Bài . Vật lý 8

29 48 0
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 19:10

Kênh chaìo quyï tháöy cä vãö dæû giåì thàm låïp vaì caïc em hoüc sinh Kióứm Tra baỡi cuợ Vióỳt cọng thổùc tờnh aùp suỏỳt chỏỳt loớng? - Aẽp duỷng laỡm baỡi tỏỷp: Mọỹt thuỡng õổỷng õỏửy nổồùc cao 1.5 m. Tờnh aùp suỏỳt cuớa nổồùc lón õióứm caùch õaùy thuỡng 0.5m. Bióỳt troỹng lổồỹng rióng cuớa nổồùc laỡ 10.000 N/m 3 Công thức : Tóm tắt: d=10.000N/m 3 h=1,5-0,5=1m P=? Giải Áp suất của nước tác dụng lên điểm cách đáy thùng 0,5m là: p=d.h=10000.1=10000N/m 2 P=d.h Có một cốc nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước. Khi lộn ngược cốc nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao? Tại sao nước không chảy ra khi ta lật ngược cốc? Tiãút 11 Tiãút 11 AÏP SUÁÚT KHÊ AÏP SUÁÚT KHÊ QUYÃØN QUYÃØN Tiãút 11 Tiãút 11 : ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển Trái Đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày hàng ngàn km, gọi là khí quyển. Con người và mọi sinh vật khác trên trái đất đều đang sống “dưới đáy” của “đại dương không khí” khổng lồ này. Vì không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp khí quyển bao quanh Trái Đất. Áp suất này được gọi là áp suất khí quyển Tiãút 11 Tiãút 11 : ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển Vô số hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương. Sau đây là một vài thí dụ. Tióỳt 11 Tióỳt 11 : P SUT KH P SUT KH QUYN QUYN I. S tn ti ca ỏp sut khớ quyn 1. Thớ nghim 1 Huùt bồùt khọng khờ trong mọỹt voớ họỹp õổỷng sổợa bũng giỏỳy, ta thỏỳy voớ họỹp bở beỷp theo nhióửu phờa . C 1 Hóy gii thớch ti sao? Tióỳt 11 Tióỳt 11 : P SUT KH QUYN P SUT KH QUYN I. S tn ti ca ỏp sut khớ quyn 1. Thớ nghim 1 Khi huùt bồùt khọng khờ trong voớ họỹp ra , thỗ aùp suỏỳt cuớa khọng khờ trong họỹp nhoớ hồn aùp suỏỳt ồớ ngoaỡi, nón voớ họỹp chởu taùc duỷng cuớa aùp suỏỳt khọng khờ tổỡ ngoaỡi vaỡo laỡm voớ họỹp bở beỷp theo nhióửu phờa. Tiãút 11 Tiãút 11 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển 2. Thí nghiệm 2 Cắm một ống thuỷ tinh ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước. . sinh vật khác trên trái đất đều đang sống “dưới đáy” của “đại dương không khí” khổng lồ này. Vì không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên. QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển  Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài . Vật lý 8, Bài . Vật lý 8, Bài . Vật lý 8

Bình luận về tài liệu bai-vat-ly-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP