kế hoạch dạy học tiết tự chọn hóa học 10

1 301 11 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2013, 01:10

Trường THPT Hoà Ninh tổ: Tự Nhiên KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỰ CHỌN Môn : Hoá Học 10 ( Cơ Bản ) thời gian: học kì I (14/09/09 – 02/01/10) tuần tiết chủ đề tự chọn 1 (14/09 – 19/09) 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ( các loại hạt – khối lượng nguyên tử - điện tích hạt nhân – số khối … ) 2 (21/09 – 26/09) 2 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ( đồng vị - nguyên tử khối trung bình ) 3 (28/09 – 03/10) 3 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ( nguyên tử khối trung bình – tiếp theo) 4 (05/10 – 10/10) 4 BẢNG TUẦN HOÀN ( cấu tạo bảng tuần hoàn ) 5 (12/10 – 17/10) 5 BẢNG TUẦN HOÀN ( quy luật tuần hoàn ) 6 (19/10 – 24/10) 6 BẢNG TUẦN HOÀN ( hợp chất với oxi – với hidro) 7 (26/10 - 31/10) 7 LIÊN KẾT HOÁ HỌC ( ion đơn nguyên tử - đa nguyên tử - liên kết ion ) 8 (02/11 – 07/11) 8 LIÊN KẾT HOÁ HỌC ( liên kết cộng hóa trị - công thức electron – công thức cấu tạo) 9 (09/11 – 14/11) 9 LIÊN KẾT HOÁ HỌC ( hóa trị - số oxi hóa ) 10 (16/11 – 21/11) 10 Ôn Tập : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - LIÊN KẾT HOÁ HỌC 11 (23/11 – 28/11) 11 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ ( các khái niệm : chất khử - chất oxi hóa – quá trình khử - quá trình oxi hóa) 12 (30/11 – 5/12) 12 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ (cân bằng phản ứng oxi hóa – khử ) 13 (07/12 – 12/12) 13 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ ( cân bằng phản ứng oxi hóa - khử - tiếp theo ) 14 (14/12 – 19/12) 14 Ôn tập : LIÊN KẾT HOÁ HỌC - PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ 15 (21/12 – 26/12) 15 Ôn Tập : Chuẩn Bị Thi Học Kỳ I 16 (28/12 – 02/01) 16 Ôn Tập : Chuẩn Bị Thi Học Kỳ I ( tiếp theo ) Hoà Ninh , ngày 14 tháng 09 năm 2009 Biên Soạn VÕ CHÍ THỌ . Hoà Ninh tổ: Tự Nhiên KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỰ CHỌN Môn : Hoá Học 10 ( Cơ Bản ) thời gian: học kì I (14/09/09 – 02/01 /10) tuần tiết chủ đề tự chọn 1 (14/09. LIÊN KẾT HOÁ HỌC ( liên kết cộng hóa trị - công thức electron – công thức cấu tạo) 9 (09/11 – 14/11) 9 LIÊN KẾT HOÁ HỌC ( hóa trị - số oxi hóa ) 10 (16/11
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch dạy học tiết tự chọn hóa học 10, kế hoạch dạy học tiết tự chọn hóa học 10, kế hoạch dạy học tiết tự chọn hóa học 10

Bình luận về tài liệu ke-hoach-day-hoc-tiet-tu-chon-hoa-hoc-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP