Chương trình hành động thực hiện NQ...

22 776 3
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 18:10

. thác tiện ích Internet và thực hiện trình chiếu tiết dạy. * Các phòng vệ sinh học sinh, giáo viên trở thành nơi gần gũi thân thiện với mọi người. - Mục. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1/ Giải pháp chung : - Thống nhất nhận thức và hành động trong CBGVNV nhà trường về Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị đích thực và mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình hành động thực hiện NQ..., Chương trình hành động thực hiện NQ..., Chương trình hành động thực hiện NQ...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn