Tờ trình thành lập BCH Đảng bộ

1 260 0
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 14:10

Huyện uỷ nam sách đảng cộng sản việt nam Chi bộ THPT mạc đĩnh chi Số: 02/ tt Nam sách, ngày 14 tháng 01 năm 2009. Danh sách đề nghị bch đảng bộ lâm thời I. Danh sách BCH : 1. Đ/c Phạm Huy Sim . Chức vụ đang đảm nhiệm: Bí th chi bộ, phụ trách chung, kiêm phụ trách các đoàn thể. 2. Đ/c Nguyễn Duy Cộng. Chức vụ đang đảm nhiệm: Phó bí th chi bộ, phụ trách công tác tuyên giáo. 3. Đ/c Trần Khoa. Chức vụ đang đảm nhiệm: Chi uỷ viên, phụ trách công tác kiểm tra. 4. Đ/c Trần Thị Kim Thoa. Chức vụ đang đảm nhiệm: Chi uỷ viên, Phụ trách công tác tài chính của Chi bộ. 5. Đ/ c Đoàn Duy Hng. Chức vụ đang đảm nhiệm: Chi uỷ viên, Phụ trách công tác tổ chức. II. Danh sách các chi bộ: 1.Chi bộ tự nhiên. 2. Chi bộ xã hội. 3. Chi bộ tổng hợp. III. Danh sách Đảng viên các Chi bộ: Xin chân thành cảm ơn! T/M Chi bộ . sách đảng cộng sản việt nam Chi bộ THPT mạc đĩnh chi Số: 02/ tt Nam sách, ngày 14 tháng 01 năm 2009. Danh sách đề nghị bch đảng bộ lâm thời I. Danh sách BCH. tự nhiên. 2. Chi bộ xã hội. 3. Chi bộ tổng hợp. III. Danh sách Đảng viên các Chi bộ: Xin chân thành cảm ơn! T/M Chi bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tờ trình thành lập BCH Đảng bộ, Tờ trình thành lập BCH Đảng bộ, Tờ trình thành lập BCH Đảng bộ

Bình luận về tài liệu to-trinh-thanh-lap-bch-dang-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP