Giao an HDNGLL 7

15 218 0
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 17:10

Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình Soạn : Giảng 7C : Chủ điểm tháng 1, 2 Mừng Đảng, mừng xuân I. Mục tiêu giáo dục - HS hiểu rõ vai trò, công on của đảng đối với quê hơng đất nớc. - Tin tởng sự lãnh đạo của Đảng, tự hào, và yêu mến quê hơng đất nớc. - Tự giác học tập, rèn luyện để đền đáp công ơn của Đảng II. Tiến trình hoạt động A. Tổ chức: 7C B. Bài mới: HĐ1: Mùa xuân và truyền thống văn hoá quê hơng đất nớc I. Yêu cầu - Giúp HS có những hiểu biết về phong tục tập quán, t tởng văn hoá tốt đẹp của địa phơng - Tự hào và yêu quê hơng đất nớc - Biết tôn trọng gìn giữ, bảo vệ những nét đẹp văn hoá t tởng, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung - Những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp đón tết, mừng xuân của quê h- ơng đất nớc. - Những đổi mới tích cực trong đời sống văn hoá của quê hơng 2. Hình thức hoạt động - Thi tìm hiểu giữa các tổ trong lớp về phong tục tập quán, truyền thống văn hoá đón tết của quê hơng đất nớc. III. Chuẩn bị hoạt động 1. Phơng tiện Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 1 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình - Các t liệu về phong tục tập quán, t tởng văn hoá mừng đón tết của quê hơng đất n- ớc. - Những bài thơ, bài hát, chuyện liên quan đến chủ đề. - Những câu hỏi, đố, đáp án, thang điểm. 2. Tổ chức Giáo viên chủ nhiệm nêu ý nghĩa, nội dung, hoạt động của chủ đề, yêu cầu,hớng dẫn HS tìm hiểu. - Hội ý với cán bộ lớp - phân công chuẩn bị + Dẫn chơng trình: Ngọc Anh + Ban giám khảo: Linh, Lệ, Oanh + Trang trí: Phơng, Huyền + Mời đại biểu 3. Tiến hành hoạt động Điều khiển Nội dung Ngân Hát tập thể: bài " Mùa xuân" ( Hoàng Vân) Ngọc Anh Nêu lý do, giới thiệu đại biểu, chơng trình, thể lệ cuộc thi, BGK Lệ Nêu câu hỏi - Thời gian chuẩn bị - Tổ nào chuẩn bị xong trớc giơ tay - BGK chấm điểm công khai - Nếu tổ trả lời trớc cha đúng -> tổ khác trả lời (đợc điểm) - Trong khi thi có xen kẽ văn nghệ IV. Kết thúc hoạt động - BGK công bố kết quả cuộc thi - Nhận xét tinh thần thái độ tham gia của các thành viên HĐ2: Truyền thống cách mạng và những nét đổi thay của quê hơng I. Yêu cầu - Hiểu những nét về t tởng, ĐT CM, học tập, LĐsản xuất của quê hơng. - Tin tởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về quê hơng II. Nội dung và hình thức hoạt động Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 2 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình 1. Nội dung - Những nét lớn về t tởng cách mạng ở địa phơng. - T tởng học tập, LĐsản xuất, gơng tốt của quê hơng. - Những thay đổi của quê hơng 2. Hình thức - Tổ chức kể chuyện, trao đổi, thảo luận về t tởng cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hơng, gơng sáng những đổi thay của quê hơng. III. Chuẩn bị hoạt động 1. Phơng tiện - T liệu, tranh ảnh, bài viết, thơ ca, truyền thống cách mạng, địa phơng. - Hệ thống câu hỏi cho chủ đề hoạt động. 2. Tổ chức Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành. - Hớng dẫn HS su tầm, tìm hiểu t liệu có liên quan. - Hội ý cán bộ lớp để xây dựng chơng trình, cử ngời điều khiển, phụ trách, phân công trang trí. 3. Tiến hành hoạt động - Hoạt động chung cho cả lớp Ngân cho lớp -> hát tập thể Ngọc Anh ( ngời điều khiển) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chơng trình. Ngời điều khiển nêu vấn đề hoặc câu hỏi Trong quá trình toạ đàm có xen kẽ tiết mục văn nghệ 4. Kết thúc hoạt động - Mời đại biểu phát biểu - Nhận xét kết quả hoạt động và ý thức của các thành viên tham gia. - Tuyên bố kết thúc HĐ3: Giao lu văn nghệ : Mừng đảng mừng xuân I. Yêu cầu giáo dục - GD cho HS lòng biết ơn đảng và tình yêu quê hơng đất nớc Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 3 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình - Động viên tinh thần học tập, rèn luyện, tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau, gắn bó với tập thể lớp và nhà trờng. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung - Những bài hát, thơ, chuyện ca ngợi đảng, quê hơng, đất nớc, mùa xuân. - Những sáng tác ( thơ ca, tiểu phẩm) theo chủ đề 2. Hình thức Giao lu văn nghệ với các loại hình đa dạng ( thi, đố) III. Chuẩn bị 1. Phơng tiện - Các tiết mục văn nghệ thông qua su tầm và sáng tác của học sinh thuộc chủ đề. - Các câu hỏi, câu đố, đáp án kèm theo 2. Tổ chức Giáo viên : + Nêu chủ đề hoạt động, nội dung và hình thức tiến hành, yêu cầu HS chuẩn bị + Hớng dẫn học sinh su tầm và sáng tác chủ đề + Thành lập 2 đội thi ( 10 em/đội) Đội trởng đội 1: Đức Đội trởng đội 2: Long Còn lại là cổ động viên - Phân công + Dẫn chơng trình: Hiếu + Xây dựng chơng trình: Oanh, Lệ, Lan + Điều khiển: Hiếu, Oanh + BGK: Lâm, ánh, Tiên + Th ký: Ngọc Anh + Trang trí: Ngọc, Huyền 3. Tiến hành Ngời Điều khiển Nội dung Ngân Hát tập thể: bài " Mùa xuân và tuổi thơ" Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 4 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình Hiếu Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nội dung, hình thức giao lu, giới thiệu 2 đội thi đấu, BGK Oanh Mời 2 đội vào vị trí Lần lợt nêu câu hỏi -> các đội trả lời, đội nào đến lợt mà bị "Tắc" là thua -> cổ động viên trả lời BGK Cho điểm công khai Trong quá trình giao lu có câu hỏi dành cho cổ động viên và xen kẽ văn nghệ 4. Kết thúc hoạt động - Hiếu: Công bố kết quả ( các đội, cá nhân) - Nhận xét chung về t tởng, thái độ. HĐ4: Xây dựng kế hoạch thực hiện: "Trờng xanh, sạch, đẹp" I. Yêu cầu giáo dục - Giúp HS hiểu rõ nội dung, y nghĩa của việc xây dựng môi trờng nhà trờng xanh, sạch đẹp - Gắn bó với trờng lớp. - Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện : " Trờng xanh, sạch, đẹp" II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung - Làm vệ sinh trờng lớp sạch đẹp. - Làm bồn hoa cây cảnh. - Tranh trí lớp. 2. Hình thức - Thảo luận, xây dựng kế hoạch III. Chuẩn bị 1. Phơng tiện - Bản sự thảo nội dung kế hoạch. - Câu hỏi thảo luận. 2. Tổ chức Giáo viên CN : Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 5 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình + Nêu vấn đề, yêu cầu cả lớp suy nghĩ, sẵn sàng tham gia bàn bạc thảo luận để xây dựng kế hoạch. + Hội ý cán bộ lớp để phân công chuẩn bị + Dự thảo nội dung, kế hoạch. + Điều khiển: Hiếu + Th ký: ánh + Văn nghệ: Tiên 3. Tiến hành Ngời Điều khiển Nội dung Tiên Hát tập thể: bài " Mái trờng mến yêu" Hiếu Nêu lý do, hình thức hoạt động Nêu câu hỏi thảo luận Các thành viên trao đổi, bổ sung Tổng kết lại -> th ký ghi biên bản Kết quả thảo luận là nội dung, kế hoạch thực hiện mà lớp đã xây dựng nên và biểu quyết, nhất trí. Mời 2 đội vào vị trí Lần lợt nêu câu hỏi -> các đội trả lời, đội nào đến lợt mà bị "Tắc" là thua -> cổ động viên trả lời BGK Cho điểm công khai Trong quá trình giao lu có câu hỏi dành cho cổ động viên và xen kẽ văn nghệ 4. Kết thúc - Hiếu: Nhận xét kết quả hoạt động GVCN phát biểu ý kiến Soạn : Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 6 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình Giảng 7C : Chủ điểm tháng 3 Tiến bớc lên đoàn I. Yêu cầu giáo dục - Giúp HS hiểu đợc ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3. những mốc lịch sử lớn của đoàn, những gơng đoàn viên tiêu biểu. - Tự hào và yêu mến tổ chức đoàn. - Học tập, rèn luyện theo t tởng tiên phong của đoàn II. Tiến trình hoạt động A. Tổ chức: 7C 31/31 B. Bài mới: HĐ1: Xây dựng kế hoạch tham gia hội trại 26/3 I. Yêu cầu - Giúp học sinh: hiểu ý nghĩa của hội trại, hứng thú với hoạt động hội trại. Tích cực thảo luận, bàn bạc chuẩn bị hội trại II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung - Các công cụ dựng trại - Hình thức dựng trại - Các hoạt động trại - Kế hoạch chuẩn bị 2. Hình thức - Thảo luận theo lớp - Phân công thực hiện III. Chuẩn bị 1. Phơng tiện - Kế hoạch của NT ( nếu có) Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 7 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình - Các nhiệm vụ nhà trờng giao cho lớp - Các câu hỏi để thảo luận, bàn bạc 2. Tổ chức - GVCN: + Nêu vấn đề cho lớp định hớng thảo luận + Giao cho CĐT' ( lớp trởng ) chuẩn bị điều khiển lớp thảo luận ( Hiếu) + Lớp phó văn nghệ ( Ngân) chuẩn bị các tiết mục văn nghệ + Th ký ( Ngọc Anh) ghi biên bản 3. Tiến hành Điều khiển Nội dung Ngân Hát tập thể: bài " Mơ ớc ngày mai" Hiếu Nêu lý do, giới thiệu chơng trình thảo luận của lớp Lần lợt nêu từng vấn đề, hớng dẫn lớp thảo luận Mỗi vấn đề thảo luận có lấy biểu quyết Ngọc Anh Th ký: Ghi biên bản Hiếu - Phân công cụ thể ( cho cá nhân, tổ, nhóm - Tổng kết lại, thông qua biên bản, lấy biểu quyết Ngân Văn nghệ hoặc trò chơi -> kết thúc Hiếu Mời GVCN phát biểu ý kiến HĐ2: Rèn luyện theo gơng sáng đoàn viên I. Yêu cầu - HS hiểu rõ những phẩm chất, năng lực tốt đẹp của những gơng đoàn viên tiêu biểu trong ĐTCM, LĐsản xuất và học tập mà em cần noi theo - Cảm phục và yêu mền các gơng sáng đoàn viên - Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện theo gơng sáng đoàn viên. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung - Tên tuổi các gơng sáng đoàn viên tiêu biểu - Phẩm chất, năng lực của họ trong thực tiễn. - Kế hoạch học tập và rèn luyện theo gơng đoàn viên Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 8 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình 2. Hình thức - Trao đổi, thảo luận, xây dựng kế hoạch rèn luyện III. Chuẩn bị 1. Phơng tiện - Các gơng sáng đoàn viên - Các câu hỏi thảo luận ( Do ban cán sự chuẩn bị trớc) - Bản kế hoạch rèn luyện của cá nhân, tổ ( đã chuẩn bị trớc) 2. Tổ chức GVCN: + Nêu mục đích', nội dung thảo luận, hớng dẫn học sinh tìm hiểu các gơng sáng đoàn viên trong sách báo, cuộc sống xung quanh. + Hội ý cán bộ lớp, tổ trởng để phân công chuẩn bị: các câu hỏi thảo luận -> Lan, Tiên, Long + Ngời điều khiển: Hiếu + Mỗi tổ chuẩn bị một kế hoạch rèn luyện của tổ + Mỗi cá nhân chuẩn bị một kế hoạch rèn luyện của cán bộ + Văn nghệ: Ngân 3. Tiến hành hoạt động Điều khiển Nội dung Ngân Hát tập thể: bài " Tiến lên đoàn" Hiếu Tuyên bố lý do, giới thiệu chơng trình hoạt động Nêu câu hỏi thảo luận Các cá nhân Phát biểu ý kiến và trình bầy kế hoạch rèn luyện của mình Các tổ Trình bầy kế hoạch rèn luyện của tổ Hiếu Tóm tắt kế hoạch rèn luyện của lớp Xen kẽ tiết mục văn nghệ 4. Kết thúc hoạt động Hiếu: Nhận xét kết quả hoạt động GVCN phát biểu ý kiến Soạn : Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 9 Phạm Thị Oanh - Trờng DTNT Yên Bình Giảng 7C : Chủ điểm tháng 4 Hoà bình và hữu nghị I. Yêu cầu giáo dục - Hiểu đợc ý nghĩa quan trọng của tình hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc, nắm đợc một số di sản văn hoá và di tích lịch sử của quê hơng đất nớc. - Biết vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện kỹ năng chung sống ở mọi nơi, mọi lúc tinh thần, hợp tác và hoà bình. II. Tiến trình A. Tổ chức: 7C B. Bài mới: HĐ1: Di sản, di tích lịch sử với thiếu nhi I. Yêu cầu - HS có hiểu biết về di sản, di tích lịch sử của địa phơng - Biết tôn trọng và có trình độ tích cực trong việc bảo vệ các di sản, di tích lịch sử của địa phơng. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung - Hiểu thế nào là di sản, di tích lịch sử - Hiểu đợc vì sao phải bảo vệ và phát huy di sản, di tích đó 2. Hình thức - Thi trình bầy kết quả su tầm các tài liệu viết về di sản, di tích lịch sử - Vui văn nghệ III. Chuẩn bị 1. Phơng tiện - T liệu, tranh ảnh, thơ, ca dao - Một số câu hỏi phỏng vấn cho cuộc thi Giáo án HĐNGLL - Lớp 7 10 . trình: Hiếu + Xây dựng chơng trình: Oanh, Lệ, Lan + Điều khiển: Hiếu, Oanh + BGK: Lâm, ánh, Tiên + Th ký: Ngọc Anh + Trang trí: Ngọc, Huyền 3. Tiến hành Ngời. cán bộ lớp - phân công chuẩn bị + Dẫn chơng trình: Ngọc Anh + Ban giám khảo: Linh, Lệ, Oanh + Trang trí: Phơng, Huyền + Mời đại biểu 3. Tiến hành hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an HDNGLL 7, Giao an HDNGLL 7, Giao an HDNGLL 7

Bình luận về tài liệu giao-an-hdngll-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP