Bài 16 phương trình hóa học

15 798 12
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 04:10

Môn : Hóa 8 Môn : Hóa 8 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Trả lời các câu hỏi sau vào phiếu h Trả lời các câu hỏi sau vào phiếu h ọc ọc tập : tập : PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU HỌC TẬP Câu 1 : Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng : Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm BẰNG tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Câu 2 : Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất được bảo toàn ? : Vì số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng vẫn giữ nguyên, khối lượng của các nguyên tử không đổi tổng khối lượng các chất được bảo toàn. Câu 3 : Làm BT số 3 trang 54 / SGK a/. m Magie + m Oxi = m Magie Oxit b/. m Oxi = 15 - 9 = 6 (g) Tiết 22 : Tiết 22 : Bài 16 : Bài 16 : PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC I/. I/. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC : LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC : 1/. 1/. P.T.H.H : P.T.H.H : Khí hidro + Khí oxi  nước Dựa vào những kiến thức đã học , hãy thay tên các chất bằng các công thức hoá học . Sơ đồ phản ứng trên có đúng như ĐLBTKL đã học chưa ? Xem tiếp hình vẽ sau : Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi : _ Tại sao cán cân không thăng bằng ? _ Làm sao để cân thăng bằng ? H + O - - - > H O 2 2 2 chưa Thêm nguyên tử Oxi vào bên phải Bây giờ bên phải ta lại có 2H O. Tại sao ? 2 Vì mỗi nguyên tử O liên kết với 2 nguyên tử H để tạo thành phân tử H O 2 Sơ đồ phản ứng : H + O - - - > 2H O 2 2 2 Cân vẫn chưa thăng bằng. Hãy cho biết lí do và làm sao để cân thăng bằng ? H Đặt hệ số 2 trước để được 4H : 2 2H + O - - - > 2H O 2 2 2 Nêu nhận xét về số nguyên tử của nguyên tố Hidro và Oxi ở 2 vế. Bằng nhau PTHH của phản ứng giữa khí Hidro và khí Oxi tạo ra nước được viết như sau : 2H + O 2H O 2 2 2 Trở lại BT 3 trang 54 / SGK Hãy viết phương trình chữ của phản ứng Magiê tác dụng với khí Oxi tạo thành Magiê Oxit. Magiê + Khí Oxi Magiê Oxit Viết CTHH của các chất. Mg + O 2 MgO - - - > Nhận xét số nguyên tử O ở 2 vế của sơ đồ phản ứng trên. Bên trái có 2 nguyên tử O phải có 1 nguyên tử O Phải làm sao để nguyên tử O ở 2 vế bằng nhau ? Đặt số 2 trước MgO để bên phải cũng có 2 ngtử O như bên trái. Bây giờ số ngtử Mg ở mỗi bên của sơ đồ phản ứng là bao nhiêu ? Số ngtử Mg ở bên phải lại nhiều hơn. Vậy bên trái cần có 2Mg. Ta có : Mg + O 2 2MgO - - - > 2Mg + O 2 2MgO Sơ đồ phản ứng trên bây giờ gọi là gì ? Phương trình Hóa học. Quan sát 2 PTHH: 2 2H + O 2 2H O 2 2 2 2 2 2 2 2Mg + O 2 2 2 2MgO Các nhóm thảo luận và cho biết các số 2 2 trong 2 phương trình trên được gọi như thế nào ? Số 2 đặt dưới chân KHHH gọi là chỉ số, còn số 2 đặt trước CTHH gọi là hệ số. 2/. Các bước lập phương trình hóa học : 2/. Các bước lập phương trình hóa học : Qua 2 vd trên, em hãy rút ra các bước để lập 1 PTHH. 1. Viết sơ đồ của phản ứng gồm CTHH của các chất. 2. Tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức để cân bằng số ngtử của mỗi ngtố ở 2 vế. 3. Viết phương trình hóa học. Chú ý : Chú ý : Hệ số phải viết cao bằng kí hiệu Vd : 4Zn ; 2CO 2 Trong phản ứng hóa học, khí oxi, khí hidro, khí nitơ, khí clo… ở dạng phân tử nên không được viết 4O, 6H, 2N … mà phải viết 2O ; 3H ; N 2 2 2 Quan sát phương trình sau : Na CO CO 2 3 3 + Ca( OH OH) 2 - - - > Ca CO CO 3 3 + Na OH OH Ta coi cả nhóm như 1 đơn vị để cân bằng. Na CO CO 2 3 3 + Ca( OH OH) 2 Ca CO CO 3 3 + 2 2 Na OH OH . Tiết 22 : Tiết 22 : Bài 16 : Bài 16 : PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC I/. I/. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC : LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC : 1/. 1/. P.T.H.H. BÀI HỌC : NỘI DUNG BÀI HỌC : NỘI DUNG BÀI HỌC : NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. 2. Ba bước lập phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16 phương trình hóa học, Bài 16 phương trình hóa học, Bài 16 phương trình hóa học

Bình luận về tài liệu bai-16-phuong-trinh-hoa-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP