Bài giảng tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-phần chung

30 1,176 6
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 00:10

Đông Ngàn, 22 / 9 / 2010 NỘI DUNG I. Quan niệm về KNS II. Phân loại kĩ năng sống III.Tầm quan trọng của việc giáo dục KNS cho học sinh tiểu học IV. Định hướng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong trường tiểu học I. QUAN NIỆM VỀ KNS - KNS là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với XH, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. II. Phân loại KNS - Có nhiều cách phân loại KNS nhưng trong giáo dục chính quy ở nước ta những năm vừa qua, KNS thường được phân loại theo các mối quan hệ, bao gồm các nhóm sau: + Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với chính mình, bao gồm các KNS cụ thể như: tự nhận thức, xác định giá trị, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ, tự tin,… + Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với người khác, bao gồm các KNS cụ thể như: giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày tỏ sự cảm thông, hợp tác,… + Nhóm các kĩ năng ra quyết định một cách có hiệu quả, bao gồm các KNS cụ thể như: tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề,… II. Phân loại KNS Vì sao phải giáo dục KNS cho học sinh tiểu học? III. TM QUAN TRNG CA VIC GIO DC KNS CHO HC SINH TRONG TRNG TIU HC KNS thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ Giáo dục KNS nham thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Giáo dục KNS cho học sinh trong các nhà trường phổ thông là xu thế chung của nhiều nước trên thế giới IV. Định hướng giáo dục KNS cho học sinh trong trường tiểu học 1. Mục tiêu giáo dục KNS cho học sinh trong trường tiểu học • Trang bị cho HS những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. • Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức 2. Nguyên tắc giáo dục KNS cho học sinh trong trường tiểu học (Nguyên tắc 5 chữ T) • Tương tác • Trải nghiệm • Tiến trình • Thay đổi hành vi • Thời gian - môi trường giáo dục . loại kĩ năng sống III.Tầm quan trọng của việc giáo dục KNS cho học sinh tiểu học IV. Định hướng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong trường tiểu học. là xu thế chung của nhiều nước trên thế giới IV. Định hướng giáo dục KNS cho học sinh trong trường tiểu học 1. Mục tiêu giáo dục KNS cho học sinh trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-phần chung, Bài giảng tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-phần chung, Bài giảng tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-phần chung

Bình luận về tài liệu bai-giang-tap-huan-giao-duc-ki-nang-song-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-lop-5-phan-chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP