Cau long bien lich su

29 162 0 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 16:10

CÇu Long Biªn chøng nh©n lÞch sö Nguyễn Hiền – THCS Ngũ Lão – Thuỷ Nguyên - Hải Phòng I. Tìm hiểu chung văn I. Tìm hiểu chung văn bản bản 1. Tác giả: Thuý Lan 1. Tác giả: Thuý Lan 2. Tác phẩm: là một 2. Tác phẩm: là một Văn bản nhật dụng Văn bản nhật dụng . . 3. Thể loại: là một bài 3. Thể loại: là một bài bút kí bút kí mang nhiều yếu mang nhiều yếu tố hồi kí. tố hồi kí. 4. Giải nghĩa từ: 4. Giải nghĩa từ: Chứng nhân Chứng nhân : : é p-phen p-phen : : người làm chứng, người làm chứng, người chứng kiến. người chứng kiến. Kiến trúc sư người Pháp, Kiến trúc sư người Pháp, người thiết kế tháp người thiết kế tháp é é p-phen nổi p-phen nổi tiếng ở thủ đô Pa-ri, nước Pháp. tiếng ở thủ đô Pa-ri, nước Pháp. Tìm hiểu một số khái niệm có liên Tìm hiểu một số khái niệm có liên quan quan Khái niệm Văn bản nhật dụng: Khái niệm Văn bản nhật dụng: là những bài viết có nội dung gần gũi, bức là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con ngư thiết đối với cuộc sống trước mắt của con ngư ời và cộng đồng xã hội hiện đại như: ời và cộng đồng xã hội hiện đại như: thiên thiên nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền trẻ em, ma tuý và các tệ nạn xã hội trẻ em, ma tuý và các tệ nạn xã hội Khái niệm về thể loại bút kí: Khái niệm về thể loại bút kí: là một loại kí ghi lại những sự việc, cảnh vật là một loại kí ghi lại những sự việc, cảnh vật mà nhà văn đã mắt thấy, tai nghe cùng mà nhà văn đã mắt thấy, tai nghe cùng những cảm nghĩ của mình, được trình bày những cảm nghĩ của mình, được trình bày không chặt chẽ về mặt cốt truyện như trong không chặt chẽ về mặt cốt truyện như trong kí sự, không phóng túng như trong tùy bút. kí sự, không phóng túng như trong tùy bút. • Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây dựng (1899-1902) • Đặt tên là cầu Doumer (đọc như đu-me) (tên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer). • Dân gian còn gọi là cầu sông Cái. • Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ: Gustave Eiffel tác giả Cầu Long Biên (Thông tin được truy cập trên mạng Internet) 1899 - 1902 Daydé & Pillé Paris Bài văn có thể chia làm mấy đoạn? Bài văn có thể chia làm mấy đoạn? Nêu nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn? Nêu nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn? 5. Bố cục 5. Bố cục Đoạn 1 Đoạn 1 : từ đầu .đến : từ đầu .đến thủ đô Hà Nội thủ đô Hà Nội . . Tổng quát về cầu Long Biên trong một thế kỉ tồn tại. Tổng quát về cầu Long Biên trong một thế kỉ tồn tại. Đoạn 2 Đoạn 2 : : Cầu Long Biên vững chắc Cầu Long Biên vững chắc . . Cầu Long Biên như một nhân chứng sống động, Cầu Long Biên như một nhân chứng sống động, đau thương và anh dũng của thủ đô Hà Nội. đau thương và anh dũng của thủ đô Hà Nội. Đoạn 3 Đoạn 3 : phần còn lại. : phần còn lại. Khẳng định ý nghĩa lịch sử của cầu Long Biên trong Khẳng định ý nghĩa lịch sử của cầu Long Biên trong xã hội hiện đại. xã hội hiện đại. CÇu Long Biªn Dựa vào văn bản và những hiểu biết Dựa vào văn bản và những hiểu biết của em, hãy nêu quá trình xây của em, hãy nêu quá trình xây dựng và đặc điểm của cầu dựng và đặc điểm của cầu Long Biên? Long Biên? 1. Giới thiệu Khái Quát về cầu Long Biên. 1. Giới thiệu Khái Quát về cầu Long Biên. a. Quá trình xây dựng cầu: a. Quá trình xây dựng cầu: Xây dựng từ năm 1899 đến1902 hoàn thành. do Xây dựng từ năm 1899 đến1902 hoàn thành. do kiến trúc sư người Pháp ép-phen thiết kế. kiến trúc sư người Pháp ép-phen thiết kế. Cầu khi mới khánh thành mang tên Toàn quyền Cầu khi mới khánh thành mang tên Toàn quyền Pháp: Đu-Me. Pháp: Đu-Me. Được xây dựng bằng mồ hôi và xương máu của Được xây dựng bằng mồ hôi và xương máu của bao con người VN. bao con người VN. b. Đặc điểm cầu: b. Đặc điểm cầu: Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, dài 2290m, Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, dài 2290m, nặng 17 nghìn tấn. Toàn bộ cầu gồm 9 nhịp dài, nặng 17 nghìn tấn. Toàn bộ cầu gồm 9 nhịp dài, 10 nhịp ngắn. 10 nhịp ngắn. So với cầu Thăng Long và cầu Chương Dương thì So với cầu Thăng Long và cầu Chương Dương thì quy mô và tính chất hiện đại của cầu Long Biên quy mô và tính chất hiện đại của cầu Long Biên không bằng. không bằng. Cầu là kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần Cầu là kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. thứ nhất. Được coi là 1 thành tựu quan trọng trong thời Được coi là 1 thành tựu quan trọng trong thời văn minh cầu sắt. văn minh cầu sắt. So sánh với tư liệu qua 2 đọan đọc thêm về cầu So sánh với tư liệu qua 2 đọan đọc thêm về cầu Thăng Long và cầu Chương Dương, em hãy nhận Thăng Long và cầu Chương Dương, em hãy nhận xét về quy mô và tính chất của cầu Long Biên? xét về quy mô và tính chất của cầu Long Biên? Cầu Long Biên thời xưa Cầu Long Biên năm 1925 . cầu Long Biên? Cầu Long Biên thời xưa Cầu Long Biên năm 1925 Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò: Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long. cầu dựng và đặc điểm của cầu Long Biên? Long Biên? 1. Giới thiệu Khái Quát về cầu Long Biên. 1. Giới thiệu Khái Quát về cầu Long Biên. a. Quá trình xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau long bien lich su, Cau long bien lich su, Cau long bien lich su

Bình luận về tài liệu cau-long-bien-lich-su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP