Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

27 285 1 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 13:10

Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk Trường thpt Krông Bông GV: Trần Thị Thanh Thương Môn : Vật lý 11 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ  Nêu định nghĩa từ trường? Nêu định nghĩa từ trường?  Phát biểu định nghĩa đường sức từ? Phát biểu định nghĩa đường sức từ? 1. Định nghĩa: 2. Từ trường đều: 2. Từ trường đều: I. Lực từ: I. Lực từ: 3. Xác đònh lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện: II. II. Cảm ứng từ: Cảm ứng từ: 1.Cảm ứng từ tại1điểm trong từ trường: 2. Vectơ cảm ứng từ: 3. Biểu thức của lực điện từ và F  B  (Tiết 39) I.Lực từ: I.Lực từ: 1. Định nghĩa: Lực từ là lực do từ trường tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện S N I. Lửùc tửứ: I. Lửùc tửứ: 1. nh ngha: 2. Tửứ trửụứng ủeu: 2. Tửứ trửụứng ủeu: Da vo hỡnh v cú nhn xột gỡ v cỏc ng sc gia 2 cc ca nam chõm? * * Vậy từ trường đều là gì? Vậy từ trường đều là gì? Từ trường đều là từ trường mà đặc tính Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm ; các của nó giống nhau tại mọi điểm ; các đường sức từ là những đường thẳng song đường sức từ là những đường thẳng song song , cùng chiều và cách đều nhau song , cùng chiều và cách đều nhau I. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa 2. Từ trường 2. Từ trường đều: đều: 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Xét NC hình chữ U và đoạn dây dẫn M 1 M 2 đặt trong lòng nam châm: M 1 M 2 I. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa 2. Từ trường 2. Từ trường đều: đều: 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: *Khi chưa có dòng điện qua M 1 M 2 thì nó nằm cân bằng vì sao? Vì trọng lực của M 1 M 2 cân bằng với tác dụng của các lực căng gm  *Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn M 1 M 2 hãy dự đoán hiện tượng xảy ra? 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: * * Từ hiện tượng quan sát được hãy giải thích vì Từ hiện tượng quan sát được hãy giải thích vì sao lại có hiện tượng đó? sao lại có hiện tượng đó? * Dựa vào kết quả thí nghiệm hãy cho biết phương và chiều của lực từ như thế nào? M 1 M 2 3. Xác định lực từ do từ tường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: I O 1,2 θ θ gm  Hướng từ trường *Hãy cho biết các lực nào tác dụng lên dây dẫn *Hãy cho biết các lực nào tác dụng lên dây dẫn M M 1 1 M M 2 2 ? ? Dây dẫn M 1 M 2 nằm cân bằng khi tổng trực đối với lực căng của 2 dây treo FP  + T  F = mgtan F = mgtan θ *Từ hình vẽ hãy xác định độ lớn của lực từ ? T  F  [...]... phương và chiều của lực từ như thế nào?M1M2 1. Định nghĩa:2. Từ trường đều:2. Từ trường đều:I. Lực từ: I. Lực từ: 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện: II.II. Cảm ứng từ: Cảm ứng từ: 1 .Cảm ứng từ tại1điểm trong từ trường:2. Vectơ cảm ứng từ: 3. Biểu thức của lực điện từ và FB(Tiết 39) KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨNêu định nghĩa từ. .. từ theoểu thức của lực điện từ theoII. Cảm ứng từ 1 .Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường:2. Vectơ cảm 2. Vectơ cảm ứng từ: ứng từ: αBFI. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa2. Từ trường đều:2. Từ trường đều:3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Lực từ có điểm đặt tại trung điểm của M1M2 , có phương vuông góc với l và có chiều tuân theo... chiều và cách đều nhauI. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa2. Từ trường 2. Từ trường đều:đều: * Chú ý:- Nếu α = 900 : F = B. I. l- Nếu α = 0 ,1800 : F = 0I. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện:2. Từ trường đều:2. Từ trường đều:II. Cảm ứng từ 1 .Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường:2. Vectơ cảm 2.... Vectơ cảm ứng từ: ứng từ: B 3. Biểu thức của lực 3. Biểu thức của lực điện từ theođiện từ theoF I .Lực từ: I .Lực từ: 1. Định nghĩa: Lực từ là lực do từ trường tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện Nếu đổi cực của NC và đổi chiều dòng điện thì hiện tượng gì xảy ra?M2M13. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Từ trường Từ trường... giữa lực từ tác dụng lên 1 phần tử dòng điện có độ dài l đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điệnvới độ dài đoạn dây đó .FI lBiểu thức: B = Đơn vị cảm ứng từ trong hệ SI là tesla (T)II. Cảm ứng từ: 1. Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường: Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng hay đại lượng vectơ?Trong đó: F(N) , I(A) , l(m) 3. Xác định lực từ do từ. .. trái và có độ lớn:FBF = B.I.lsinαTrong đó α là góc tạo bởi và lBBF Tại mỗi điểm trong không gian có từ Tại mỗi điểm trong không gian có từ trường xác định một vectơtrường xác định một vectơ cảm ứng từ caỷm ửựng tửứ ::Bã-Coự hửụựng truứng vụựi hửụựng cuỷa tửứ trử ứng ti im úã-Coự ủoọ lụựn laứ: B =.FI l 2. Vectơ cảm ứng từ: 2. Vectơ cảm ứng từ: II. Cảm ứng từ 1 .Cảm. .. 1 đoạn dây dẫn có dòng điện:Xét NC hình chữ U và đoạn dây dẫn M1M2 đặt trong lòng nam châm:M1M2I. Lực từ: I. Lực từ: 1. Định nghĩa2. Từ trường2. Từ trường đều:đều: 3. Xác định lực từ do từ trường dều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điệnVậy chiều của lực từ , chiều dòng điện và chiều đường cảm ứng từ có liên quan với nhau và chúng hợp với nhau theo 1 quy tắc gọi là quy... Sở giáo dục và đào tạo Đăk LăkTrường thpt Krông BôngGV: Trần Thị Thanh ThươngMôn : Vật lý 11 Từ kết quả 2 thí nghiệm hãy rút ra nhận xét? .FI lF ~ I.l hay = const = BII .Cảm ứng từ: 1. Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường: Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của từ trường tại điểm đó. Kí hiệu là B. Cảm ứng từ tại 1 điểm là đại lượng... thường-Kim nam châmKim nam châm-Trái đấtTrái đất 2020 55 22 1010-2-2 1010-4-4 5.105.10-5-5II. Cảm ứng từ 1 .Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường: 2. Vectơ cảm 2. Vectơ cảm ứng từ ứng từ ::Vài ví dụ về cỡ độ lớn của cảm ứng từ B ... ứng từ 1 .Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường: 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện:*Khi chưa có dòng điện qua M1M2 thì nó nằm cân bằng vì sao?Vì trọng lực của M1M2 cân bằng với tác dụng của các lực cănggm*Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn M1M2 hãy dự đoán hiện tượng xảy ra? II. Cảm ứng từ: 1 .Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trườngI. . Lực từ: 3. Xác đònh lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện: II. II. Cảm ứng từ: Cảm ứng từ: 1 .Cảm ứng từ tại1điểm trong từ trường:. từ trường: 2. Vectơ cảm ứng từ: 3. Biểu thức của lực điện từ và F  B  (Tiết 39) I .Lực từ: I .Lực từ: 1. Định nghĩa: Lực từ là lực do từ trường tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ, Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ, Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

Bình luận về tài liệu bai-20-luc-tu-va-cam-ung-tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP