Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm)

8 457 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 20:10

. BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi) Câu 1: Luật. hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Câu 2: Luật phòng, chống ma túy quy định những hành vi nghiệm cấm nào? Trả lời : Luật phòng, chống ma túy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm), Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm), Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn