giao an sinh hoat lop

18 370 4 Gửi tin nhắn cho Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 09:10

Trường tiểu học Cam Phú Ngày:8/09/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 1 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 1. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 2 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 1. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: HS đi học chuyên cần. Tác phong gọn gàng. HS có ý thức học tập tốt. Vệ sinh trường lớp, sạch sẽ. • Tồn tại: Một số hS còn nói chuyên trong lớp học. Một số học sinh còn quên đồ dùng học tập. • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 2: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Phân công trực tuần chào cờ. - Hướng dẫn học sinh trực sao đỏ. - Hướng dẫn học sinh cách học môn tập Đọc - Nhắc nhở học sinh cách trình bày vở. - Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:22/09/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 3 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 2 và 3. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 4 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 2 và 3. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: -HS có nhiều tiến bộ về nề nếp. - Đi họp đúng giờ - Duy trì hát đầu giờ và giữa giờ - HS có ý thức học tập tốt. • Tồn tại: - Một số học sinh viết và trình bày bài vở chưa cẩn thận. - Trong lớp còn nói chuyện riêng. • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 4: -Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Cúng cố các phép tính: cộng, trừ, nhân. Chia phân số. - Khảo sát chất lượng đầu năm. - Hướng dẫn học sinh làm bài luyện tập chung. - Kiểm tra toán, lịch sử. - Hướng dẫn học sinh làm một bài văn tả cảnh. - Họp phụ huynh học sinh lớp . 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:06/10 /2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 5 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 4 và 5 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 6 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 4 và 5 - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Duy trì nề nếp tốt. - Đi học đúng giờ và chuyên cần. - Tham gia tốt các phong trào của lớp. - Tham gia thi tuyển học sinh giỏi dạt 3em • Tồn tại: - Một số học sinh chữ viết còn xấu. - Một vài học sinh trong lớp còn nói chuyện. - Một số học sinh chưa chuẩn bị bài vở tốt ở nhà. • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 6: - Tiếp tục củng cố nề nếp: Truy bài, múa hát tập thể. - Phát động phong trào thu gom giấy vụn trong học sinh. - Kiểm tra lịch sử, toán. - Chọn HS tham gia đội tuyển văn nghệ của lớp. - Phát động học sinh làm lồng đèn để dự thi. - Nhắc nhở học sinh ăn uống, ngủ đúng giờ. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 3 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:20/10/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 7 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 6 và 7. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 8 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 6 và 7 - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: HS có ý thức học tập tốt. Đi học có học bài và làm bài đầy đủ. Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường Luyên tập văn nghệ chuẩn bị 20/11 Nề nếp của lớp tương đối tốt. • Tồn tại: - Một vài HS còn nói chuyện trong lớp. - Đi học còn quên vở và chưa học bài ở nhà như: Thạch, Lợi,… • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 8: - Tiếp tục củng cố nề nếp của lớp. - Nhắc HS tham gia thi đấu bóng đá. - Chuẩn bị bài tốt để kiểm tra tháng: Toán, chính tả, làm văn. - Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kì 1. - Tiếp tục luyện tập các tiết mục văn nghệ. - Đi học chuyên cần và đúng giờ. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:3/11/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 9 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 8 và 9. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 10 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 8 và 9. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Nền nếp của lớp tương đối tốt. - HS có ý thức ôn tập tốt. - Tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho 20/11. - Có kế hoạch bồi dưỡng cho HS giỏi chuẩn bị thi cấp trường - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh. • Tồn tại: - Nhắc nhở học tập tốt hơn. - Chưa chuẩn bị đò dùng học tập đầy đủ như: Thạch, … • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 10: -Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Rèn thên cho học sinh toán và tiếng việt. - Nhắc học sinh thi giữa kì nghiêm túc. - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh. - Đi học đúng giờ và chuyên cần. -Học và làm bài đầy đủ trươc khi đến lớp. - Tuyệt đối không được nói chuyện trong giờ học. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 5 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:18/11/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 11 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần10 và 11 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 12 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 10 và 11. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Hs có ý thức học tập tốt. - Đi học chuyên cần. - Giảm nói chuyên trong lớp. - Hăng hái phát biểu xây dựng bài. - HS biết giúp đỡ nhau trong học tập. • Tồn tại: - Một số HS chưa cẩn thận trong khi tính toán. - Chứ viết chưa cẩn thận như: em Duy. Thạch. Huy,… • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần12: - Duy trì nề nếp lớp tốt. - Không npĩ chuyện trong lớp. - Hăng hái phát biểu xây dựng bài. - Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. - Thực hiện tốt nội qui của lớp, trường. - Tác phong gọn gàng, sạch sẽ khi đến lớp. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:1/12/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 13 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 12 và 13 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 14 và 15 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 12 và 13. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - HS đi học chuyên cần. - Ý thức học tập tốt. - Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. - Phát biểu xây dựng bài. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi đến lớp. • Tồn tại: - Một số học sinh ý thức học tập chưa tốt như Thạch, Cẩm Vy,. - Một số học sinh hay nói chuyên trong lớp như Lợi, Nhân • Tuyên dương phê bình: - Tuyên dương Hoàng, Hoài, - Phê bình em Lợi, Nhân, Thạch,… 3/ Phương hướng tuần 14 và 15: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Rèn văn và toán cho học sinh. - Nhắc nhở học sinh yếu học tốt hơn. - Thường xuyên kiểm tra bài vơ của học sinh. - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ. - Học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7 Trường tiểu học Cam Phú SINH HOẠT LỚP TUẦN 22 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 22 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 23 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 22. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Nề nếp lớp tốt. - Truy bài đầu giờ nghiêm túc. - Học bài làm bài đầy đủ khi đến lớp. - Giảm nói chuyện trong lớp. - Hs hiểu bài ngay tại lớp. • Tồn tại: - Vẫn còn một số học sinh lười học, hay quên vở. • Tuyên dương phê bình: - Tuyên dương viên học tập tốt. 3/ Phương hướng tuần 23 - Tiếp tục ổn định nề nếp và nọi qui của trường. - Có kế hoạch rèn văn toán và tiếng việt cho học sinh. - Giáo dục vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 8 Trường tiểu học Cam Phú SINH HOẠT LỚP TUẦN 19 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 19. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 20 . - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 19. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - HS đi học chuyên cần, nghỉ học có lí do - Nề nếp lớp tốt. - Đồ dùng học tập chuẩn bị dầy đủ khi đến lớp. - Truy bài đầu giờ nghiêm túc. - Học bài làm bài đầy đủ khi đến lớp. - Giảm nói chuyện trong lớp. - HS hiểu bài ngay tại lớp. • Tồn tại: - Vẫn còn một số học sinh lười học, hay quên vở. - Trong lớp vẫn còn nói chuyện. • Tuyên dương phê bình: - Tuyên dương cả lớp ôn bài tốt để chguẩn bị thi học kì. 3/ Phương hướng tuần20: - Tiếp tục ổn định nề nếp và nọi qui của trường. - Có kế hoạch ôn thi cho học sinh. - Tiếp tục rèn viết chữ đẹp cho học sinh. - Có kế hoạch rèn văn toán và tiếng việt cho học sinh. - Giáo dục vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 Trường tiểu học Cam Phú SINH HOẠT LỚP TUẦN 20 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 20. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 21 . - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 20 . - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - HS đi học chuyên cần, nghỉ học có lí do - Nề nếp lớp tốt. Kiểm tra Đ D HT và sách vở của học sinh đầu học kì 2 - Đồ dùng học tập chuẩn bị dầy đủ khi đến lớp. - Truy bài đầu giờ nghiêm túc. - Học bài làm bài đầy đủ khi đến lớp. - Giảm nói chuyện trong lớp. - HS hiểu bài ngay tại lớp. • Tồn tại: - Vẫn còn một số học sinh lười học, hay quên vở. - Trong lớp vẫn còn nói chuyện. 3/ Phương hướng tuần21 - Tiếp tục ổn định nề nếp và nọi qui của trường. - Tiếp tục rèn viết chữ đẹp cho học sinh. - Có kế hoạch rèn văn toán và tiếng việt cho học sinh. - Giáo dục vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp - Rèn văn tả người cho học sinh - Luyên giải toán về tính diện tích , chu vi hình thang vuông 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10 . văn và toán cho học sinh. - Nhắc nhở học sinh yếu học tốt hơn. - Thường xuyên kiểm tra bài vơ của học sinh. - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:22/09/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 3 I/ MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh hoat lop, giao an sinh hoat lop, giao an sinh hoat lop

Bình luận về tài liệu giao-an-sinh-hoat-lop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP