bai 48 he than kinh sinh duong

64 510 0 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/64 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 18:10

Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hoá của người so với các động vật khác trong lớp thú. - Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú. - Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron (khối lượng chất xám lớn) - Ở người, có các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (Nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết. CHÖÔNG IX Chúng ta đã biết nếu xét về chức năng thì hệ thần kinh được phân thành : Hệ thần kinh vận động, diều khiển hoạt động của các cơ vân (cơ xương) và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển hoạt động của các nội quan. Hệ thần kinh sinh dưỡng lại bao gồm: phân hệ thần kinh giao cảm và phân hệ thần kinh đối giao cảm. CÂU HỎI TRẢ LỜI KẾT LUẬN CẦN GHI NHỚ TRAO ĐỔI NHÓM QUAN SÁT HÌNH, NGHIÊN CỨU THÔNG TIN SGK Lập bảng so sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động. Cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động giống và khác nhau như thế nào? Thụ quan áp lực Sợi cảm giác Sợi trước hạch Dây phế vò Hạch đối giao cảm Sợi sau hạch Cung phản xạ Cung phản xa vận độngï Cung phản xạ sinh dưỡng do bộ phận thần kinh giao cảm phụ trách làm giảm nhu động ruột Cung phản xạđiều hoà hoạt động tim do bộ phận thần kinh đối giao cảm phụ trách làm giảm nhòp tim Đặc điểm Cung phản xạ vân động Cung phản xạ sinh dưỡng C ấ u t ạ o Chức năng - Trung ương - Hạch thần kinh - Đường hướng tâm - Đường li tâm Đại não - Chất xám Tuỷ sống Trụ não - Chất xám Sừng bên tuỷ sống - Không có - Có - Từ cơ quan thụ cảm  TW - Từ cơ quan thụ cảm  TW - Đến thẳng cơ quan phản ứng - Qua sợi trước hạch, sợi sau hạch.Chuyển dao ở hạch thần kinh Điều khiển hoạt động cơ vân (có ý thức) Điều khiển hoạt động nội quan (không có ý thức) Hệ thần kinh sinh dưỡng cấu tạo như thế nào? * Cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng gồm: + Phần trung ương thần kinh nằm trong não, tuỷ sống. + Phần ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh. Trình bày rõ sự khác nhau giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm? . tạo hệ thần kinh sinh dưỡng gồm: + Phần trung ương thần kinh nằm trong não, tuỷ sống. + Phần ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh. Trình. động của các cơ quan sinh dưỡng. Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò như thế nào trong đời sống? Nhờ tác dụng đối lập đó mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 48 he than kinh sinh duong, bai 48 he than kinh sinh duong

Bình luận về tài liệu bai-48-he-than-kinh-sinh-duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP