chu diem thang 11

16 121 3
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 18:10

NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HỌC SINH Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy 9A Câu 1: Ngày hiến chương nhà giáo bắt nguồn từ quốc gia nào? Vào thời gian nào? A: Hà Nội – Việt Nam, 11/1946 B: Beclin – Đức, 7/1945 C: Paris – Pháp, 7/1946 D: Luân Đôn – Anh, 11/1945 Câu 2: Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam ra đời ngày, tháng, năm nào? A: 20/11/1950 B: 20/11/1956 C: 20/11/1958 D: 20//11/1961 . chương nhà giáo Việt Nam ra đời ngày, tháng, năm nào? A: 20 /11/ 1950 B: 20 /11/ 1956 C: 20 /11/ 1958 D: 20/ /11/ 1961 Câu 3: Ông là ai? ĐA: Nguyễn Ngọc Ký Câu 4:. Vào thời gian nào? A: Hà Nội – Việt Nam, 11/ 1946 B: Beclin – Đức, 7/1945 C: Paris – Pháp, 7/1946 D: Luân Đôn – Anh, 11/ 1945 Câu 2: Ngày hiến chương nhà giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: chu diem thang 11, chu diem thang 11, chu diem thang 11

Bình luận về tài liệu chu-diem-thang-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP