Bài 26 ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM ĐIỆN

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11482 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 560
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 20:10

Mô tả: Giaùo vieân daïy : Traàn Thò Nhì Kiểm tra bài cũ: Khả năng nhiễm từ của sắt khác thép ở điểm nào? Vì sao người ta dùng sắt non để làm lõi của nam châm điện, mà không dùng thép? -Sắt nhiễm từ mạnh hơn thép, nhưng khi ngắt điện sắt mất hết từ tính, còn thép giữ được từ tính trong thời gian dài(nó trở thành nam châm vónh cửu) - Lõi của nam châm điện phải là lõi sắt non mà không phải lõi thép, vì khi ngắt điện lõi thép vẫn giữ được từ tính, nam châm mất ý nghóa sử dụng Bài 26 Mắc mạch điện theo sơ đồ H.26.1 b. Kết luận : - Khi có dòng điện chạy qua , ống dây chuyển động . N 2 0 1 3 4 A + - + - K S b. Kết luận: - Khi có dòng điện chạy qua, ống dây chuyển động. - Khi cường độ dòng điện thay đổi, ống dây dịch chuyển dọc theo khe hở ở giữa hai cực của nam châm. N 2 0 1 3 4 A + - + - K S Đóng công tắc K, di chuyển con chạy của biến trở để tăng, giảm cường độ dòng điện qua ống dây. nam châm ống dây Màng loa I. Loa điện: 1. Nguyên tắc hoạt động: 2. Cấu tạo của loa điện: - Bộ phận chính của loa điện gồm : Loa ủieọn bieỏn dao ủoọng ủieọn thaứnh dao ủoọng aõm . ủieọn 2 K Ứng dụng của nam châm điện trong chuông điện M C V S N N M TS G Ứng dụng của nam châm điện trong máy điện báo B A: B: C: ệng duùng cuỷa nam chaõm. khi ngắt điện lõi thép vẫn giữ được từ tính, nam châm mất ý nghóa sử dụng Bài 26 Mắc mạch điện theo sơ đồ H .26. 1 b. Kết luận : - Khi có dòng điện chạy

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 26 ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM ĐIỆN, Bài 26 ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM ĐIỆN, Bài 26 ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM ĐIỆN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-26-ung-dung-cua-nam-cham-dien

Đăng ký

Generate time = 0.27150702476501 s. Memory usage = 18.53 MB