THAM LUẬN về đổi mới PPDH

2 153 3
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 05:10

Tham luËn về việc đổi mới phương pháp dạy học – kiÓm tra ®¸nh gi¸ Trong những năm qua, việc đổi mới PPDH ở trường häc đã được chú trọng và có sự đầu tư đúng mức từ công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. - Nhiều gi¸o viên được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về việc đổi mới chương trình , đổi mới PPDH. - Đa số các giáo viên đã kết hợp những mặt tích cực của PPDH truyền thống đồng thời tiếp cận được những tính năng ưu việt của PPDH hiện đại vào từng nội dung môn học cụ thể, ví dụ như: phát vấn câu hỏi, đặt vấn đề, giảng dạy có sự tham gia của người học vv . chính vì vậy chất lượng giảng dạy đã và đang dần được nâng cao. . Một số tồn tại cần khắc phục - Việc thực hiện đổi mới PPDH chưa thực hiện thường xuyên, đôi lúc chưa được đồng bộ. - Việc áp dụng các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, khai thác các phần mềm ứng dụng trong dạy học đạt hiệu quả chưa cao. . - Tài liệu nghiên cứu, tham khảo còn hạn chế, thư viện chưa hoạt động hết chức năng của mình. Cơ sở vật chất còn nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy . Nguyên nhân - Trình độ của học sinh còn hạn chế, chưa biết cách tư duy để tiếp thu nhanh nhạy với những phương pháp giảng dạy tích cực - Vẫn còn nhiều học sinh quen với lối học thụ động, thiếu năng động trong việc tham gia các hoạt động học tập trên lớp, điều đó cùng gây khó khăn cho việc áp dụng các PPDH tích cực. - Dạy học theo định hướng đổi mới để chuẩn bị một tiết dạy đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, trí tuệ nên một số giáo viên còn ngại. . Những thuận lợi và khó khăn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy . Thuận lợi - Đội ngũ giáo viên trong trường đã có nhiều kinh nghiệm và được đào tạo chÝnh qui tr. Nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tích cực rèn luyện trình độ chuyên môn, tay nghề, nghiệp vụ, luôn tâm huyết với nghề và mong muốn đổi mới PPDH, để truyền đạt được nhiều nhất lượng kiến thức trong bài giảng tới HS. - Bên cạnh ®ã lµ sự quan tâm của nhà trường , s¸t sao về công tác chuyên môn. . Khó khăn - Nhà trường hiện nay về tài liệu, giáo trình, sách tham khảo, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ giảng dạy còn thiếu và còn nhiều bất cập. Đầu tư cho giáo dục của Nhà nước còn chưa tương xứng, còn kém nhiều nước trên thế giới. Thói quen cũ trong giảng dạy và học tập theo phương pháp truyền thống đã ăn sâu vào nhận thức của giáo viên . Một số đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể về đổi mới phương pháp giảng dạy + Vận dụng linh hoạt các PPDH thích hợp cho từng phân môn, từng đối tượng học sinh. Phối hợp có hiệu quả các PPDH truyền thống và PPDH hiện đại để một mặt kế thừa tận dụng ưu thế, những mặt tích cực của PPDH truyền thống đồng thời tiếp cận được những tính năng ưu việt của PPDH hiện đại phù hợp với xu thế đổi mới. + Hình thành phát huy tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập đó là mục tiêu quan trọng trong định hướng đổi mới PPDH hiện nay. + Đổi mới phương pháp giảng dạy là một việc làm thường xuyên trong nhà trường, không thể xem là một hoạt động có tính phong trào, vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên liên tục của lãnh đạo nhà trường. + Để có thể đổi mới PPDH có hiệu quả thì bản thân mỗi giáo viên cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường cũng cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để lần lượt các giáo viên trẻ được cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp sư phạm. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về đổi mới PPDH và giới thiệu các phần mềm phục vụ dạy học, tổ chức đi tham quan học hỏi ở các trường bạn, tổ chức hội nghị các cấp thường xuyên để có dịp học hỏi lẫn nhau. + Cơ sở vật chất phải được hết sức chú trọng và quan tâm đầu tư. . viên được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về việc đổi mới chương trình , đổi mới PPDH. - Đa số các giáo viên đã kết hợp những mặt tích cực của PPDH truyền. Tham luËn về việc đổi mới phương pháp dạy học – kiÓm tra ®¸nh gi¸ Trong những năm qua, việc đổi mới PPDH ở trường häc đã được
- Xem thêm -

Xem thêm: THAM LUẬN về đổi mới PPDH, THAM LUẬN về đổi mới PPDH, THAM LUẬN về đổi mới PPDH

Bình luận về tài liệu tham-luan-ve-doi-moi-ppdh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP