DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 113
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 17:10

Mô tả: Phòng GD&ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 8 – CHƯƠNG III Môn : TOÁN Lớp : 8 Người ra đề : Lê Hữu Ân Đơn vị : Trường THCS Trần Phú A. MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng TN TL TN TL TN TL - Định lí Talet … 5 0,5 3 0,5 1b 1 3 2 - Tính chất đường phân giác 2 0,5 1 0,5 - Tam giác đồng dạng và các trường hợp đồng dạng (ứng dụng) 1 0,5 1a, 2a 2 4 0,5 2b 1,5 6 0,5 2c 1,5 7 6,5 Hình vẽ: 1đ Tổng cộng 4 3 5 4 2 2 Hình vẽ: 1đ 11 10 B. NỘI DUNG ĐỀ : Họ và tên: ……………………………………………. Lớp: … ĐỀ 1 KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 8 (Chương III) Năm học: 2009 - 2010 ĐIỂM: I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ) Câu 1: Nếu hai tam giác ABC và DEF có ECDA ˆ ˆ , ˆ ˆ == thì: A. ∆ABC ∆DEF B. ∆ABC ∆EDF C. ∆ABC ∆DFE D. ∆ABC ∆FED Câu 2: Trong hình dưới đây (BÂD= DÂC). Tỉ số y x bằng: Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 3dm. Câu nào sau đây đúng: A. 2 AB CD = B. 1 5 AB CD = C. 1 4 AB CD = D. 1 3 AB CD = Câu 4: Cho ∆ABC ∆A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là: A. 2 1 B. 2 C . 3 D. 18 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB AD DE BE = B. AB DE BC DC = C. AB DE BE CE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là: A. x = 3 B. x = 4 C. x = 3,5 D. x = 5 II. TỰ LUẬN (7đ): Bài 1: Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BM và CN. a) Chứng minh: BM = CN b) Chứng minh: NM // BC Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB. a) Chứng minh: ∆AHB ∆BCD b) Chứng minh: AD 2 = DH .DB c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH. Bài làm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Họ và tên: ……………………………………………. Lớp: … ĐỀ 2 KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 8 (Chương III) Năm học: 2009 - 2010 ĐIỂM: I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ) 2,5 1,5 y x C D B A 6 3 2 x P M N Q R A. 5 3 B. 3 5 C. 3 2 D. 2 3 B C A E D Câu 1: Nếu hai tam giác ABC và DEF có ECDA ˆ ˆ , ˆ ˆ == thì: A. ∆ABC ∆DEF B. ∆ABC ∆EDF C. ∆ABC ∆FED D. ∆ABC ∆DFE Câu 2: Trong hình dưới đây (BÂD= DÂC). Tỉ số x y bằng: Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 4dm. Câu nào sau đây đúng: A. 2 AB CD = B. 1 5 AB CD = C. 1 4 AB CD = D. 1 3 AB CD = Câu 4: Cho ∆A’B’C’ ∆ABC và hai cạnh tương ứng A’B’ = 3cm, AB = 6 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là: A. 2 1 B. 3 C . 18 D. 2 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB DE BE CE = B. AB DE BC DC = C. AB AD DE BE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là: A. x = 3 B. x = 4 C. x = 5 D. x = 6 II. TỰ LUẬN (7đ): Bài 1: (2,5đ)Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BP và CQ. a) Chứng minh: BP = CN b) Chứng minh: QP // BC Bài 2: (4,5đ) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB. a) Chứng minh: ∆AHB ∆BCD b) Chứng minh: AD 2 = DH .DB c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH. Bài làm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… C. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM (HƯỚNG DẪN CHẤM) I. TRẮC NGHIỆM (3đ): ĐỀ 1: 1 2 3 4 5 6 C A D B A B 2,5 1,5 y x C D B A x 3 2 4 P M N Q R A. 5 3 B. 3 5 C. 3 2 D. 2 3 B C A E D ĐỀ 2: 1 2 3 4 5 6 D B C A C D II. TỰ LUẬN (7đ): (Theo ĐỀ 1) Bài 1: (2,5đ) - Hình vẽ đúng (0,5đ) a) (1đ) Chứng minh: ∆ABM = ∆ACN ( hoặc ∆BNC = ∆CMB ) (0,75đ) ⇒ BM = CN (0,25đ) b) (1đ) Vì ∆ABM = ∆ACN ⇒ AM = AN (0,25đ) Có AB = AC (gt) (0,25đ) ⇒ AC AM AB AN = (0,25đ) ⇒ NM // BC (theo Định lí đảo Talet) (0,25đ) Bài 2: (4,5đ) - Hình vẽ đúng (0,5đ) a) (1đ) ∆AHB và ∆BCD có: 0 90 ˆ ˆ == CH (gt) 11 ˆˆ DB = (so le trong của AB // DC) (0,75đ) ⇒ ∆AHB ∆BCD (g-g) (0,25đ) b) (1,5đ) ∆ABD và ∆HAD có: 0 90 ˆ ˆ == HA (gt) (0,25đ) 2 ˆ D : chung (0,25đ) ⇒ ∆ABD ∆HAD (g-g) (0,5đ) ⇒ AD BD HD AD = ⇒ AD 2 = DH.DB (0,5đ) c) (1,5đ) + ∆ABD ⊥ tại A có: AB = 8cm, AD = 6cm ⇒ DB 2 = AB 2 + AD 2 (Pytago) = 8 2 + 6 2 = … = 10 2 ⇒ DB = 10 (cm) (0,25đ) Theo chứng minh trên AD 2 = DH.DB ⇒ 6,3 10 6 22 === DB AD DH (0,5đ) + Ta có: ∆ABD ∆HAD (Cm trên) AD BD HA AB =⇒ (0,25đ) )(8,4 10 6.8. cm BD ADAB AH ===⇒ (0,5đ) ======================= Hết ====================== A B M C N H A B C D 1 1 2 . là: A. 2 1 B. 2 C . 3 D. 18 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB AD DE BE = B. AB DE BC DC = C. AB DE BE CE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình vẽ. dạng là: A. 2 1 B. 3 C . 18 D. 2 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB DE BE CE = B. AB DE BC DC = C. AB AD DE BE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình

— Xem thêm —

Xem thêm: DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III, DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III, DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hinh-8-chuong-iii

Đăng ký

Generate time = 0.21251606941223 s. Memory usage = 18.58 MB