Giáo án Hình 6 full 2009-2010 (3 cột)

66 177 3
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 15:10

Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Tuần 1 Tiết 1 Ngày soạn : 01/ 9/2009 Ngày dạy : ./09/2009 Điểm. Đờng thẳng I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu điểm là gì ?, đờng thẳng là gì ? - Hiểu quan hệ giữa điểm và đờng thẳng - Biết vẽ điểm, đờng thẳng - Biết đặt tên cho điểm, đờng thẳng - Biết dùng các kí hiệu điểm, đờng thẳng, kí hiệu , . II. Phơng pháp dạy học: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề đan xen hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị của GV và HS GV: Thớc thẳng, bảng phụ. HS: Thớc thẳng IV. Tiến trình bài học: * Hoạt động 1: Kiểm tra, đặt vấn đề ? Em hãy nêu vài bề mặt đợc coi là phẳng ( Đáp án: Mặt tủ kính, mặt nớc hồ khi không gió .) ? Chiếc thớc dài các em đang kẻ có đặc điểm điểm gì ? ( Đáp án: Thẳng, dài .) GV: Vậy những ví dụ trên là hình ảnh của những khái niệm nào trong hình học ? * Hoạt động 2: Điểm Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - Cho HS quan sát Hình 1 và cho biết: Đọc tên các điểm và nói cách viết tên các điểm, cách vẽ điểm. - Quan sát bảng phụ và chỉ ra điểm D - Đọc tên các điểm có trong Hình 2 - Giới thiệu khái niệm hai điểm trùng nhau, hai điểm phân biệt - Điểm A, B, M - Dùng các chữ cái in hoa. - Dùng một dấu chấm nhỏ - Điểm A và C chỉ là một điểm 1. Điểm A B M ( Hình 1 ) A C ( Hình 2) - Hai điểm phân biệt là hai điểm không trùng nhau. - Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp điểm. Một điểm cũng là một GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 1 A B C D Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - Giới thiệu hình là một tập hợp điểm - Hãy chỉ ra các cặp điểm phân biệt trong Hình 2 - Cặp A và B, B và M . hình. * Hoạt động 3: Đờng thẳng - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK: Hãy nêu hình ảnh của đờng thẳng. - Vẽ hình 3 lên bảng. - Quan sát H3, cho biết : + Đọc tên các đờng thẳng. + Cách viết tên cách viết . - Sợi chỉ căng thẳng, mép thớc . - Đờng thẳng a, p - Dùng chữ in thờng 2. Đờng thẳng a p (Hình 3) - Đờng thẳng là một tập hợp điểm. Đờng thẳng không bị giới hạn về hai phía. Vẽ đờng thẳng bằng một vạch thẳng. * Hoạt động 4: Điểm thuộc đờng. Điểm không thuộc đờng thẳng. - Cho HS quan sát Hình 4: Điểm A, B có quan hệ gì với đờng thẳng d ? - Có thể diễn đạt bằng những cách nào khác ? * Củng cố: - Đa nội dung ? lên - Điểm A nằm trên đ- ờng thẳng d, điểm B không nằm trên đờng thẳng d. - HS trả lời - HS đứng tại chỗ trả lời phần a, b 3. Điểm thuộc đờng. Điểm không thuộc đờng thẳng. d B A (Hình 4) - ở hình 4: A d ; B d GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 2 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng bảng phụ . - Treo bảng phụ tổng kết về điểm, đờng thẳng. - HS làm bài tập 2, 3 - Yêu cầu HS hoạt động nhóm để thực hiện. - 1 HS lên bảng thực hiện phần c. - Đại diện nhóm lên trình bày. Cáchviết Hình vẽ Kí hiệu Điểm M M M Đờng thẳng a a a * Hoạt động 5:Hớng dẫn học ở nhà. - Về nhà học bài - Biết vẽ điểm, đặt tên điểm vẽ đờng thẳng, đặt tên đờng thẳng. - Biết đọc hình vẽ, nắm vững các quy tắc, kí hiệu và hiểu kĩ về nó, nhớ các nhận bài. - Làm các bài tập 1 ; 5 ; 6: SGK; 2 ; 3: SBT. GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 3 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Tuần 2 Tiết 2 Ngày soạn :10/ 9/2009 Ngày dạy : ./ 9/2009 Ba điểm thẳng hàng I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm. Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. - HS biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. - Biết sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa. - Sử dụng thớc thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng cẩn thận, chính xác. II. Phơng pháp dạy học: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề đan xen hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị của GV và HS: GV: Thớc thẳng, phấn màu, bảng phụ. HS: Thớc thẳng. IV. Tiến trình bài học: * Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 1. Vẽ điểm M, đờng thẳng b sao cho M b. 2. Vẽ đờng thẳng a, điểm A sao cho M a; A b; A a. 3. Vẽ điểm N a; N b. 4. Hình vẽ có đặc điểm gì? a N M b A * Hoạt động 2: Thế nào là ba điểm thẳng hàng? Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - GV ba điểm M, N, A cùng nằm trên đờng thẳng a => ba điểm M, N, A thẳng hàng. - Khi nào ta nói ba điểm A, B, D thẳng hàng ? - Khi ba điểm A, B, D cùng nằm trên một đ- 1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng? A B D Khi ba điểm A, B, D cùng nằm trên một đờng thẳng ta nói, chúng thẳng hàng B A C GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 4 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - Khi nào ta nói ba điểm A, B, C không thẳng hàng? - Để vẽ ba điểm thẳng hàng, vẽ ba điểm không thẳng hàng ta nên làm nh thế nào? - Để nhận biết ba điểm cho trớc có thẳng hàng hay không ta làm thế nào? * Củng cố: - GVđa nội dung Hình 11 lên bảng phụ. - Yêu cầu HS làm bài tập 9 ờng thẳng ta nói, chúng thẳng hàng. - Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất cứ đờng thẳng nào,ta nói chúng không thẳng hàng. - Vẽ 3 điểm thẳng hàng: vẽ đờng thẳng rồi lấy 3 điểm thuộc đờng thẳng đó. - Vẽ 3 điểm không thẳng hàng: vẽ đờng thẳng rồi lấy 2 điểm thuộc đờng thẳng, 1 điểm không thuộc đ- ờng thẳng đó. - HS đứng tại chỗ trả lời. Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất cứ đờng thẳng nào,ta nói chúng không thẳng hàng Bài tập 9: SGK/106 * Hoạt động 3: Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng: - Kể từ trái sang phải vị trí các điểm nh thế nào đối với nhau? - Trên hình có mấy điểm đã đợc biểu diễn? Có bao nhiêu điểm nằm giữa 2 điểm A; C ? - Trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại? - HS trả lời - HS trả lời - Có một điểm duy nhất. 2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng: BCA Ta có: - Điểm C nằm giữa điểm A và B - Điểm A và B nằm khác phía đối với điểm C - Điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B * Nhận xét: SGK/106 Bài tập 11: SGK/107 GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 5 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng * Củng cố: - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và làm bài tập 11, bài tập 12. - Các nhóm làm bài - Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày - Các nhóm khác nhận xét. - Điểm R nằm giữa điểm M và N - Điểm M và N nằm khác phía đối với điểm R - Điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M . Bài tập 12: SGK/107 * Hoạt động 4: Hớng dẫn học ở nhà - Học bài theo SGK - Làm bài tập 8; 13 ; 14: SGK/106-107 - Làm bài tập 6; 7 ; 8; 12; 13: SBT/96-97. Tuần 3 Tiết 3 Ngày soạn : 12/09/2007 Ngày dạy : ./09/2007 Đờng thẳng đi qua hai điểm I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc có một và chỉ một đờng thẳng đi qua hai điểm phân biệt. - HS biết vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm, đờng thẳng cắt nhau, song song. - Nắm vững vị trí tơng đối giữa hai đờng thẳng: cắt nhau, song song, trùng nhau. - Vẽ hình cẩn thận và chính xác đờng thẳng đi qua hai điểm . II. Phơng pháp dạy học: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề đan xen hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị của GV và HS : GV: Thớc thẳng, bảng phụ. HS: Thớc thẳng. IV. Tiến trình bài học: * Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ HS1: - Thế nào là ba điểm thẳng hàng ? Nói cách vẽ ba điểm thẳng hàng - Trả lời miệng bài tập 11: SGK/107. GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 6 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc HS2: - Nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng. - Làm bài tập 13: SGK/107. Hoạt động 2: Vẽ đờng thẳng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - Cho HS đọc SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: - Cho điểm A, vẽ đ- ờng thẳng a đi qua A. Có thể vẽ đợc mấy đ- ờng thẳng nh vậy ? - Lấy điểm B A, vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm A, B. - Vẽ đợc mấy đờng thẳng nh vậy? * Củng cố: - Đa nội dung bài tập 15 lên bảng phụ. - Vẽ hình và trả lời câu hỏi - Vẽ hình. - Có một và chỉ một đ- ờng thảng đi qua hai điểm phân biệt. - Làm bài tập 15. Sgk: - HS trả lời miệng 1. Vẽ đờng thẳng: A B * Cách vẽ: SGK/107. * Nhận xét: SGK/108 Bài tập 15: SGK/109. * Hoạt động 3: Tên đờng thẳng - Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK - Có những cách nào để đặt tên cho đờng thẳng ? - Yêu cầu HS làm ? - Dùng một chữ cái in thờng, hai chữ cái in th- òng, hai chữ cái in hoa - Làm miệng ? Sgk 2. Tên đờng thẳng: a A B y x GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 7 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng * Hoạt động 4: Đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song - GV đa nội dung các hình lên bảng phụ, HS thảo luận và trả lời các câu hỏi : - Đọc tên những đ- ờng thẳng ở hình Hình1. Chúng có đặc điểm gì? - Các đờng thẳng ở Hình 2 có đặc điểm gì? - Các đờng thẳng ở Hình 3 có đặc điểm gì ? - Yêu cầu HS làm các bài tập 16, 17, 19. - Đờng thẳng a, HI - Chúng trùng nhau - Chúng cắt nhau - Chúng song song với nhau - 1 HS đọc chú ý - HS trả lời miệng. 3. Đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song: a. Đờng thẳng trùng nhau Hình 1: a H I b. Đờng thẳng cắt nhau Hình 2: J K L c. Đờng thẳng song song Hình 3: b a * Chú ý: SGK/109. Bài tập 16: SGK/109 Bài tập 17: SGK/109 Bài tập 19: SGK/109 * Hoạt động 5: Hớng dẫn học ở nhà - Học bài theo SGK và vở ghi. - Bài tập 18 ; 20 ; 21: SGK/109-110. - Bài tập: 15, 16, 19:SBT/97-98. - Đọc trớc nội dung bài thực hành. Tuần 4 Tiết 3 Ngày soạn : 18/09/2007 Ngày dạy : ./ /2007 Thực hành: Trồng cây thẳng hàng GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 8 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc I. Mục tiêu: - Học sinh đợc củng cố khái niệm ba điểm thẳng hàng. - Có kĩ năng dựng ba điểm thẳng hàng để dựng các cọc thẳng hàng. - Có ý thức vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn. II. Phơng pháp dạy học: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề đan xen hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị của GV và HS: GV: Chuẩn bị cho 5 nhóm. Mỗi nhóm gồm: - 05 cọc tiêu - 05 dây dọi HS: Đọc trớc nội dung bài thực hành IV. Tiến trình bài học: * Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Khi nào ta nói ba điểm thẳng hàng ? Nói cách vẽ ba điểm thẳng hàng. * Hoạt động 2:Tổ chức thực hành 1. Nhiệm vụ: - Chôn các cọc hành rào thẳng hàng giữa hai cột mốc A và B - Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây đã có bên đờng 2. Hớng dẫn cách làm: - Cắm cọc tiêu thẳng đứng ở hai điểm A và B ( dùng dây dọi kiểm tra) - Em thứ nhất đứng ở A, Em thứ hai đứng ở điểm C là vị trí nằm giữa A và B. - Em ở vị trí A ra hiệu cho em thứ 2 ở C điều chỉnh cọc tiêu sao cho che lấp hoàn toàn cọc tiêu B. - Khi đó ba điểm A, B, C thẳng hàng. 3. Thực hành ngoài trời: - Chia nhóm thực hành từ 5 7 HS. - Giao dụng cụ cho các nhóm. - Tiến hành thực hành theo hớng dẫn. 4. Kiểm tra: - Kiểm tra xem độ thẳng của các vị trí A, B, C. - Đánh giá hiệu quả công việc của các nhóm. - Ghi điểm cho các nhóm. Tuần 5 Tiết 5 Ngày soạn : 30/09/2007 Ngày dạy : ./09/2007 GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 9 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Tia I. Mục tiêu: - HS biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau. - HS biết thếnào là hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau. - HS biết vẽ tia, biết viết tên và biết đọc tên một tia. - Biết phân loại hai tia chung gốc. - Phát biểu chính xác các mệnh đề toán học, rèn luyện khả năngvẽ hình, quan sát, nhận xét của HS. II. Phơng pháp dạy học: Phơng pháp vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị của GV và HS: GV: Thớc thẳng, bảng phụ. HS: Thớc thẳng IV. Tiến trình bài học: * Hoạt động 1: Tia Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - GV vẽ lên bảng: + Đờng thẳng xy + Điểm O trên đờng thẳng. - Giới thiệu: Hình gồm điểm O và phần đờng thẳng này là một tia gốc O. - Vậy thế nào là một tia gốc O ? - GV giới thiệu tên của hai tia Ox, tia Oy ( còn gọi là nửa đờng thẳng Ox, Oy ). - GV lu ý HS: Tia Ox bị giới hạn ở điểm O, không bị giới hạn về phía x * Củng cố: - HS làm bài tập 25 - HS vẽ hình vào vở - HS trả lời - HS ghi vào vở - HS làm bài - 1 HS lên bảng trình bày. - Các HS khác nhận xét 1. Tia: y x O Tia Ox, tia Oy ( còn gọi là nửa đ- ờng thẳng Ox, Oy ). * Định nghĩa: SGK/111 Bài tậo 25: SGK/113 a) GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 10 [...]... trong bảng phụ sau: - HS hoạt động nhóm để trả lời C C D A B A A C B GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) B D 16 D Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc A A B B O x O B x O A x A x O B B O a N a A * Củng cố: - Trả lời câu hỏi bài tập 35: SGK/1 16 Đáp án: d - Làm bài tập 36: SGK/1 16 a Không b AB và AC - Làm bài tập 37: SGK/1 16 B K x A C * Hoạt động 3: Hớng dẫn học ở nhà - Về nhà học bài : Nắm chắc định... thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A và B MA = MB = AB 2 * Củng cố: - GV đa nội dung bài tập 65 lên bảng phụ GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) Bài tập 65 : SGK/1 26 a Điểm C là trung điểm - HS làm bài 29 B Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc - Yêu cầu HS làm bài cá nhân - Xem Hình 64 và trả lời các câu hỏi - Nhận xét và hoàn thiện câu trả lời - Đứng tại chỗ trả lời của BD vì C nằm giữa... 3 * Hoạt động 2: Luyện kĩ năng vẽ hình - HS đọc đề - Yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở - Yêu cầu một HS lên bảng vẽ hình Bài tập 2: SGK/127 - 1 HS lên bảng vẽ hình A - Nhận xét hình vẽ C B M Bài tập 3: SGK/127 GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 32 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc - HS đọc đề - Yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở - Yêu cầu một HS lên bảng vẽ hình - Trong trờng hợp AN song song... PQ = 6cm Tính MQ Hớng dẫn chấm Câu Nội dung đánh giá Điểm 1 1B 0,5 2A 0,5 5E 0,5 3D 0,5 4F 0,5 6C 0,5 a Vẽ đúng P 2 1,5 M Q Vì M là một điểm của đoạn thẳng PQ => M nằm giữa hai điểm P và Q => MP + MQ = PQ Mà MP = 4cm; PQ = 6cm => 4 + MQ = 6 => MQ = 6 4 => MQ = 2cm GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 25 1,5 1,5 1 1,5 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc * Hoạt động 3: Hớng dẫn học ở nhà - Xem lại... cắt đờng thẳng - Bài tập 34 ; 38 ; 39: SGK/1 16 - Bài tập 34, 35, 36: SBT/100 Tuần 8 GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) Ngày soạn : 20/10/2007 17 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc Tiết 8 Ngày dạy : ./ /2007 Độ dài đoạn thẳng I Mục tiêu: - HS biết độ dài đoạn thẳng là gì ? - HS biết sử dụng thớc đo độ dài để đo đoạn thẳng - Biết so sánh hai đoạn thẳng - Giáo dục tính cẩn then khi đo II Phơng pháp... chia thanh gỗ thành hai phần bằng nhau Bài tập 60 : SGK/125 - Yêu cầu HS làm bài tập 60 - Trả lời cá nhân bài tập 60 SGK - Để A là trung điểm của OB thì phải thoả mãn GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) - Trình bày miệng bài tập 60 SGK - Nhận xét và hoàn thiện vào vở 30 O A B x a A nằm giữa O và B b OA = AB ( =2 cm) c Điểm A là trung điểm của AB vì A nằm giữa A, Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc... soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc điều kiện nào ? B (theo a), và cách đều A, B ( theo b) * Hoạt động 4: Hớngdẫn học ở nhà - Học bài theo SGK - Làm các bài tập 61 , 62 , 63 , 64 : SGK/1 26 - Ôn tập kiến thức của chơng theo HD ôn tập trang 1 26, 127 Tuần 13 Tiết 13 Ngày soạn : 24/11/2007 Ngày dạy : .//2007 Ôn tập chơng I I Mục tiêu: - HS đợc hệ thống hoá các kiến thức về điểm, đờng thẳng, tia, đoạn thẳng... thứ tự chỉ các hình vẽ ở cột A, đặt vào vị trí tơng ứng phù hợp ở cột B Cột A Cột B GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 24 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc B A Hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm nằm giữa của mỗi đoạn thẳng 1 C A D 2 B A C 3 A M B 4 M A B B 5 a A A 6 B x Câu 2: ( 7 điểm): Gọi M là một điểm của đoạn thẳng PQ Biết MP = 4cm, PQ = 6cm Tính MQ Hớng dẫn chấm Câu Nội dung đánh giá Điểm... tập 32: SGK/114 a.Sai - HS đọc đề - Vẽ hình minh hoạ - Trả lời miệng bài tập 32 - 2 HS lên bảng vẽ hình minh họa - Khắc sâu : hai điều kiện để hai tia đối nhau x O y b.Sai O x y Bài tập 28: SGK/113 GA_HINHHOC6 ( 2009 2010) 13 Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc N O M x - Yêu cầu HS làm vào vở - HS đọc đề - Yêu cầu HS làm vào vở - Một HS lên bảng vẽ hình - Trả lời miệng ( không yêu cầu.. .Giáo viên soạn: mạc mạnh cờng trờng THCS Liên Mạc A B b) - GV cho bài tập: Đọc tên các tia trên hình sau: A c) A m x O Hình 1 B B y - Hai tia Ox, Oy trên hình có đặc điểm gì? - Cùng nằm trên một đờng thẳng, chung gốc O * Hoạt động 2: Hai tia đối nhau 2 Hai tia đối nhau: - Quan sát và nói lại đặc điểm của hai tia Ox, Oy trên - GV: Hai tia Ox, Oy là hai tia đối nhau - Hai tia Ox và tia Om trên hình . Trả lời câu hỏi bài tập 35: SGK/1 16. Đáp án: d - Làm bài tập 36: SGK/1 16. a. Không b. AB và AC - Làm bài tập 37: SGK/1 16. x K B C A * Hoạt động 3: Hớng. biệt trong Hình 2 - Cặp A và B, B và M . hình. * Hoạt động 3: Đờng thẳng - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK: Hãy nêu hình ảnh của đờng thẳng. - Vẽ hình 3 lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình 6 full 2009-2010 (3 cột), Giáo án Hình 6 full 2009-2010 (3 cột), Giáo án Hình 6 full 2009-2010 (3 cột)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn