Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 269
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 13:10

Mô tả: Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk Trường thpt Krông Bông GV: Trần Thị Thanh Thương Môn : Vật lý 11 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ  Nêu định nghĩa từ trường? Nêu định nghĩa từ trường?  Phát biểu định nghĩa đường sức từ? Phát biểu định nghĩa đường sức từ? 1. Định nghĩa: 2. Từ trường đều: 2. Từ trường đều: I. Lực từ: I. Lực từ: 3. Xác đònh lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện: II. II. Cảm ứng từ: Cảm ứng từ: 1.Cảm ứng từ tại1điểm trong từ trường: 2. Vectơ cảm ứng từ: 3. Biểu thức của lực điện từ và F  B  (Tiết 39) I.Lực từ: I.Lực từ: 1. Định nghĩa: Lực từ là lực do từ trường tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện S N I. Lửùc tửứ: I. Lửùc tửứ: 1. nh ngha: 2. Tửứ trửụứng ủeu: 2. Tửứ trửụứng ủeu: Da vo hỡnh v cú nhn xột gỡ v cỏc ng sc gia 2 cc ca nam chõm? * * Vậy từ trường đều là gì? Vậy từ trường đều là gì? Từ trường đều là từ trường mà đặc tính Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm ; các của nó giống nhau tại mọi điểm ; các đường sức từ là những đường thẳng song đường sức từ là những đường thẳng song song , cùng chiều và cách đều nhau song , cùng chiều và cách đều nhau I. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa 2. Từ trường 2. Từ trường đều: đều: 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Xét NC hình chữ U và đoạn dây dẫn M 1 M 2 đặt trong lòng nam châm: M 1 M 2 I. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa 2. Từ trường 2. Từ trường đều: đều: 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: *Khi chưa có dòng điện qua M 1 M 2 thì nó nằm cân bằng vì sao? Vì trọng lực của M 1 M 2 cân bằng với tác dụng của các lực căng gm  *Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn M 1 M 2 hãy dự đoán hiện tượng xảy ra? 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: * * Từ hiện tượng quan sát được hãy giải thích vì Từ hiện tượng quan sát được hãy giải thích vì sao lại có hiện tượng đó? sao lại có hiện tượng đó? * Dựa vào kết quả thí nghiệm hãy cho biết phương và chiều của lực từ như thế nào? M 1 M 2 3. Xác định lực từ do từ tường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: I O 1,2 θ θ gm  Hướng từ trường *Hãy cho biết các lực nào tác dụng lên dây dẫn *Hãy cho biết các lực nào tác dụng lên dây dẫn M M 1 1 M M 2 2 ? ? Dây dẫn M 1 M 2 nằm cân bằng khi tổng trực đối với lực căng của 2 dây treo FP  + T  F = mgtan F = mgtan θ *Từ hình vẽ hãy xác định độ lớn của lực từ ? T  F  . Lực từ: 3. Xác đònh lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện: II. II. Cảm ứng từ: Cảm ứng từ: 1 .Cảm ứng từ tại1điểm trong từ trường:. từ trường: 2. Vectơ cảm ứng từ: 3. Biểu thức của lực điện từ và F  B  (Tiết 39) I .Lực từ: I .Lực từ: 1. Định nghĩa: Lực từ là lực do từ trường tác dụng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ, Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ, Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-20-luc-tu-va-cam-ung-tu

Đăng ký

Generate time = 0.183220863342 s. Memory usage = 18.46 MB