Giáo án lớp 5 Buổi 2 Cả năm

76 2,189 21
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/76 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 21:10

Tuần 4 Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 200 Toán (ôn) ÔN tập bổ sung về giải toán I.Mục tiêu : - Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức về các bài toán có lời văn. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng giải toán. - Giáo dục học sinh ý thức học tốt bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu, nội dung. III.Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra bài cũ : HS chữa bài tập về nhà, GV nhận xét. 2.Dạy bài mới: HS nhắc lại kiến thức về giải toán. Bài tập 1: Bạn Lan mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi bạn Lan mua 14m vải nh vậy hết bao nhiêu tiền? Tóm tắt: 6m vải : 90 000 đồng 14m vải : đồng? Bài giải : Giá tiền một mét vải là : 90 000 : 6 = 15 000 (đồng) Số tiền Lan mua 9m vải là: 15 000 ì 14 = 210 000 (đồng) Đáp số : 210 000 đồng Bài tập 2 : Một đội công nhân sửa đờng, 5 ngày sửa đợc 1350m. Hỏi trong 15 ngày đội đó sửa đợc bao nhiêu mét đờng? Tóm tắt : 5 ngày : 1350m 15 ngày : m? Bài giải : 15 ngày so với 5 ngày thì gấp số lần là: 15 : 5 = 3 (lần) Trong 15 ngày đội đó sửa đợc là: 1350 ì 3 =4050 (m) Đáp số : 4050 m Bài tập 3: Một ngời đi xe máy 2 giờ đi đợc 70km. Hỏi nngời đó đi trong 5 giờ đợc bao nhiêu ki lô mét? Tóm tắt : 2 giờ : 70km 5 giờ : .km? Bài giải : Một giờ ngời đó đi đợc là: 70 : 2 = 35 (km) Quãng đờng ngời đó đi trong 7 giờ là: 35 ì 7 = 245 (km) Đáp số : 245km 3. Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học , về nhà chuẩn bị cho bài sau. Tự chọn (Toán) Ôn tập và bổ sung về giải toán I.Mục tiêu : - Củng cố cho học sinh các bài toán về quan hệ tỉ lệ. - Rèn cho học sinh kĩ năng làm toán thành thạo. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu, nội dung bài. III. Hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ: Học sinh nhắc lại các cách giải bài toán về quan hệ tỉ lệ. 2. Dạy bài mới: Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài tập 1: Đầu năm học mẹ mua 40 tập giấy hết 60 000 đồng. Hỏi nếu mẹ mua 70 tập giấy nh vậy thì hết bao nhiêu tiền? Tóm tắt: 40 tập giấy : 60 000 đồng 70 tập giấy : đồng Bài giải : Giá tiền một tập giấy là : 60 000 : 40 = 1500 (đồng) Mẹ mua 70 tập giấy hết số tiền là : 1500 ì 70 = 105 000 (đồng) Đáp số : 105 000 đồng Bài tập 2 : Bạn Hùng mua 3 tá khăn mặt hết 144 000 đồng. Hỏi bạn Hùng muốn mua 15 chiếc nh vậy thì phải trả bao nhiêu tiền? Tóm tắt : 3 tá : 144 000 đồng 15 chiếc : .đồng Bài giải : Một tá khăn mặt có 12 chiếc. Vậy ba tá khăn mặt có : 12 ì 3 = 36 (chiếc) Giá tiền 1 khăn mặt là: 144 000 : 36 = 4000 (đồng) Bạn Hùng mua 15 chiếc khăn mặt hết số tiền là: 4000 ì 15 = 60 000 (đồng) Đáp số : 60 000 đồng Bài tập 3 : Một ngời thợ làm công 4 ngày đợc trả 140 000 đồng. Hỏi với mức trả công nh vậy, nếu làm trong 15 ngày thì ngời đó đợc trả bao nhiêu tiền công? Tóm tắt: 4 ngày : 140 000 đồng 15 ngày : đồng? Bài giải : Số tiền công ngời đó làm trong một ngày là: 140 000 : 4 = 35 000 ( đồng) Số tiền công ngời đó làm trong 15 ngày là : 35 000 ì 15 = 525 000 (đồng) Đáp số : 525 000 đồng 3. Củng cố dặn dò : Về nhà ôn lại các cách giải toán. Xem lại cách giải các bài toán về quan hệ tỉ lệ. Toán (ôn) ôn tập và bổ sung về giải toán I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao cho học sinh những kiến thức về giải toán. - Rèn cho học sinh kĩ năng giải toán. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II. Chuẩn bị : Phấn màu, nội dung. III. Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra bài cũ: 1.Dạy bài mới: * Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài tập 1: 15 ngời thợ làm xong một công việc phải hết 9 ngày. Nay muốn làm xong công việc trong 3 ngày thì cần bao nhiêu ngời? (mức làm của mỗi ngời là nh nhau) Bài giải : Muốn làm xong công việc đó trong một ngày thì cần số ngời là: 15 ì 9 = 135 (ngời) Để làm xong công việc trong 3 ngày thì cần số ngời là: 135 : 3 = 45 (ngời) Đáp số : 45 ngời (Học sinh có thể giải theo cách khác) Bài tập 2 : Để tát cạn một cái ao phải dùng 5 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn hoàn thành sớm hơn nên ngời ta đã dùng 10 máy bơm nh thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ tát cạn hết nớc trong ao? Bài giải: 10 máy bơm thì gấp 5 máy bơm số lần là: 10 : 5 = 2 (lần) Dùng 10 máy bơm để tát cạn ao cần số giờ là: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số : 2 giờ Bài tập 3 : Ngời ta dự trữ than cho 140 ngời đủ dùng trong 20 ngày. Nhng thực tế đã có 200 ngời dùng. Hỏi số than dự trữ đó đủ dùng cho bao nhiêu ngày? (Biết rằng mỗi ngày dùng số than nh nhau) Bài giải : Nếu một ngày dùng hết số than đó thì cần số ngời là: 140 ì 20 = 2800 (ngời) Số than dự trữ đó đủ dùng cho 200 ngời trong : 2800 : 200 = 14 (ngày) Đáp số : 14 ngày 3. Củng cố dặn dò : Về nhà ôn lại bài. Tự chọn (Toán) ôn tập I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh kiến thức về giải toán. - Rèn cho học sinh kĩ năng giải toán. - Giáo dục học sinh ý thức say mê ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu, nội dung. III. Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra : Sự chuẩn bị bài của học sinh. 2.Dạy bài mới : * Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài tập 1: Linh có một số tiền, Linh mua 15 quyển vở, giá 4000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đó. Hỏi cũng với số tiền đó mua vở với giá 3000 đồng một quyển thì Linh sẽ mua đợc bao nhiêu quyển? Bài giải : Số tiền Linh có để mua vở là: 4000 ì 15 = 60 000 (đồng) Với giá 3000 đồng một quyển thì Linh sẽ mua đợc số vở là: 60 000 : 3000 = 20 (quyển) Đáp số : 20 quyển vở Bài tập 2 : Lớp 5D có 28 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 3 1 số học sinh nữ. hỏi lớp 5D có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? Bài giải : Nếu coi số HS nam là một phần thì số học sinh nữ là ba phần nh thế. Ta có tổng số phần bằng nhau của nam và nữ là: 1 + 3 = 4 (phần) Số học sinh nam là : 28 : 4 ì 1 = 7 (học sinh) Số học sinh nữ là: 7 ì 3 = 21 (học sinh) Đáp số : 7 học sinh nam 21 học sinh nữ Bài tập 3: Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là 180m. Chiều dài hơn chiều rộng là 18m. Tính diện tích của mảnh đất đó? Bài giải : Nửa chu vi của mảnh đất là: 180 : 2 = 90 (m) Chiều dài của mảnh đất là : (90 + 18) : 2 = 54 (m) Chiều rộng của mảnh đất là: 54 18 = 36 (m) Diện tích của mảnh đất là: 54 ì 36 = 1944 (m 2 ) Đáp số : 1944 m 2 3.Củng cố dặn dò : Về nhà ôn lại bài. Tuần 5 Toán (ôn) Ôn tập : bảng đơn vị đo độ dài I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh nắm chắc kiến thức về bảng đơn vị đo độ dài. - Rèn cho học sinh kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài. - Giáo dục học sinhý thức học tốt bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu, nội dung. III.Hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ: Học sinh kể tên các đơn vị đo độ dài từ lớn đến nhỏ. Km ; hm ; dam ; m ; dm ; cm ; mm. Hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? (10 lần) Khi viết đơn vị đo độ dài, mỗi đơn vị đo ứng với bao nhiêu chữ số? (1 chữ số) 2.Dạy bài mới : Bài tập 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm. a) 425m = 4250dm b) 7800m = 780hm c) 1m = 10 1 dam 497dm = 4790cm 3500m = 350dm 1cm = 100 1 m 5cm = 50mm 56 000m = 56km 1mm = 1000 1 m Bài tập 2 : Viết số thích hợp v o chỗ chấm a) 3m 75cm = 375cm b) 453dm = 45m 3dm 9m 8cm = 908cm 4030dm = 4hm 3m 15km 5m = 15 005m 5600cm = 56m 5km 40dam = 5400m 2100mm = 21dm 57m 8dm = 578dm 874000m = 874km c) 28m 5cm = 28 050mm d) 3m 7dm = 37dm 45dm 3mm = 4503mm 24m 45cm = 2445cm 69km 7dm = 690 007dm 536dm 6cm = 5366cm 58hm 5cm = 580 005cm 89dm 67mm = 8967mm Bài tập 3 : Tuyến xe lửa từ Hà Nội đi Đồng Đăng dài 179km. Từ Hà Nội đến Bắc Giang dài 54km. Tính đoạn đờng từ Bắc Giang đến Đồng Đăng. Bài giải : Quãng đờng từ Bắc Giang đến Đồng Đăng dài là: 179 54 = 125km Đáp số : 125km 3.Củng cố dặn dò : GV nhận xét giờ học Dặn học sinh về nhà ôn lại các kiến thức đã học. Tự chọn (Toán) Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lợng I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh những kiến thức về bảng đơn vị đo khối lợng. - Học sinh biết chuyển đổi đơn vị đo từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ và ngợc lại. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu. III.Hoạt đông dạy học : 1.Kiểm tra bài cũ : - Cho học sinh kể tên các đơn vị đo khối lợng từ nhỏ đến lớn và ngợc lại. Tấn ; tạ ; yến ; kg ; hg ; dag ; g - ai đơn vị đo khối lợng liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? (10 lần) - Khi viết mỗi đơn vị đo ứng với bao nhiêu chữ số? (Một chữ số) 2.Dạy bài mới : * Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài tập 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm. a)15yến = 150kg b) 4200kg = 420yến 350tạ = 35 000kg 45000kg = 450tạ 46tấn = 46 000kg 15 000kg = 15tấn 152yến = 1520kg 26yến = 260kg c) 3tấn 67yến = 3670kg d) 4009g = 4kg 9g 7tạ 5kg = 705kg 3050kg = 3tấn50kg 8yến = 80kg 67000g = 670hg 9tấn2kg = 9002kg 9720g = 972dag Bài tập 2 : Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm. 3kg 59g< 3590g 7890kg 7tấn8kg 27kg 67dag .27kg670g 2 1 tấn .500kg 5 3 tạ 800kg 5 4 yến 8kg 1kg = 10 1 yến 25tạ .2500kg Bài tập 3 : Một cửa hàng trong ba ngày bán đợc 2tấn gạo. Ngày đầu bán đợc 400kg. Ngày thứ hai bán đợc gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán đợc bao nhiêu kg gạo? Bài giải : Đổi 2tấn = 2000kg Số gạo cửa hàng bán ngày thứ hai là: 400 ì 3 = 1200 (kg) Số gạo cửa hàng bán ngày thứ ba là: 2000 (1200 + 400) = 400 (kg) Đáp số : 400kg 3.Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. Dặn học sinh về nhà học thuộc bảng đơn vịđo khối lợng. Tự chọn (Toán) Bảng đơn vị đo diện tích I.Mục tiêu : - Củng cố cho học sinh những kíên thức về bảng đơn vị đo diện tích. - Rèn cho học sinh kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu. III.Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra bài cũ : Học sinh nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến nhỏ. Km 2 ; hm 2 ; dam 2 ; m 2 ; dm 2 ; cm 2 ; mm 2 Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? (100 lần) Khi viết dơn vị đo diện tich mỗi đơn vị đo ứng với mấy chữ số? (2 chữ số) 2.Dạy bài mới : Bài tập 1 : a) Đọc các số đo diện tích sau: 45m 2 ; 2469dm 2 ; 140 000mm 2 ; 321 000dm 2 b) Viết các số đo diện tích sau: Một trăm hai mơi tám nghìn mét vuông (128 000m 2 ) Ba mơi hai đề-xi-mét vuông (32dm 2 ) Bài tập 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm 2dam 2 = 200m 2 400m 2 = 4dam 2 40hm 2 = 4000dam 2 879m 2 = 7dam 2 79m 2 5dam 2 24m 2 = 524m 2 52dm 2 = 5200cm 2 46hm 2 3m 2 = 460 003m 2 900000cm 2 = 90m 2 1m 2 = 100 1 dam 2 1dam 2 = 100 1 hm 2 28m 2 = 100 28 dam 2 15dam 2 = 100 15 hm 2 Bài tập 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 4cm 2 = 400mm 2 1cm 2 = 10000 1 m 2 17km 2 = 17 00hm 2 39cm 2 = 10000 39 m 2 1km 2 = 1000000m 2 9cm 2 = 10000 9 m 2 14 000hm 2 = 140km 2 1mm 2 = 100 1 cm 2 1dm 2 = 100 1 m 2 5mm 2 = 100 5 cm 2 48dm 2 = 100 48 m 2 36mm 2 = 100 36 cm 2 4dm 2 = 100 4 m 2 3.Củng cố dặn dò: Về nhà ôn lại bảng đơn vị đo diện tích. Tuần 5 Toán (ôn) Ôn tập : bảng đơn vị đo độ dài I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh nắm chắc kiến thức về bảng đơn vị đo độ dài. - Rèn cho học sinh kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài. - Giáo dục học sinhý thức học tốt bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu, nội dung. III.Hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ: Học sinh kể tên các đơn vị đo độ dài từ lớn đến nhỏ. Km ; hm ; dam ; m ; dm ; cm ; mm. Hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? (10 lần) Khi viết đơn vị đo độ dài, mỗi đơn vị đo ứng với bao nhiêu chữ số? (1 chữ số) 2.Dạy bài mới : Bài tập 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm. a) 425m = 4250dm b) 7800m = 780hm c) 1m = 10 1 dam 497dm = 4790cm 3500m = 350dm 1cm = 100 1 m 5cm = 50mm 56 000m = 56km 1mm = 1000 1 m Bài tập 2 : Viết số thích hợp v o chỗ chấm a) 3m 75cm = 375cm b) 453dm = 45m 3dm 9m 8cm = 908cm 4030dm = 4hm 3m 15km 5m = 15 005m 5600cm = 56m 5km 40dam = 5400m 2100mm = 21dm 57m 8dm = 578dm 874000m = 874km c) 28m 5cm = 28 050mm d) 3m 7dm = 37dm 45dm 3mm = 4503mm 24m 45cm = 2445cm 69km 7dm = 690 007dm 536dm 6cm = 5366cm 58hm 5cm = 580 005cm 89dm 67mm = 8967mm Bài tập 3 : Tuyến xe lửa từ Hà Nội đi Đồng Đăng dài 179km. Từ Hà Nội đến Bắc Giang dài 54km. Tính đoạn đờng từ Bắc Giang đến Đồng Đăng. Bài giải : Quãng đờng từ Bắc Giang đến Đồng Đăng dài là: 180 54 = 125km Đáp số : 125km 3.Củng cố dặn dò : GV nhận xét giờ học Dặn học sinh về nhà ôn lại các kiến thức đã học. Thứ t ngày 4 tháng 10 năm 2006 Toán (ôn) Ôn tập I.Mục tiêu : - Củng cố cho học sinh những kiến thức về bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lợng. - Rèn cho các em có kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo. - Giáo dục học sinh có ý thức say mê ham học. II.Chuẩn bị: Phấn màu. III.Hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu tên bảng đơn vị đo độ dài và nảmg đơn vị đo khối lợng. Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo. 2.Dạy bài mới: Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài tập 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 12m 2dm = 12 20cm 26tạ 7kg = 2607kg 25m 67cm = 2567cm 450yến = 4500kg 375cm = 3750mm 389kg 5g = 389 005g 5689cm = 56890mm 5945hg = 584500g Bài tập 2 :Liên đội trờng tiểu học Bích Sơn thu gom giấy vụn đợc 840kg. Khối lớp Bốn thu gom đợc259kg, khối lớp Ba thu gom đợc 210kg. Hỏi khối lớp Năm thu gom đợc bao nhiêu ki lô gam giấy vụn? Bài giải : Số giấy vụn của khối lớp Ba và khối lớp Bốn là: 259 + 210 = 469 (kg) Số giấy vụn của khối lớp Năm là : 840 469 = 371 (kg) Đáp ssố : 371kg Bài tập 3 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một thửa ruộng hình vuông có cạnh là 54m. Chiều dài hơn chiều rộng 23m. Tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông. Bài giải : Chu vi của thửa ruộng hình vuông là 54 ì 4 = 216 (m) Nửa chu vi của thửa ruộng là 216 : 2 =108 (m) Chiều dài của thửa ruộng là (108 + 24) : 2 = 66 (m) Chiều rộng của thửa ruộng là 66 24 = 42 (m) Diện tích của thửa ruộng là 66 ì 42 = 2772 (m 2 ) Đáp số : 2772m 2 3.Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học, về nhà ôn lại bảng đơn vị đo. Toán (ôn) ôn tập I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các đơn vị đo diện tích, cách chuyển đổi đơn vị đo - Rèn cho học sinh kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Phấn màu. III.Hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ : Học sinh kể tên các đơn vị đo diện tích từ lớn đến nhỏ. Km 2 ; hm 2 ; dam 2 ; m 2 ; dm 2 ; cm 2 ; mm 2 Giáo viên nhận xét và tuyên dơng. 2.Dạy bài mới: Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài tập 1: Viết các số đo sau dới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu) 2m 2 14dm 2 ; 15m 2 62dm 2 ; 39m 2 2dm 2 ; 32dm 2 ; 2m 2 57dm 2 Bài giải: 39m 2 2dm 2 = 39m 2 + 100 2 m 2 = 39 100 2 m 2 2m 2 14dm 2 = 2m 2 + 100 14 m 2 = 2 100 14 m 2 ; 15m 2 62dm 2 = 15m 2 + 100 62 m 2 = 15 100 62 m 2 32dm 2 = 100 32 m 2 ; 2m 2 57dm 2 = 2m 2 + 57dm 2 = 2 100 57 m 2 Bài tập 2: Viết các số đo sau dới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông. 5m 2 56dm 2 = 556dm 2 5300cm 2 = 52dm 2 43m 2 57dm 2 = 4357dm 2 68 900cm 2 = 689dm 2 102m 2 79dm 2 = 10 279dm 2 900 000mm 2 = 90dm 2 2dam 2 24dm 2 = 2 0 024dm 2 2500cm 2 = 25dm 2 78dam 2 97dm 2 = 780 097dm 2 710000mm 2 = 71dm 2 Bài tập 3 : Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: a)5cm 2 9mm 2 = mm 2 b)4m 2 27mm 2 = mm 2 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: a) A. 509 ; B. 590 ; C. 59 ; D. 5900 b)A. 4027 ; B. 40 027 ; C. 42 700 ; D. 427 3.Dặn dò : Về nhà ôn lại bảng đơn vị đo diện tích. . vuông. 5m 2 56 dm 2 = 55 6dm 2 53 00cm 2 = 52 dm 2 43m 2 57 dm 2 = 4 357 dm 2 68 900cm 2 = 689dm 2 102m 2 79dm 2 = 10 27 9dm 2 900 000mm 2 = 90dm 2 2dam 2 24dm 2 = 2. 14 m 2 = 2 100 14 m 2 ; 15m 2 62dm 2 = 15m 2 + 100 62 m 2 = 15 100 62 m 2 32dm 2 = 100 32 m 2 ; 2m 2 57 dm 2 = 2m 2 + 57 dm 2 = 2 100 57 m 2 Bài tập 2: Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 Buổi 2 Cả năm, Giáo án lớp 5 Buổi 2 Cả năm, Giáo án lớp 5 Buổi 2 Cả năm

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-5-buoi-2-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP