Bài 13. Máy cơ đơn giản ( vật lý 6)

10 4,258 41 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 23:10

Biªn so¹n: Ph¹m V¨n B¶y Kiểm tra bài cũ - đặt vấn đề vào bài mới ? Để đo trọng lượng của 1 vật người ta dùng dụng cụ gì?Hãy nêu đơn vị của dụng cụ đó. - Để đo trọng lượng của vật ta dùng lực kế, đơn vị của lực kế là (N) Nếu có một ống cống bằng bê tông bị rơi xuống mương. hãy đề xuất phương án để đưa ống cống đó lên mặt đất và cho biết đưa lên bằng những dụng cụ gì? Chc ng ny phi n hai t. Lm th no a ng lờn c õy ? Muốn rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài học: Tiết 14-Bài 13: Máy cơ đơn giản Bài 13. Máy cơ đơn giản I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng 1.Đặt vấn đề Một số bạn trong bức tranh quyết định đưa ống cống đó lên bằng cách kéo vật lên theo phương thẳng đứng. Hãy dự đoán xem lực kéo của các bạn như thế nào so với trọng lượng của vật? Hỡnh 12.3 * Lực kéo < trọng lượng của vật * Lực kéo > trọng lượng của vật * Lực kéo = trọng lượng của vật Để xem nhận xét của bạn nào đúng bạn nào sai chúng ta hãy tiến hành TN để kiểm tra Bài 13. Máy cơ đơn giản I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng 1.Đặt vấn đề 2. Thí nghiệm kiểm tra a, Chuẩn bị: - hai lực kế, khối trụ kim loại có móc - Chép bảng 13.1 vào vở b, Tiến hành đo - Đo trọng lượng của vật như hình 13.3a và ghi kết quả Vào bảng 13.1 - Kéo vật lên từ từ như hình 13.3b, đo lực kéo và ghi kết quả Bảng 13.1 P o trng lng o trng lng Kộo vt Kộo vt F F Bài 13. Máy cơ đơn giản 2. Thí nghiệm kiểm tra Lực Cường độ Trọng lượng của vật .N Tổng 2 lực dùng để kéo vật lên .N 4 4 Bài 13. Máy cơ đơn giản I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng 1.Đặt vấn đề 2. Thí nghiệm kiểm tra C1. Từ kết quả TN hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật Lực kéo = Trọng lượng của vật 3. Rút ra nhận xét C2. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phảI dùng lực (1) .trọng lượng của vật ít nhất bằng C3. Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này? - Cần nhiều người - Lực kéo lớn - Tư thế kéo không vững - Ván kê dễ bị gãy Bài 13. Máy cơ đơn giản I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng II. Các Máy cơ đơn giản Hãy quan sát các hình 13.4,13.5,13.6 và cho biết đâu là MPN, đòn bẩy, ròng rọc Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy Ròng rọc Bài 13. Máy cơ đơn giản I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng II. Các Máy cơ đơn giản C4. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau: a, Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc hơn dễ dàng b, Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (1). máy cơ đơn giản C6. Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống - Chiếc thang là 1 mặt phẳng nghiêng - Một khúc củi là 1 đòn bẩy - Chiếc ròng rọc để kéo gầu nước từ giiếng nước lên Bài 13. Máy cơ đơn giản Củng cố bài học Hãy nêu những kết luận sau khi học xong bài học *Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phảI dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật * Các máy cơ đơn giản thường dùng: MPN, đòn bẩy, ròng rọc Hướng dẫn học ở nhà Về nhà tìm thêm những ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống. Làm bài tập 13.2 đến 13.4 ( SBT) C¸m ¬n quý thÇy c« C¸m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh/ vµ c¸c em häc sinh/ . õy ? Muốn rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài học: Tiết 14 -Bài 13: Máy cơ đơn giản Bài 13. Máy cơ đơn giản I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng 1.Đặt vấn. vt F F Bài 13. Máy cơ đơn giản 2. Thí nghiệm kiểm tra Lực Cường độ Trọng lượng của vật .N Tổng 2 lực dùng để kéo vật lên .N 4 4 Bài 13. Máy cơ đơn giản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Máy cơ đơn giản ( vật lý 6), Bài 13. Máy cơ đơn giản ( vật lý 6), Bài 13. Máy cơ đơn giản ( vật lý 6)

Bình luận về tài liệu bai-13-may-co-don-gian-vat-ly-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP