bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939)

12 999 6 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 18:10

Giỏo viờn : nguyễn xuân tú Trng THCS tiến dũng TRNG THCS tiến dũng Người thực hiện: nguyễn xuân tú Kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng Ii - năm học 2008 - 2009 Phòng giáo dục - đào tạo yên dũng B¶n ®å n­íc mÜ TiÕt 27- bµi 18 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX 1. Tình hình kinh tế H65. Bãi đỗ xe ở Niu Óoc năm 1928 H66. Công nhân xây dựng cao ốc ở Mĩ TiÕt 27- bµi 18 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1918 1939) I. NC M TRONG THP NIấN 20 CA TH K XX 1. Tỡnh hỡnh kinh t - Kinh t phỏt trin phn thnh Nguyờn nhõn: 2. Tỡnh hỡnh xó hi *Khách quan: *Chủ quan : - Cải tiến kỹ thuật - Sản xuất dây chuyền - Tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân Tiết 27 - Nhờ cơ hội trong chiến tranh thế giới thứ nhất - Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX 2. Tình hình xã hội H67. Nhà ở của những người lao động Mĩ trong những năm 20 TiÕt 27 bµi 18 1. T×nh h×nh kinh tÕ TiÕt 27 bµi 18 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX 2. Tình hình xã hội - Nhân dân lao động bị bóc lột, thất nghiệp. - Tồn tại nhiều bất công, phân biệt chủng tộc. - Phong trào công nhân phát triển. 1. T×nh h×nh kinh tÕ -> 5/1921 §¶ng céng s¶n MÜ ®­îc thµnh lËp 1) Em hãy xác định câu đúng (Đ), sai (S) về sự phát triển của nền kinh tế Mĩ trong những năm 20 của thế kỉ XX? a. Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới (1928). b. D tr v ng chi m 60% d tr v ng c a th gi i ự ữ à ế ự ữ à ủ ế ớ (1928). c. Sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu (1923 - 1929) d. Công nghiệp sản xuất ôtô, dầu lửa, thép đứng đầu thế giới. Đ Đ S Đ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) II. NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 1. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 : -Nền kinh tế - tài chính bị chấn động dữ dội, nạn thất nghiệp, nghèo đói lan tràn khắp nơi. H68. Dòng người thất nghiệp trên đường phố Niu Oóc (“Đi bộ vì đói”) tiÕt 27-Bµi 18 - 10/1929 khñng ho¶ng b¾t ®Çu tõ ngµnh tµi chÝnh, lan sang c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp *HËu qu¶ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) II. NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 2. Chính sách mới của Tổng thống Ph.Ru-dơ-ven Ph.Ru-dơ-ven, Tổng thống Mĩ từ năm 1933 đến năm 1945 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1918 1939) II. NC M TRONG NHNG NM 1929 - 1939 2. Chớnh sỏch mi ca Tng thng Ph.Ru-d-ven a. Ni dung: H69. Bc tranh ng thi mụ t Chớnh sỏch mi (Ngi khng l tng trng cho Nh nc.) Nh nc kim soỏt cht ch, giải quyết các vấn đề kinh t, xó hi. - Giải quyết thất nghiệp - Phục hồi kinh tế tài chính I. Nước mĩ trong thâp niên 20 của thế kỷ XX 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Bài 18 = tiết 27 b. Tỏc dng: - đưa nước mĩ thoát khỏi khủng hoảng. - Cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản. - Duy trì chế độ dân chủ tư sản. [...]... NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)II. NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 2. Chính sách mới của Tổng thống Ph.Ru-dơ-vena. Nội dung:H69. Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới (Người khổng lồ tượng trưng cho Nhà nước.)→ Nhà nước kim soỏt cht ch, giải quyết các... kinh tế 1929-1933Bài 18 = tiết 27b. Tỏc dng:- đưa nước mĩ thoát khỏi khủng hoảng.- Cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản.- Duy trì chế độ dân chủ tư sản. Bản đồ nước mĩTiết 27- bài 18NC M GIA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 1) Em hãy xác định câu đúng (Đ), sai (S) về sự phát triển của nền kinh tế Mĩ trong những năm 20 của thế kỉ XX? a. Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm 48% tổng sản . ®å n­íc mÜ TiÕt 27- bµi 18 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 918 – 1939) NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 918 – 1939) I. NƯỚC MĨ. Mĩ trong những năm 20 TiÕt 27 bµi 18 1. T×nh h×nh kinh tÕ TiÕt 27 bµi 18 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 918 – 1939) I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939), bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939), bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939)

Bình luận về tài liệu bai-18-nuoc-mi-giua-hai-cuoc-chien-tranh-the-gioi-1919-1939

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP