Kế toán nghiệp vụ tiền mặt

13 620 3
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2012, 15:11

MỤC LỤC1. Tài khoản sử dụng2. Phương pháp kế toán2.1. Kế toán thu tiền mặt2.2. Kế toán chi tiền mặt2.3. Kế toán thừa tiền mặt2.4. Kế toán thiếu tiền mặt . KT nghiệp vụ tiền mặt 1KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT1. Tài khoản sử dụng2. Phương pháp kế toán2 .1. Kế toán thu tiền mặt2 .2. Kế toán chi tiền mặt2 .3. Kế toán. 201015 - KT nghiệp vụ tiền mặt 112.4. Phương pháp kế toán thiếu tiền mặt- Khi phát hiện thiếu tiền mặt, kế toán sẽ lập biên bản thừa tiền mặt có chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt, Kế toán nghiệp vụ tiền mặt, Kế toán nghiệp vụ tiền mặt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn