Toán 6_tia phân giác

10 80 0 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 16:10

y z x O 60 0 120 0 Cho tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho xOy = 120 0 , xOz = 60 0 KIỂM TRA BÀI CŨ a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? b) Tính yOz ? c) So sánh xOz và yOz ? Bài giải a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có: xOz < xOy ( 60 0 < 120 0 ) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. b) xOz + zOy = xOy 60 0 + zOy = 120 0 zOy = 120 0 - 60 0 zOy = 60 0 c) xOz = zOy (= 60 0 ) § 6. 1.Tia phân giác của một góc là gì? O x y z Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau Oz là tia phân giác • xOz = zOy • Tia Oz nằm giữa tia Ox và Oy của góc xOy O t A B Muốn quả cầu A khi được đẩy vào điểm O trên cạnh bàn khi bắn ra trúng quả cầu B thì phải xác định điểm O sao cho tia Ot (vuông góc với cạnh bàn tại O) là tia phân giác của góc AOB. Dựa vào định nghĩa, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trong các hình vẽ sau. Vì sao? O a b c O n m p O A B C Oa không là tia phân giác của bOc vì aOb ≠ aOc Om không là tia phân giác của nOp vì tia Om không nằm giữa tia On và tia Op OA là tia phân giác của BOC vì • OA nằm giữa OB và OC • AOB = AOC 2.Cách vẽ tia phân giác của một góc: a) Dùng thước đo góc: Ví dụ: Vẽ phân giác Oz của góc xOy Ta có: xOz = zOy Mà xOz + zOy = 70 0 Suy ra xOz = 70 0 : 2 = 35 0 y O x z 2.Cách vẽ tia phân giác của một góc: a) Dùng thước đo góc: Ví dụ: Vẽ phân giác Oz của góc xOy Ta có: xOz = zOy Mà xOz + zOy = 70 0 Suy ra xOz = 70 0 : 2 = 35 0 b) Gấp giấy: Nhận xét: Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác. y x O z Oz là tia phân giác của góc xOy xOz = zOy = xOy 2 3. Chú ý: O x y m n m n O x y Đường thẳng mn là đường phân giác của xOy Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó. Bt 32/87 Sgk: Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Chọn câu đúng trong các câu sau: Ot là tia phân giác của góc xOy khi: a) xOt = yOt. b) xOt + tOy = xOy. c) xOt + tOy = xOy và xOt = yOt. d) xOt = yOt = xOy 2 Diễn tả tia phân giác của góc bằng các cách khác nhau? Oz là tia của xOy xOz = zOy = xOy 2 Oz nằm giữa Ox, Oy xOz = zOy phân giác phân giác của góc xOy. Tính x’Ot. Bt 33/87/sgk: Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’ biết xOy = 130 0 . Gọi Ot là tia Giải 130° x' y t x x’Ot = ? O xOx’ – xOtx’Oy + yOt xOt = tOy = xOy 2 ? Ot là tia phân giác của góc xOy xOt = tOy = xOy 2 = 65 0 xOt = tOy = 130 0 2 Vì Ot nằm giữa Ox, Oy nên xOt + x’Ot = xOx’ x’Ot = xOx’- xOt x’Ot = 180 0 – 65 0 x’Ot = 115 0 DẶN DÒ • Học kỹ định nghĩa tia phân giác, đường phân giác của một góc. • Bài tập về nhà: 30 , 34, 35 trang 87 Sgk . Oa không là tia phân giác của bOc vì aOb ≠ aOc Om không là tia phân giác của nOp vì tia Om không nằm giữa tia On và tia Op OA là tia phân giác của BOC. 0 ) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. b) xOz + zOy = xOy 60 0 + zOy = 120 0 zOy = 120 0 - 60 0 zOy = 60 0 c) xOz = zOy (= 60 0 ) § 6. 1 .Tia phân giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 6_tia phân giác, Toán 6_tia phân giác, Toán 6_tia phân giác

Bình luận về tài liệu toan-6-tia-phan-giac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP