Một số chuyên đề BDHSG lớp 5

2 203 1 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 10:10

Bài 1: Tại một bến xe ôtô có tất cả 10 chiếc xe loại xe ôtô 4 bánh và xe ôtô 6 bánh. Tìm số xe ôtô mỗi loại biết rằng có tất cả 46 bánh xe. Bài 2: Có tất cả 15 chiếc xe. Loại xe ôtô 6 bánh và xe môtô 2 bánh. Biết rằng có tất cả 54 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe môtô, bao nhiêu xe ôtô? Bài 3: Một trại chăn nuôi có 50 con vừa gà, vừa lợn. Người ta đếm được tất cả 140 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con lợn? Bài 4: Bạn An làm bài kiểm tra toán gồm 25 câu, nếu làm đúng mỗi câu được 2 điểm, làm sai mỗi câu bị trừ 1 điểm. Bạn An đạt 20 điểm. Hỏi bạn An làm bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai? Bài 5: Trong đợt thi đố vui để học khối lớp 4 mỗi lớp trả lời tất cả 20 câu hỏi. Nếu trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm, trả lời sai mỗi câu bị trừ 5 điểm. Đội lớp 4A đạt 125 điểm. Hỏi đội lớp 4A trả lời được bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai? Bài 6: Trong đợt thi học sinh giỏi toán lớp 4 gồm 30 câu hỏi. Nếu làm đúng mỗi câu được 3 điểm, làm chưa hoàn thành mỗi câu được 1 điểm, làm sai mỗi câu bị trừ đi 1 điểm. Bạn Cường có 5 câu chưa hoàn thành và đạt 52 điểm. Hỏi bạn Cường làm đúng bao nhiêu câu và sai bao nhiêu câu? Bài 7: Cứ 9 thợ trong 3 ngày làm được 270 sản phẩm. Hỏi 5 thợ với sức làm như thế muốn làm 450 sản phẩm thì mất bao lâu? Bài 8: Một công ty dự định cần 12 người để hoàn thành một công trình trong 15 ngày, mỗi ngày làm 6 giờ. Nhưng nay công ty muốn hoàn thành xong công trình trong 9 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ thì cần huy động thêm bao nhiêu người nữa? ( Sức làm mỗi người như nhau ) Bài 9: Một cái cọc cao 2m, bóng cái cọc đo được 60cm. Cùng lúc ấy, bóng nắng cột cờ đo được 2m70cm. Hỏi cột cờ cao bao nhiêu mét? Bài 10: Tiến cắm một cọc cao 1m5cm, bóng nắng đo được 85cm. Cùng lúc ấy, bóng nắng cây cau đo được 1m70cm. Hỏi cây cau cao bao nhiêu? Bài 11: 6 bạn trong 2 ngày gấp được 600 cái sao trang trí. Hỏi với mức làm như thế muốn có 3000 cái sao thì 30 bạn gấp trong bao lâu? Bài 12: 5 bạn trong 2 ngày gấp được 400 con hạc. Với mức làm như thế, lớp em có 30 bạn, muốn trang trí tấm rèm cần 2400 con hạc thì cả lớp phải mất bao lâu mới hoàn thành? Bài 13: Một trường tiểu học dán bì thư để bán lấy tiền gây quỹ. Cứ 25 bạn làm xong 400 bì thư trong 4 giờ. Hỏi với mức ấy, 40 bạn làm 560 bì thư mất mấy giờ? Bài 14: Tính nhanh a. b. c. d. Bài 15: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 25 thì bằng 26532 trừ đi 78. Bài 16: Tổng của hai số là 444, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và số dư là 24. Tìm 2 số đó? Bài 17: Cho hai số A và B. Nếu đem số A trừ đi 762 và đem số B cộng với 762 thì được hai số bằng nhau, còn nếu thêm 15 vào mỗi số thì được hai số mà số này gấp 4 lần số kia. Tìm hai số đó? Bài 18: Tìm ba số biết số thứ nhất cộng với số thứ hai bằng 102, số thứ hai cộng với số thứ ba bằng 133, số thứ ba cộng với số thứ nhất bằng 117. Bài 19: Hai số có tích bằng 1116. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 3 đơn vị thì được tích mới bằng 1674. Tìm hai số đó? Bài 20: Khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 108m. Nếu giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì được hình vuông . Tính diện tích hình ch÷ nhËt ®ã? Bài 21: Hình chữ nhật có chu vi 84m. Nếu bớt chiều rộng 5m và bớt chiều dài 7m thì được hình vuông. Tính diÖn tÝch hình chữ nhật ®ã? Bài 22: Hình chữ nhật có nửa chu vi 86m. Nếu giảm chiều dài 9m và tăng chiều rộng thêm 5m thì được hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật? Bài 23: Hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu giảm chiều rộng 5m và giảm chiều dài 21m thì được hình vuông. Tính diện tích hình vuông đó? 1 1x2 + 1 2x3 + 1 3x4 + 1 4x5 + 1 5x6 3 1 3x5 + 1 5x7 + 1 7x9 + 1 29x31 + 1 31x33 + . 12 3x7 + 12 7x11 + 12 11x15 + 12 39x43 + 12 43x47 + . 9 4 + 9 28 + 9 70 + 9 130 ++ . 9 550 . mỗi số thì được hai số mà số này gấp 4 lần số kia. Tìm hai số đó? Bài 18: Tìm ba số biết số thứ nhất cộng với số thứ hai bằng 102, số thứ hai cộng với số. c. d. Bài 15: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 25 thì bằng 2 653 2 trừ đi 78. Bài 16: Tổng của hai số là 444, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số chuyên đề BDHSG lớp 5, Một số chuyên đề BDHSG lớp 5, Một số chuyên đề BDHSG lớp 5

Bình luận về tài liệu mot-so-chuyen-de-bdhsg-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP