ngân hàng đề thi trắc nghiệm quang hình

10 435 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 15:10

NGÂN HÀNG ĐỀ THI QUANG HÌNH LỚP 11 1/ Chọn câu sai trong các câu sau: a Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới. b Góc phản xạ bằng góc tới. c Chùm tia hội tụ là chùm tia trong đó các tia sáng được phát ra từ một điểm. d Tia sáng là đường truyền của ánh sáng. 2/ Chọn câu sai trong các câu sau: a Tia tới gương cầu lồi luôn cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến tại điểm tới. b Tia tới đi qua tiêu điểm chính F của gương cầu lõm cho tia phản xạ song song với trục chính. c Tia tới đỉnh gương cầu lõm cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. d Tia tới song song với trục chính gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tâm C. 3/ điều nào sau đây là sai khi nói về quá trình tạo ảnh qua gương phẳng ? a vật và ảnh luôn khác nhau về tính chất : vật thật cho ảnh ảo . vật ảo cho ảnh thật. b vật và ảnh luôn đối xứng nhau qua gương phẳng . c vật và ảnh luôn nằm về một phía đối gương phẳng . d vật và ảnh luôn nằm về hai phía đối gương phẳng . 4/ phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tạo ảnh qua gưong cầu lồi ? a vật thật chỉ cho ảnh thật . b vật thật có thể cho ảnh ở vô cùng . c vật thật chỉ cho ảnh ảo . d vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ vị trí của vật trước gương . 5/ Chiếu một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suất n1? đến môi trường trong suốt có chiết suất n2 , góc tới là i, góc giới hạn phản xạ toàn phần là igh. Ðiều kiện để tia sáng phản xạ toàn phần là: a n1 < n2 và i igh b n1 < n2 và i igh c n1 > n2 và i igh d n1 > n2 và i igh 6/ Vận tốc truyền ánh sáng trong chất lỏng có giá trị nào sau đây? a 200.000km/s b 150.000km/s c 212.100km/s d 173.200km/s 7/ Ðiều kiện nào sau đây là sai đối với điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần : a Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn. b Ánh sáng truyền từ môi trừơng có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ. c Môi trường tới phải chiết quang hơn so với môi trường khúc xạ. d Góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. 8/ Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa : Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi tia sáng truyền từ môi trường sang môi trường và góc tới phải góc giới hạn phản xạ toàn phần. a Kém chiết quang, chiết quang hơn, nhỏ hơn hoặc bằng. b Kém chiết quang, chiết quang hơn, lớn hơn. c Chiết quang hơn, kém chiết quang, nhỏ hơn hoặc bằng. d Chiết quang hơn, kém chiết quang, lớn hơn. 9/ Lăng kính có n = và Dmin =A thì : a A= 600 b A= 450 c A= 150 d A= 300 10/ Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm cách thấu kính 20cm. Khi đó : a Ảnh là ảnh thật, độ phóng đại là 2. b Ảnh là ảnh ảo, độ phóng đại là -2. c Ảnh là ảnh thật, độ phóng đại là ?. d Ảnh là ảnh ảo, độ phóng đại là ?. 11/ Sự khúc xạ ánh sáng là sự thay đổi đột ngột phương truyền của một tia sáng : a Khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. b Khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường khác nhau. c Khi truyền từ chân không vào một môi trường trong suốt bất kì. d Khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. 12/ Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia sáng bị đổi hướng khi : a Tia tới trùng với mặt phân cách giữa hai môi trường. b Cả câu b và c. c Tia tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường. d Hai môi trường có chiết quang như nhau. 13/ Ðối với một thấu kính phân kì, vật thật qua thấu kính luôn cho : a Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. b Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật. c Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. d Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 14/ Chọn phát biểu sai : a Chiết suất tuyệt đối của một môi trường nào đó tỉ lệ thuận với vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó. b Chiết suất của một môi trường nào đó là chiết suất tỉ đối của nó đối với chân không. c Chiết suất tuyệt đối của các môi trường luôn luôn lớn hơn 1. d Chiết suất tuyệt đối trong chân không bằng 1. 15/ Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia sáng không bị đổi hướng khi : a Hai môi trường có chiết quang khác nhau. b Tia tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường. c Tia tới trùng với mặt phân cách giữa hai môi trường. d Cả câu b và c. 16/ Ðiều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng : a Tia tới và tia khúc xạ luôn không cùng hướng và cùng phương. b Tia tới và tia khúc xạ nằm trong hai môi trường trong suốt khác nhau. c Tia tới và tia khúc xạ luôn nằm về hai phía so với pháp tuyến tại điểm tới. d Tia tới và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng tới. 17/ Những kết luận nào sau đây là đúng : a Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trừơng chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. b Khi tia sáng truyền từ môi trườn chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. c Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới. d Khi tia sáng truyền theo mặt phân cách giữa hai môi trường thì góc khúc xạ luôn luôn bằng góc tới. 18/ Chọn câu sai : a Trong máy ảnh, cửa sập chắn trước phim để không cho ánh sáng chiếu liên tục trên phim. b Trong máy ảnh, khoảng cách từ vật kính đến phim là thay đổi được. c Người ta dùng kính ngắm để điều chỉnh ảnh rõ nét trên phim. d Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu được một ảnh thật, nhỏ hơn vật, ngược chiều với vật trên phim. 19/ Chọn câu sai khi so sánh các bộ phận tương ứng giữa mắt và máy ảnh : a Võng mạc của mắt tương ứng với phim của máy ảnh. b Thủy tinh thể của mắt tương ứng với buồng tối của máy ảnh. c Lòng đen và con ngươi của mắt tương ứng với màn chắn có lỗ tròn của máy ảnh. d Mi mắt tương ứng với cửa sập của máy ảnh. 20/ Ảnh qua kính lúp là : a Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. b Ảnh ảo, nhỏ hơn vật. c Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. d Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật. 21/ Công thức độ bội giác là công thức độ bội giác của : a Kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực. b Kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. c Kính lúp khi ngắm chừng ở điểm cực cận. d Kính hiển vi. 22/ Chọn câu sai : a Trong kính thiên văn, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là thay đổi được. b Thị kính của kính thiên văn là kính lúp. c Vật kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn. d Thị kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 23/ Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa : Kính lúp là dụng cụ quang học dùng để bổ trợ cho mắt quan sát những vật có ., là một , có tác dụng . a Kích thước nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trôn vật. b Kích thước nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trông ảnh. c Kích thước rất nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trông vật. d Kích thước rất nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trông ảnh. 24/ Muốn quan sát một vật qua kính lúp, ta phải đặt vật : a Nằm ngoài tiêu cự của kính. b Sát kính lúp. c Rất xa kính. d Nằm trong khoảng tiêu điểm vật đến quang tâm của kính. 25/ Mắt cận thị là mắt : a Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt nằm sau võng mạc. b Nhìn rõ những vật ở xa. c Ðiểm cực viễn ở vô cùng. d Có điểm cực cận rất gần mắt 26/ Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa : Ðối với kính thiên văn, khi ngắm chừng ở ., ảnh qua vật kính phải nằm trên .của thị kính, khi đó mắt . a Vô cực, tiêu diện vật, không cần điều tiết. b Cực cận, tiêu diện vật, không cần điều tiết. c Cực cận, tiêu diện ảnh, không cần điều tiết. d Vô cực, tiêu diện ảnh, không cần điều tiết. 27/ Mắt không có tật là mắt : a Khi điều tiết có tiêu điểm nằn trên võng mạc b Khi điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc c Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm sau võng mạc d Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạc 28/ Ðối với mắt bình thường : a Khi ngắm chừng ở vô cực, mắt không cần điều tiết. b Khi ngắm chừng ở cực cận, mắt không cần điều tiết. c Khi ngắm chừng ở cực cận, mắt phải điều tiết. d Khi ngắm chừng ở vô cực, mắt phải điều tiết. 29/ Mắt viễn thị là mắt : a Khi không điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm sau võng mạc. b Khi điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm trước võng mạc. c Khi điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm sau võng mạc. d Khi không điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm trước võng mạc. 30/ Sửa tật cận thị là : a Làm cho mắt cận nhìn thấy được những vật ở xa. b Làm cho mắt cận nhìn rõ những vật ở xa mà không cần điều tiết. c Làm cho mắt cận nhìn rõ những vật ở xa. d Làm cho mắt cận nhìn rõ những vật ở xa khi điều tiết tối đa. 31/ Ðộ bội giác của kính hiển vi thì : a Nhỏ hơn độ bội giác của kính lúp và lớn hơn độ bội giác của kính thiên văn. b Lớn hơn độ bội giác của kính lúp và nhỏ hơn độ giác của kính thiên văn. c Lớn hơn độ bội giác của kính lúp và kính thiên văn. 32/ Ðối với người cận thị thì : a Ðiểm cực cận xa hơn so với mắt bình thường. b Ðiểm cực viễn ở vô cực. c Ðiểm cực viễn xa hơn mắt bình thường. d Ðiểm cực cận gần hơn so với mắt bình thường. 33/ Ðộ tụ của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm là : a 0.05dp b 0.5dp c 5dp d 50dp 34/ Ðiều kiện nào sau đây là sai đối với điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần : a Ánh sáng truyền từ môi trừơng có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ. b Góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. c Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn. 35/ Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa : Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi tia sáng truyền từ môi trường sang môi trường và góc tới phải góc giới hạn phản xạ toàn phần. a Kém chiết quang, chiết quang hơn, nhỏ hơn hoặc bằng. b Chiết quang hơn, kém chiết quang, lớn hơn. c Kém chiết quang, chiết quang hơn, lớn hơn. d Chiết quang hơn, kém chiết quang, nhỏ hơn hoặc bằng. 36/ Chọn câu sai : a Người ta dùng kính ngắm để điều chỉnh ảnh rõ nét trên phim. b Trong máy ảnh, cửa sập chắn trước phim để không cho ánh sáng chiếu liên tục trên phim. c Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu được một ảnh thật, nhỏ hơn vật, ngược chiều với vật trên phim. d Trong máy ảnh, khoảng cách từ vật kính đến phim là thay đổi được. 37/ Chọn câu sai khi so sánh các bộ phận tương ứng giữa mắt và máy ảnh : a Thủy tinh thể của mắt tương ứng với buồng tối của máy ảnh. b Lòng đen và con ngươi của mắt tương ứng với màn chắn có lỗ tròn của máy ảnh. c Mi mắt tương ứng với cửa sập của máy ảnh. d Võng mạc của mắt tương ứng với phim của máy ảnh. 38/ Ảnh qua kính lúp là : a Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. b Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. c Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật. d Ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 39/ Công thức độ bội giác là công thức độ bội giác của : a Kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực. b Kính lúp khi ngắm chừng ở điểm cực cận. c Kính hiển vi. d Kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. 40/ Chọn câu sai : a Thị kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. b Thị kính của kính thiên văn là kính lúp. c Trong kính thiên văn, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là thay đổi được. d Vật kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn. 41/ Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa : Kính lúp là dụng cụ quang học dùng để bổ trợ cho mắt quan sát những vật có ., là một , có tác dụng . a Kích thước rất nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trông ảnh. b Kích thước nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trôn vật. c Kích thước nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trông ảnh. d Kích thước rất nhỏ, thấu kính hội tụ, tăng góc trông vật. 42/ Muốn quan sát một vật qua kính lúp, ta phải đặt vật : a Nằm trong khoảng tiêu điểm vật đến quang tâm của kính. b Nằm ngoài tiêu cự của kính. c Rất xa kính. d Sát kính lúp. 43/ Mắt cận thị là mắt : a Có điểm cực cận rất gần mắt b Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt nằm sau võng mạc. c Ðiểm cực viễn ở vô cùng. d Nhìn rõ những vật ở xa. 44/ Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa : Ðối với kính thiên văn, khi ngắm chừng ở ., ảnh qua vật kính phải nằm trên .của thị kính, khi đó mắt . a Cực cận, tiêu diện vật, không cần điều tiết. b Vô cực, tiêu diện ảnh, không cần điều tiết. c Cực cận, tiêu diện ảnh, không cần điều tiết. d Vô cực, tiêu diện vật, không cần điều tiết. 45/ Mắt không có tật là mắt : a Khi điều tiết có tiêu điểm nằn trên võng mạc b Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạc c Khi điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc d Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm sau võng mạc 46/ Sự khúc xạ ánh sáng là sự thay đổi đột ngột phương truyền của một tia sáng : a Khi truyền từ chân không vào một môi trường trong suốt bất kì. b Khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. c Khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường khác nhau. d Khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. 47/ Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia sáng bị đổi hướng khi : a Hai môi trường có chiết quang như nhau. b Tia tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường. c Cả câu b và c. d Tia tới trùng với mặt phân cách giữa hai môi trường. 48/ Ðối với một thấu kính phân kì, vật thật qua thấu kính luôn cho : a Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật. b Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. c Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật. d Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 49/ Chọn phát biểu sai : a Chiết suất của một môi trường nào đó là chiết suất tỉ đối của nó đối với chân không. b Chiết suất tuyệt đối của các môi trường luôn luôn lớn hơn 1. c Chiết suất tuyệt đối của một môi trường nào đó tỉ lệ thuận với vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó. d Chiết suất tuyệt đối trong chân không bằng 1. 50/ Ðối với mắt bình thường : a Khi ngắm chừng ở cực cận, mắt không cần điều tiết. b Khi ngắm chừng ở cực cận, mắt phải điều tiết. c Khi ngắm chừng ở vô cực, mắt phải điều tiết. d Khi ngắm chừng ở vô cực, mắt không cần điều tiết. 51/ Mắt viễn thị là mắt : a Khi điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm sau võng mạc. b Khi không điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm sau võng mạc. c Khi không điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm trước võng mạc. d Khi điều tiết thì có tiêu điểm ảnh nằm trước võng mạc. 52/ Sửa tật cận thị là : a Làm cho mắt cận nhìn rõ những vật ở xa mà không cần điều tiết. b Làm cho mắt cận nhìn thấy được những vật ở xa. c Làm cho mắt cận nhìn rõ những vật ở xa. d Làm cho mắt cận nhìn rõ những vật ở xa khi điều tiết tối đa. 53/ Ðộ bội giác của kính hiển vi thì : a Lớn hơn độ bội giác của kính lúp và nhỏ hơn độ giác của kính thiên văn. b Nhỏ hơn độ bội giác của kính lúp và lớn hơn độ bội giác của kính thiên văn. c Nhỏ hơn độ bội giác của kính lúp và kính thiên văn. d Lớn hơn độ bội giác của kính lúp và kính thiên văn. 54/ Ðối với người cận thị thì : a Ðiểm cực viễn xa hơn mắt bình thường. b Ðiểm cực cận gần hơn so với mắt bình thường. c Ðiểm cực cận xa hơn so với mắt bình thường. d Ðiểm cực viễn ở vô cực. 55/ Ðộ tụ của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm là : a 50dp b 0.5dp c 0.05dp d 5dp 56/ Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia sáng bị đổi hướng khi : a Cả câu b và c. b Hai môi trường có chiết quang khác nhau. c Tia tới trùng với mặt phân cách giữa hai môi trường. d Tia tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường. 57/ Ðiều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng : a Tia tới và tia khúc xạ nằm trong hai môi trường trong suốt khác nhau. b Tia tới và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng tới. c Tia tới và tia khúc xạ luôn không cùng hướng và cùng phương. d Tia tới và tia khúc xạ luôn nằm về hai phía so với pháp tuyến tại điểm tới. 58/ Những kết luận nào sau đây là đúng : a Khi tia sáng truyền theo mặt phân cách giữa hai môi trường thì góc khúc xạ luôn luôn bằng góc tới. b Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới. c Khi tia sáng truyền từ môi trườn chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. d Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trừơng chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 59/ Vật kính và thị kính của kính hiển vi có đặc điểm: a Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. b Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. c Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. d Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn. 60/ Điều nào sau đây là sai khi nói về tật cận thị? a Để sửa tật cận thị phải đeo kính phân kỳ độ tụ D = - eq \f(1,OCV) để mắt nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết (kính đeo sát mắt). b Khi không điều tiết, mắt cận thị có tiêu điểm nằm trước võng mạc. c Điểm cực viễn và điểm cực cận đều gần hơn so với mắt bình thường. d Để sửa tật cận thị phải đeo kính hội tụ có tiêu cự f = -OCV để mắt nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết (kính đeo sát mắt). * 61/ Chọn câu trả lời sai: a Khi kính lúp ngắm chừng ở cực cận thì mắt thấy rõ ảnh với góc trông lớn nhất. b Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật ở trong giới hạn thấy rõ của mắt. c Kính lúp đơn giản nhất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. * d Khi kính lúp ngắm chừng ở vô cực hay ở cực viễn thì mắt không điều tiết. 62/ Chọn câu trả lời sai: a Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong của thuỷ tinh thể để cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ nét trên võng mạc. b Mắt chỉ có thể điều tiết khi vật ở trong giới hạn thấy rõ. c Khei mắt điều tiết thì khoảng cách giữa thuỷ tinh thể và võng mạc thay đổi. * d Khi mắt điều tiết thì tiêu cự của thuỷ tinh thể thay đổi. 63/ Phát biểu nào sau đây về định luật phản xạ ánh sáng là chính xác? a Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia tới. Góc phản xạ bằng góc tới (i' = i). * b Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia tới. Góc tới bằng góc phản xạ (i = i'). c Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên này pháp tuyến cùng với tia tới. Góc tới bằng góc phản xạ (i = i'). d Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở cùng phía của pháp tuyến so với tia tới. Góc phản xạ bằng góc tới (i' = i). 64/ Chiết suất tỉ đối của hai môi trường thì: a Tỉ lệ nghịch với vận tốc ánh sáng trong hai môi trường. * b Tỉ lệ với vận tốc ánh sáng trong hai môi trường. c Bằng tỉ số vận tốc ánh sáng trong hai môi trường. d Bằng nghịch đảo tỉ số vận tốc ánh sáng trong hai môi trường. 65/ Chọn câu trả lời sai :Đối với thấu kính hội tụ: a Vật thật nằm tại tiêu điểm vật chính F thì ta không thể xác định được độ phóng đại ảnh. b Vật thật ở ngoài khoảng OF có thể cho ảnh thật nhỏ hơn hoặc lớn hơn vật. c Vật thật ở trong khoảng OF sẽ cho ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật. * d Vật thật luôn cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật. 66/ Chọn câu trả lời sai: a Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 màu đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. * b Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là do chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác nhau là khác nhau. c Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng, tia đỏ bị lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. d Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 67/ Chọn câu sai khi nói về máy quang phổ: a Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau. b bộ phận chính của máy làm nhiệm vụ phân tích chùm ánh sáng là lăng kính. c Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn phát ra. d Nguyên tắc hoạt động của máy dựa trên hiện tượng giao thoa ánh sáng. * 68/ Trong giao thoa ánh sáng, vân sáng là tập hợp các điểm có: a Hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số lẻ lần nửa bước sóng. b Hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng. c Hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số lẻ lần nửa lần bước sóng. d Hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng. * 69/ Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ: a Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục. b Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng với nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục. c Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục. d Ở bất kỳ nhiệt độ nào của đám khí hay hơi hấp thụ cũng đều cho ra quang phổ vạch hấp thụ. 70/ Tìm kết luận sai về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen: a làm ion hoá các chất khí. b Trong công nghiệp dùng để xác định các khuyết tật trong sản phẩm đúc. c Trong y học dùng để chữa bệnh còi xương. * d Có khả năng đâm xuyên mạnh. 71/ Chọn phát biểu ĐÚNG về gương phẳng: a Vật ảo cho ảnh ảo đối xứng với vật qua gương. b Vật thật cho ảnh thật đối xứng với vật qua gương. c Vật thật cho ảnh ảo đối xứng với vật qua gương. d Vật ảo cho ảnh thật ngược chiều với vật. 72/ Đối với gương phẳng, một vật sẽ cho: a Ảnh ảo b Ảnh thật c Ảnh ảo hay thật tùy thuộc vị trí của vật d Ảnh ảo hay ảnh thật tùy theo tính chất của vật 73/ Một người có một nốt ruồi bên má phải và đứng soi gương. Ảnh của nốt ruồi trong gương sẽ là: a Ở má trái của ảnh b Có kích thước bằng với nốt ruồi vật c ơ má phải ảnh d a và c đúng 74/ Một người cao 1,6 m có mắt O cách đỉnh đầu A một đoạn OA = 10cm đứng trước một gương phẳng đặt thẳng đứng. Để nhìn thấy trọn vẹn ảnh của mình trong gương thì: a Chiều cao tối thiểu của gương 80cm, mép dưới của gương cách mặt đất 75cm. b Chiều cao tối thiểu của gương 90cm, mép dưới của gương cách mặt đất 80cm. c Chiều cao tối thiểu của gương 160cm, mép dưới của gương cách mặt đất 10cm. d Chiều cao tối thiểu của gương 100cm, mép dưới của gương cách mặt đất 50cm. 75/ Tính chất ảnh cho bởi gương phẳng: a Hai tính chất a và b. b Ảnh và vật đối xứng nhau qua gương phẳng. c Vật ảo cho ảnh ảo d Vật thật cho ảnh thật. 76/ Nêu phát biểu SAI trong 4 phát biểu sau liên quan đến thị trường của gương phẳng: a là một vùng không gian trước gương giới hạn bởi hình nón cụt mà đỉnh là ảnh của mắt và đáy là chu vi gương b là vùng mắt thấy được trong gương c lớn nhỏ tùy theo vị trí của gương d một điểm vật muốn ở trong thị trường thì tia tới xuất phát từ nó, phản xạ trên gương phải qua mắt 77/ Để vẽ ảnh của một điểm sáng S nằm trên trục chính của gương cầu , ta có thể vẽ: a Tia tới qua tâm C và tia tới đỉnh O. b Tia tới song song với trục chính và tia tới qua tiêu điểm. c Tia tới qua tiêu điểm chính F và tia tới qua tâm C. d Tia tới trùng với trục chính và tia tới bất kì ( tia tới song song với trục phụ) 78/ Một gương cầu lồi có: a Tiêu điểm và tiêu diện đều ảo b Tiêu điểm ảo tiêu diện thật c Tiêu điểm thật và tiêu diện ảo d Tiêu điểm và tiêu diện đều thật 79/ xy là trục chính của một gương cầu, A là vật thật và A’ là ảnh của A cho bởi gương cầu thì: a Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh thật. b Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh thật. c Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh ảo. d Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh ảo. 80/ xy là trục chính của một gương cầu, A là vật thật và A’ là ảnh của A cho bởi gương cầu thì: a Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh thật. b Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh ảo. c Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh thật. d Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh ảo. e Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh ảo. 81/ xy là trục chính của một gương cầu đỉnh O, A là vật thật và A’ là ảnh của A cho bởi gương cầu thì: a Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh thật. b Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh ảo. c Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh ảo. d Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh thật . 82/ xy là trục chính của một gương cầu đỉnh O, A là vật thật và A’ là ảnh của A cho bởi gương cầu thì: a Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh thật. b Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh thật. c Gương cầu này là gương cầu lồi, A’ là ảnh ảo. d Gương cầu này là gương cầu lõm, A’ là ảnh ảo. 83/ Tính chất ảnh của một vật cho bởi gương cầu lõm: a Vật thật trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. b Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều có thể nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng vật. c Hai câu a và b đúng. d Vật thật cho ảnh ảo, cùng chiều, ở gần gương cầu hơn vật. 84/ Tiêu điểm phụ của một gương cầu là: a hai câu b, c đúng b Một điểm ở trên trục phụ của gương cầu c Ảnh của một điểm ở vô cực nằm trên trục phụ d Điểm nằm trên trục phụ cho ảnh ở vô cực 85/ Ảnh thật của một vật cho bởi gương cầu: a Câu b và c đúng b Nằm trên chùm tia phản xạ hội tụ c Nằm trên đường kéo dài của tia phản xạ d Hứng được trên một màn 86/ Tính chất ảnh của vật cho bởi gương cầu lồi: a Vật thật cho ảnh ảo, cùng chiều nhỏ hơn vật b Ba câu a, b, c đúng c Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật, lớn hơn vật d Vật thật cho ảnh thật, cùng chiều nhỏ hơn vật 87/ Nêu điều sai trong 4 điều sau đây: a gương cầu lồi được dùng trong các kính thiên văn b gương cầu lõm được dùng trong các lò mặt trời c gương phẳng cũng có thể dùng làm kính chiếu hậu d gương cầu lồi thường được dùng trong các kính chiếu hậu 88/ Chiết suất của một môi trường vật chất trong suốt có trị số: a lớn hơn 1 b bằng 1 c nhỏ hơn 1 d tùy theo vận tốc của ánh sáng trong môi trường 89/ Môi trường khúc xạ chiết quang hơn môi trường tới thì: a vận tốc ánh sáng trong môi trường khúc xạ lớn hơn vận tốc ánh sáng trong môi trường tới b a và c đúng c góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới d góc khúc xạ lớn hơn góc tới 90/ Với gương cầu lõm, để được ảnh thật lớn hơn vật, thì vật phải đặt: a Cách gương một khoảng d với f < d < 2f b Cách gương một khoàng d với 0 < d < f c Cách gương một khoảng d > 2f d Cách gương một khoảng d = 2f 91/ Với gương cầu lõm thì: a Vật ảo có thểcho ảnh ảo hoặc ảnh thật. b Vật ảo luôn luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. c Vật ảo luôn luôn cho ảnh ảo lớn hơn vật. d Vật ảo chỉ cho ảnh thật, cùng chiều nhỏ hơn vật. 92/ Hiện tượng phản xạ toàn phần ánh sáng xảy ra khi: a Góc tới i < igh b Thỏa a và c c Anh sáng từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém. d Góc tới i > igh 93/ Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì: a Luôn luôn cho tia khúc xạ với r > i. b Chỉ cho tia khúc xạ khi i < igh c Chỉ cho tia khúc xạ khi i > igh. d Luôn luôn cho tia khúc xạ với r < i. 94/ Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là: a Cả hai câu a và b đúng. b . Là tỉ số n = c/v, với c và v là vận tốc ánh sáng trong chân không và trong môi trường. c là tỉ số n = v/c d Chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không. 95/ Góc lệch của tia sáng qua lăng kính: a Có giá trị cực tiểu khi i1 = i2 b Tỉ lệ thuận với góc tới i1. c Tỉ lệ nghịch với góc ló i2. d Có giá trị cực đại khi i1 = i2 96/ Một tia sáng qua thấu kính (L) cho tia ló như hính vẽ. Chọn câu phát biểu đúng: a (L) là thấu kính hội tụ vì vật ảo A cho ảnh thật B. b (L) là thấu kính hội tụ vì tia ló lệch về gần trục chính. c (L) là thấu kính phân kỳ vì tia ló lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới. d . (L) là thấu kính phân kỳ vì tia ló lệch về gần trục chính. 97/ Vật thật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh thật , ngược chiều lớn hơn vật khi: a Vật cách thấu kính một đoạn d = 2f. b Vật cách thấu kính một đoạn d < 2f. c Vật cách thấu kính một đoạn d = f. d Vật cách thấu kính một đoạn d với f < d< 2f. 98/ Đối với thấu kính phân kỳ thì: a Vật ảo ở trong khoảng OF cho ảnh ảo. b Vật ảo ở ngoài khoảng OF cho ảnh thật. c Vật ảo ở ngoài khoảng OC ( Ccách thấu kính đoạn bằng 2 lần tiêu cự )cho ảnh ảo, ngược chiều , nhỏ hơn vật. d . Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật. 99/ Đối với thấu kính hội tụ thì: a Vật đặt ở C ( OC = 2f ) cho ảnh thật ở C’ ( OC’= 2f ), ngược chiều và bằng vật. b . Cả ba câu a, b, c, đều đúng. c . Vật ở vô cực cho ảnh ở tiêu diện ảnh. d Vật thật đặt trong khoảng OF cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật. 100/ Một thấu kính phân kỳ có độ tụ 5 đp. Chiếu chùm tia sáng vào thấu kính như hình vẽ với OA =10cm. Ảnh cho bởi thấu kính là: a ảnh ảo ở trên trục chính và cách thấu kính 20 cm. b Ảnh ở vô cực và chùm tia ló song song với trục chính. c ảnh thật ở trên trục chính và cách thấu kính 20cm. d ảnh ảo ở trên trục chính và cách thấu kính 20/3 cm. 101/ Một tia sáng qua thấu kính (L) như hình vẽ. Chọn câu phát biểu đúng: a (L) là thấu kính phân kỳ, vì tia ló đi về gần trục chính. b . (L) là thấu kính hội tụ , vì vật thật A cho ảnh thật B ở sau thấu kính . c (L) là thấu kính phân kỳ, vì vật ảo A cho ảnh thật B. d (L) là thấu kính hội tụ, vì tia ló lệch về gần trục chính so với tia tới. 102/ Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường khác nhau ở chỗ : a Phản xạ thông thường xảy ra khi tia sáng gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường dưới mọi góc tới i còn phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi góc tới i ³ igh và ánh sáng phải đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém. b Cường độ sáng của tia phản xạ toàn phần lớn hơn cường độ sáng của tia phản xạ thông thường. c Cường độ sáng của tia phản xạ thông thường lớn hơn cường độ sáng của tia phản xạ toàn phần. d Câu a,c 103/ ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém ( chiết suất n1 sang mơi trường chiết quang hơn ( chiết suất n2 > n1)thì: a Góc tới i bằng góc khúc xạ r b Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r c Góc khúc xạ r lớn hơn góc tới và góc lệch tia sáng D = r - i d Góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r và góc lệch tia sáng D = i - r 104/ Tia sáng qua thấu kính (L) cho tia ló như hình vẽ. S là vật thật của thấu kính. Chọn câu phát biểu đúng: a (L) là thấu kính phân kỳ, vật thật S cho ảnh ảo . b (L) là thấu kính hội tụ , vì tia ló lệch ra xa trục chính hơn so với phương tia tới tia tới. c (L) là thấu kính hội tụ , vật thật S cho ảnh thật . d (L) là thấu kính hội tụ , vật thật S cho ảnh ảo 105/ xy là trục chính của thấu kính , S là vật thật , S’ là ảnh của S cho bởi thấu kính . Thấu kính này là : a Thấu kính phân kỳ , vì vật thật cho ảnh thật b Thấu kính hội tụ, vì vật thật cho ảnh thật c Thấu kính hội tụ, vì vật thật cho ảnh thật. d Thấu kính phân kỳ , vì vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật 106/ xy là trục chính của thấu kính có quang tâm O, S là vật thật , S’ là ảnh của S cho bởi thấu kính . Thấu kính này là : a Thấu kính phân kỳ , vì vật thật cho ảnh ảo ở xa thấu kính hơn vật b Thấu kính phân kỳ , vì vật thật cho ảnh ảo c Thấu kính hội tụ , vì vật thật cho ảnh thật d Thấu kính hội tụ , vì vật thật cho ảnh ảo ở xa thấu kính hơn vật. 107/ xy là trục chính của một thấu kính . S là vật thật và S’ là ảnh của S cho bởi thấu kính. Thấu kính này là: a . Thấu kính hội tụ vì vật thật cho ảnh thật b Thấu kính hội tụ vì vật thật cho ảnh ảo c Thấu kính phân kỳ vì vật thật cho ảnh ảo d Thấu kính phân kỳ vì vật thật cho ảnh thật. . chiết quang, chiết quang hơn, nhỏ hơn hoặc bằng. b Chiết quang hơn, kém chiết quang, lớn hơn. c Kém chiết quang, chiết quang hơn, lớn hơn. d Chiết quang. phần. a Kém chiết quang, chiết quang hơn, nhỏ hơn hoặc bằng. b Kém chiết quang, chiết quang hơn, lớn hơn. c Chiết quang hơn, kém chiết quang, nhỏ hơn hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng đề thi trắc nghiệm quang hình, ngân hàng đề thi trắc nghiệm quang hình, ngân hàng đề thi trắc nghiệm quang hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn