Sử 9 :Bài 10 - Các nước Tây âu

25 1,263 2
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 21:10

KIM TRA BI C Trỡnh by chớnh sỏch i ni v i ngoi ca Nht Bn sau Chin tranh th gii th hai ? 1. Đối nội: - Chuyển từ xã hội chuyên chế sang xã hội dân chủ. - Phong trào dân chủ phát triển rộng rãi. - ĐCS và nhiều chính đảng công khai hoạt động. 2. Đối ngoại: - Lệ thuộc Mĩ về chính trị và an ninh. - Thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng, tập trung phát triển kinh tế đối ngoại. - Hiện nay đang vươn lên thành cường quốc chính trị để tương xứng với Siêu cường kinh tế TiÕt 12-bµi 10 c¸c n­íc t©y ©u Lược đồ châu Âu Bi 10: CC NC TY U Bi 10: CC NC TY U I / Tỡnh hỡnh chung : Bng túm tt nhng thit hi trong Bng túm tt nhng thit hi trong sn xut mt s quc gia tiờu sn xut mt s quc gia tiờu biu : Phỏp ,Italia, Anh biu : Phỏp ,Italia, Anh Qua bng s liu bờn v kờnh ch trong sỏch giỏo khoa, hóy nhận xét tỡnh hỡnh kinh t ca cỏc nc Tõy u trong Chin tranh th gii th hai. Tên nước Công nghiệp Nông nghiệp Số nợ Pháp Giảm 38% Giảm 60% i-ta- li-a Giảm 30% Đảm bảo1/3 nhu cầu trong nư ớc anh 6-1945 nợ 21 tỉ Bảng Anh - Bị chiến tranh tàn phá nặng nề. - Kinh tế bị suy giảm nghiêm trọng 1. Kinh tế Bi 10: CC NC TY U Bi 10: CC NC TY U I / Tỡnh hỡnh chung : c nhn vin tr kinh t t M, cỏc nc Tõy u phi tuõn theo nhng iu kin do M t ra nh: -Khụng c tin hnh quc hu húa cỏc xớ nghip. -H thu quan i vi hng húa M nhp vo. -Phi gt b nhng ngi cng sn ra khi chớnh ph ( Phỏp, I-ta-li-a .) Vic nhn vin tr kinh t ca M theo K hoch Mỏc san ó mang li h qu gỡ cho kinh t cỏc nc Tõy u? Mỹ viện trợ cho các nước Tây Âu nhằm mục đích gì ? - Năm 1948, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ của Mỹ theo kế hoạch Mác san - Kinh tế Tây Âu phục hồi nhanh chóng nhưng ngày càng lệ thuộc và Mỹ 1. Kinh tế Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : THẢO LUẬN NHÓM (3’): + Nhóm 1: Chính sách đối nội của Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? + Nhóm 2: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? +Nhóm 3: Nêu những nét nổi bật về tình hình nước Đức sau chiến tranh? 1.Kinh tÕ 2.ChÝnh trÞ Bi 10: CC NC TY U Bi 10: CC NC TY U I / Tỡnh hỡnh chung : THO LUN NHểM (3): + Nhúm 1: Chớnh sỏch i ni ca Tõy u sau Chin tranh th gii th hai nh th no? - Thu hp cỏc quyn t do dõn ch. - Xúa b cỏc ci cỏch tin b ó thc hin trc õy nh ngng quc hu húa cỏc xớ nghip t bn v tr li nhng xớ nghip ó quc hu húa cho cỏc ch c, gim tr cp xó hi . - Ngn cn cỏc phong tro cụng nhõn v dõn ch + Nhúm 2: Sau Chin tranh th gii th hai, cỏc nc Tõy u ó thc hin chớnh sỏch i ngoi nh th no? -Tham gia khi quõn s NATO do M lp ra nhm chng li Liờn Xụ v cỏc nc XHCN ụng u. -Chy ua v trang v thit lp nhiu cn c quõn s -Tiến hành chiến tranh xâm lược, nhằm khôi phục ách thống trị đối với các nước thuộc địa trước đây -Thu hẹp quyền tự do dân chủ, xoá bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản phong trào công nhân và dân chủ. -Tiến hành chiến tranh xâm lược, tham gia khối NA-TO, chạy đua vũ trang 11/1945 Hà Lan Pháp 9 / 1 9 4 5 Anh 9 / 1 9 4 5 . bang §øc ( 9- 194 9) vµ Céng hoµ d©n chñ §øc (1 0- 194 9) - 3 /1 0- 199 0 n­íc §øc ®­îc thèng nhÊt. Mĩ, Anh, Pháp (9/ 194 9) CHDCND Đức (10/ 194 9) Châu Âu 2004 Thống. tham gia khối NA-TO, chạy đua vũ trang 11/ 194 5 Hà Lan Pháp 9 / 1 9 4 5 Anh 9 / 1 9 4 5 Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử 9 :Bài 10 - Các nước Tây âu, Sử 9 :Bài 10 - Các nước Tây âu, Sử 9 :Bài 10 - Các nước Tây âu

Bình luận về tài liệu su-9-bai-10-cac-nuoc-tay-au

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP