Thuyết động học, phân tử chất khí

11 219 7 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 18:10

Tiết 61: THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ CẤU TẠO CHẤT Phần II: NHIỆT HỌC Chương 6: CHẤT KHÍ BÀI GIẢNG 1. Tính chất của chất khí * Thí Nghiệm I: ? Hiện tượng gì xảy ra nếu mở van trên ống thông giữa hai bình? Khí Clo sẽ bay sang bình chân không.  Hình dạng và thể tích của chất khí là hình dạng và thể tích của bình chứa nó. Điều đó thể hiện tính bành trướng của chất khí: chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. 1. Tính chất của chất khí * Thí Nghiệm II: F ? Thể tích của lượng chất khí trong xilanh thay đổi như thế nào khi ta lấy tay ấn pittông xuống?  Thể tích của chất khí không giữ một giá trị cố định. Khi tăng áp suất tác dụng lên một lượng khí thì thể tích của nó giảm đáng kể.  Điều đó chứng tỏ chất khí có tính dễ nén. 1. Tính chất của chất khí Nước có khối lượng riêng 1000 Kg/m Nhôm có khối lượng riêng 2700 Kg/m Không Khí có khối lượng riêng 1,293 Kg/m (đktc) 3 3 3 ? Chất khí có khối lượng như thế nào so với chất lỏng và chất rắn?  Chất khí có khối lượng riêng rất bé so với chất lỏng và chất rắn. 2. Cấu trúc của chất khí ? Các chất có cấu tạo như thế nào?  Chất được cấu tạo từ các nguyên tử. Các nguyên tử tương tác và liên kết với nhau tạo thành những phân tử. ? Các phân tử được sắp xếp như thế nào? Khoảng cách giữa các phân tử khí ra sao?  Chất khí được tạo thành từ các phân tử khí. Mỗi phân tử có thể bao gồm một hoặc nhiều nguyên tử. Giữa các phân tử có một khoảng trống. Phân tử Hêli Phân tử oxi, hidro Phân tử nước 3.Thuyết động học phân tử chất khí a, Một vài lập luận: - Chất khí có khối lượng riêng nhỏ tức là mật độ phân tử nhỏ. Trong chất khí có nhiều khoảng trống, khi ta nén khí thì khoảng trống đó giảm bớt. - Khí có khuynh hướng lan ra, chiếm toàn bộ thể tích dành cho nó. Các phân tử khí chuyển động về mọi phía, chuyển động gần như tự do giữa hai va chạm, các phân tử khí chuyển động hổn loạn. 3.Thuyết động học phân tử chất khí b, Thuyết động học phân tử chất khí. 1, Chất khí bao gồm các phân tử, kích thước của phân tử là nhỏ. Thông thường ta có thể bỏ qua kích thước ấy và coi mỗi phân tử như một chất điểm. 2, Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng, nhiệt độ càng cao thì vận tốc chuyển động càng lớn. Chuyển động hỗn loạn của phân tử gọi là chuyển động nhiệt. Tại mỗi thời điểm, hướng của vận tốc phân tử phân bố đều theo mọi phương trong không gian. 3.Thuyết động học phân tử chất khí b, Thuyết động học phân tử chất khí. 3, Khi chuyển động mỗi phân tử va chạm với các phân tử khác, giữa hai va chạm phân tử gần như tự do và chuyển động thẳng đều. Khi phân tử này va chạm với phân tử khác thì cả hai phân tử làm thay đổi phương chuyển động và vận tốc từng phân tử. Nhiều phân tử khi va chạm với thành bình sẽ tạo nên một lực đẩy vào thành bình, tạo nên áp suất của chất khí lên thành bình. ?. Khí lý tưởng là khí như thế nào? Khí lý tưởng là khí có thể coi gần đúng phân tử của chất khí là những chất điểm chuyển động hỗn loạn không ngừng, chỉ tương tác với nhau khi va chạm. * Nhận xét: Thuyết động học phân tử thừa nhận chất được cấu tạo từ những phân tử (nguyên tử) chuyển động nhiệt không ngừng. a. Chất khí: Giải thích tính bành trướng của chất khí bằng thuyết động học phân tử? Lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu, phân tử chuyển động hỗn loạn về mọi phía. Chất khí chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa, không có hình dạng và thể tích xác định. b. Chất lỏng: Lực liên kết giữa các phân tử mạnh, các phân tử được sắp xếp theo một trật tự nhất định và dao động quanh vị trí cân bằng nhưng vị trí cân bằng đó có thể dời chổ sau thời gian rất ngắn. Bởi vậy, chất lỏng có thể tích xác định nhưng hình dạng là hình dạng của bình chứa. c. Chất rắn: Lực liên kết rất mạnh, vị trí cân bằng cố định. Bởi vậy, chất rắn có thể tích và hình dạng xác định. 4. Cấu tạo phân tử của chất 5. Lượng chất, Mol  Một mol là lượng chất trong đó chứa một số phân tử (nguyên tử) bằng số nguyên tử chứa trong 12g cacbon 12.  Khối lượng mol?  Thể tích mol?  Khối lượng m?  Số mol?  Số phân tử (nguyên tử) có trong m của một chất [...]... chất của chất khí * Thí Nghiệm I: ? Hiện tượng gì xảy ra nếu mở van trên ống thông giữa hai bình? Khí Clo sẽ bay sang bình chân không.  Hình dạng và thể tích của chất khí là hình dạng và thể tích của bình chứa nó. Điều đó thể hiện tính bành trướng của chất khí: chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. 6. Củng cốTính chất của chất khí  Thuyết động học phân tử khí. Vận dụng vào chất khí, chất. .. cốTính chất của chất khí  Thuyết động học phân tử khí. Vận dụng vào chất khí, chất lỏng, chất rắn.Lượng chất, mol.Bài tập : Chọn câu sai Số Avogadro có giá trị bằng: a, Số nguyên tử chứa trong 4 g Heli. b, Số phân tử chứa trong 16 g Oxi c, Số phân tử chứa trong 18 g nước. d, Số nguyên tử chứa trong 22,4 lít khí (đktc). . Số phân tử (nguyên tử) có trong m của một chất 6. Củng cố  Tính chất của chất khí  Thuyết động học phân tử khí. Vận dụng vào chất khí, chất lỏng, chất. học phân tử chất khí b, Thuyết động học phân tử chất khí. 3, Khi chuyển động mỗi phân tử va chạm với các phân tử khác, giữa hai va chạm phân tử gần như
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết động học, phân tử chất khí, Thuyết động học, phân tử chất khí, Thuyết động học, phân tử chất khí

Bình luận về tài liệu thuyet-dong-hoc-phan-tu-chat-khi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP