Giáo dục BVMT trong môn GDCD

115 141 3
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/115 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 22:10

09/25/13 së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o PhÇn thø nhÊt nh÷ng vÊn ®Ò chung A- Môi trường và vấn đề ô nhiễm I. Môi trường 1- Định nghĩa: 1- Định nghĩa: Môi trường bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, tất cả các yếu tố vô sinh và hữu sinh có tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật. • Môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên : : gồm đất, nước, ánh sáng, không khí • Môi trường kiến tạo: gồm những cảnh quan được thay đổi do con người • Môi trường không gian : địa điểm , khoảng cách, mật độ, phương hướng và sự thay đổi trong môi trường . • Môi trường văn hóa xã hội: gồm cá nhân và các nhóm công nghệ, tôn giáo, kinh tế học, thẩm mĩ học,dân số học và các hoạt động khác của con người. Trong phạm vi giáo dục và bảo vệ môi trường, chúng ta đề cập chủ yếu là môi trường tự nhiên . 2- Các loại môi trường sống của sinh vật 2- Các loại môi trường sống của sinh vật • Môi trường đất: gồm các loại đất khác nhau trong đó có sinh vật sống • Môi trường nước: nước biển (biển, hồ nước mặn), nước lợ (nước ở vùng cửa sông ven biển), nước ngọt (ao, hồ, sông, suối) • Môi trường không khí: gồm các lớp khí quyển bao quanh mặt đất • Môi trường sinh vật gồm: động vật, thực vật, con người Thực tế chúng có quan hệ qua lại mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau. II- Ô nhiễm môi trường 1- Khái niệm ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm môi trường là sự làm biến đổi không mong muốn tính chất vật lí, hóa học, sinh học của không khí, đất, nước trong môi trường sống, gây tác hại tức thời hoặc trong tương lai đến sức khỏe, đời sống con người và sinh vật, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, đến các tài sản văn hóa và làm tổn thất nguồn tài nguyên dự trữ của con người . Ô nhiễm môi trường 2- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường • Dân số tăng, lượng tài nguyên thiên nhiên khai thác sử dụng nhiều, tạo ra lượng phế thải lớn, tình trạng khai thác lạc hậu, bừa bãi. • Do các khí thải công nghiệp, chất thải công nghiệp của các ngành sản xuất khác nhau, quy trình thu gom, xử lí còn hạn chế • Do các loại phân bón trong nông nghiệp, nhất là lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… • Do hoạt động sản xuất của con người ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phá rừng, xây dựng, khai thác các loại tài nguyên… • Do chiến tranh (khí độc do khói súng, cháy nhà, cháy rừng; chất độc hóa học, chất phóng xạ ; xác chết của người và động vật chưa được chôn cất kịp thời …) . nó. • Thúc đẩy những thay đổi trong hành vi Biết quyết định. Biết tham gia. B- Mục đích và phương pháp giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông . tế học, thẩm mĩ học,dân số học và các hoạt động khác của con người. Trong phạm vi giáo dục và bảo vệ môi trường, chúng ta đề cập chủ yếu là môi trường tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục BVMT trong môn GDCD, Giáo dục BVMT trong môn GDCD, Giáo dục BVMT trong môn GDCD

Bình luận về tài liệu giao-duc-bvmt-trong-mon-gdcd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP