, hến, ốc Sò, hến, ốc C. C. Tép, ốc, cá nhỏ Tép, ốc, cá nhỏ D. D. Rận nước, cá, tép Rận nước, cá, tép Thời gian 05 05 04 04 03 03 02 02 01 01 00 00 Hết giờ Hết giờ Câu 3 Câu 3 : Bằng biện pháp nhân tạo, con người : Bằng biện pháp nhân tạo, con người có thể lấy ngọc từ: có thể lấy ngọc từ: A. A. Trai Trai B. B. Ốc sên Ốc sên C. C. Bạch tuộc Bạch tuộc D. D. Sò Sò . 1.Ngành thân mềm có những đặc điểm chung nào? 1.Ngành thân mềm có những đặc điểm chung nào? 2 .Vai trò của ngành thân mềm là gì? 2 .Vai trò của ngành thân mềm. Phá hại cây trồng. II. Vai trò : Tiết 23 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM Bài 21: Bài 21: I . Đặc điểm chung :  Trò chơi: hái hoa súng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thi GVG Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm, Bai thi GVG Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm, Bai thi GVG Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Bình luận về tài liệu bai-thi-gvg-dac-diem-chung-va-vai-tro-cua-than-mem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP