Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2)

11 271 13
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 06:10

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ DỰ THI MÔN : HÓA HỌC 10 BAN CƠ BẢN NĂM HỌC : 2006 – 2007  GV Thực hiện: Nguyễn Công Lam Đơn vị: Trường THPT Krông Bông Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2) A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng: Kiến thức: Biết được: - Định nghĩa liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị không cực (H 2 , O 2 ), liên kết cộng hóa trị có cực (HCl, CO 2 ). - Mối liên hệ giữa hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố và bản chất liên kết hóa học giữa 2 nguyên tố đó trong hợp chất. - Tính chất chung của các chất có liên kết cộng hóa trị. - Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion. Kỹ năng: - Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của một số phân tử. - Dự đoán được kiểu liên kết hóa học có thể có trong phân tử gồm 2 nguyên tử khi biết hiệu độ âm điện của chúng. B. Phương pháp dạy học: - Hợp tác nhóm nhỏ. - Hỏi đáp, tìm tòi khám phá. - Nêu và giải quyết vấn đề. C. Chuẩn bị: - Mô hình của một số phân tử. D. Các hoạt động dạy học: I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị: 3. Tính chất chung của các chất có liên kết cộng hóa trị: GV: Sử dụng phiếu học tập số 7: + Trong các chất: đường, lưu huỳnh, iốt, rượu etylic, nước. Những chất nào có liên kết cộng hóa trị không cực, có cực? HS: + Liên kết cộng hóa trị không cực: Lưu huỳnh, iốt. + Liên kết cộng hóa trị có cực: rượu etylic, nước, đường. + Nước là dung môi có cực có thể hòa tan được ………… + Benzen, cacbon tetraclorua là dung môi không cực có thể hòa tan được……….  HS: điền chất thích hợp vào chỗ trống Rượu etylic, đường Lưu huỳnh, iốt II. Độ âm điện và liên kết hóa học: 1. Quan hệ giữa 3 loại liên kết đã học:  GV sử dụng phiếu học tập số 8: + Liên kết trong phân tử Cl 2 thuộc loại nào? Liên kết trong phân tử HCl thuộc loại nào? + Khi HCl tan trong nước ta có H + và Cl - , khi đó liên kết thuộc loại nào? Suy ra vị trí của các loại liên kết trên với nhau? + Cl 2 : CHT không cực. + HCl : CHT có cực. + Liên kết ion.  HS trả lời các câu hỏi ở phiếu học tập số 8.  GV: H H Cặp e chung nằm giữa 2 nguyên tử (liên kết cộng hóa trị không cực) H Cl Cặp e chung lệch về phía Clo (liên kết cộng hóa trị phân cực) NaCl (Na nhường e cho Clo, liên kêt ion).  HS: Cho biết liên kết giữa H 2 , HCl, NaCl thuộc loại liên kết nào? Sắp xếp vị trí của các loại liên kết trong 3 chất trên theo thứ tự tăng dần sự chuyển dịch electron.  HS: Thứ tự liên kết: + Liên kết cộng hóa trị không cực. + Liên kết cộng hóa trị có cực. + Liên kết ion. : : 2. Quan hệ giữa độ âm điện với 3 loại liên kết đã học:  GV sử dụng phiếu học tập số 9: + Hiệu độ âm điện giữa C và O bằng bao nhiêu? + Hiệu độ âm điện giữa Na và O bằng bao nhiêu?  HS: Tính toán hiệu độ âm điện trong 2 ví dụ bên và cho biết liên kết hóa học giữa các nguyên tố đó?  GV: dựa vào hiệu độ âm điện giữa các nguyên tố có thể dự đoán có thể phân loại tương đối các loại liên kết hóa học theo quy ước kinh nghiệm sau: Hiệu độ âm điện Loại liên kết 0,0 đến < 0,4 0,4 đến < 1,7 ≥ 1,7 Lk CHT không cực Lk CHT có cực Lk ion  HS: làm các ví dụ sau: VD1: Trong NaCl, hiệu độ âm điện của Cl và Na là: 3,36 – 0,93 = 2,23 lớn hơn 1,7. Vây liên kết giữa Na và Cl là liên kết ion. . HS: Thứ tự liên kết: + Liên kết cộng hóa trị không cực. + Liên kết cộng hóa trị có cực. + Liên kết ion. : : 2. Quan hệ giữa độ âm điện với 3 loại liên kết. của các chất có liên kết cộng hóa trị. - Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion. Kỹ năng: - Viết được
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2), Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2), Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2)

Bình luận về tài liệu tiet-24-bai-lien-ket-cong-hoa-tri-tiet-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP