giao an sinh hoat lop

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11666 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 344
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 09:10

Mô tả: Trường tiểu học Cam Phú Ngày:8/09/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 1 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 1. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 2 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 1. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: HS đi học chuyên cần. Tác phong gọn gàng. HS có ý thức học tập tốt. Vệ sinh trường lớp, sạch sẽ. • Tồn tại: Một số hS còn nói chuyên trong lớp học. Một số học sinh còn quên đồ dùng học tập. • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 2: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Phân công trực tuần chào cờ. - Hướng dẫn học sinh trực sao đỏ. - Hướng dẫn học sinh cách học môn tập Đọc - Nhắc nhở học sinh cách trình bày vở. - Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:22/09/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 3 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 2 và 3. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 4 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 2 và 3. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: -HS có nhiều tiến bộ về nề nếp. - Đi họp đúng giờ - Duy trì hát đầu giờ và giữa giờ - HS có ý thức học tập tốt. • Tồn tại: - Một số học sinh viết và trình bày bài vở chưa cẩn thận. - Trong lớp còn nói chuyện riêng. • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 4: -Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Cúng cố các phép tính: cộng, trừ, nhân. Chia phân số. - Khảo sát chất lượng đầu năm. - Hướng dẫn học sinh làm bài luyện tập chung. - Kiểm tra toán, lịch sử. - Hướng dẫn học sinh làm một bài văn tả cảnh. - Họp phụ huynh học sinh lớp . 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:06/10 /2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 5 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 4 và 5 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 6 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 4 và 5 - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Duy trì nề nếp tốt. - Đi học đúng giờ và chuyên cần. - Tham gia tốt các phong trào của lớp. - Tham gia thi tuyển học sinh giỏi dạt 3em • Tồn tại: - Một số học sinh chữ viết còn xấu. - Một vài học sinh trong lớp còn nói chuyện. - Một số học sinh chưa chuẩn bị bài vở tốt ở nhà. • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 6: - Tiếp tục củng cố nề nếp: Truy bài, múa hát tập thể. - Phát động phong trào thu gom giấy vụn trong học sinh. - Kiểm tra lịch sử, toán. - Chọn HS tham gia đội tuyển văn nghệ của lớp. - Phát động học sinh làm lồng đèn để dự thi. - Nhắc nhở học sinh ăn uống, ngủ đúng giờ. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 3 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:20/10/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 7 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 6 và 7. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 8 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 6 và 7 - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: HS có ý thức học tập tốt. Đi học có học bài và làm bài đầy đủ. Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường Luyên tập văn nghệ chuẩn bị 20/11 Nề nếp của lớp tương đối tốt. • Tồn tại: - Một vài HS còn nói chuyện trong lớp. - Đi học còn quên vở và chưa học bài ở nhà như: Thạch, Lợi,… • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 8: - Tiếp tục củng cố nề nếp của lớp. - Nhắc HS tham gia thi đấu bóng đá. - Chuẩn bị bài tốt để kiểm tra tháng: Toán, chính tả, làm văn. - Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kì 1. - Tiếp tục luyện tập các tiết mục văn nghệ. - Đi học chuyên cần và đúng giờ. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:3/11/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 9 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 8 và 9. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 10 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 8 và 9. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Nền nếp của lớp tương đối tốt. - HS có ý thức ôn tập tốt. - Tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho 20/11. - Có kế hoạch bồi dưỡng cho HS giỏi chuẩn bị thi cấp trường - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh. • Tồn tại: - Nhắc nhở học tập tốt hơn. - Chưa chuẩn bị đò dùng học tập đầy đủ như: Thạch, … • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần 10: -Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Rèn thên cho học sinh toán và tiếng việt. - Nhắc học sinh thi giữa kì nghiêm túc. - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh. - Đi học đúng giờ và chuyên cần. -Học và làm bài đầy đủ trươc khi đến lớp. - Tuyệt đối không được nói chuyện trong giờ học. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 5 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:18/11/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 11 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần10 và 11 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 12 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 10 và 11. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Hs có ý thức học tập tốt. - Đi học chuyên cần. - Giảm nói chuyên trong lớp. - Hăng hái phát biểu xây dựng bài. - HS biết giúp đỡ nhau trong học tập. • Tồn tại: - Một số HS chưa cẩn thận trong khi tính toán. - Chứ viết chưa cẩn thận như: em Duy. Thạch. Huy,… • Tuyên dương phê bình: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 3/ Phương hướng tuần12: - Duy trì nề nếp lớp tốt. - Không npĩ chuyện trong lớp. - Hăng hái phát biểu xây dựng bài. - Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. - Thực hiện tốt nội qui của lớp, trường. - Tác phong gọn gàng, sạch sẽ khi đến lớp. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:1/12/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 13 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 12 và 13 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 14 và 15 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 12 và 13. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - HS đi học chuyên cần. - Ý thức học tập tốt. - Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. - Phát biểu xây dựng bài. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi đến lớp. • Tồn tại: - Một số học sinh ý thức học tập chưa tốt như Thạch, Cẩm Vy,. - Một số học sinh hay nói chuyên trong lớp như Lợi, Nhân • Tuyên dương phê bình: - Tuyên dương Hoàng, Hoài, - Phê bình em Lợi, Nhân, Thạch,… 3/ Phương hướng tuần 14 và 15: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp. - Rèn văn và toán cho học sinh. - Nhắc nhở học sinh yếu học tốt hơn. - Thường xuyên kiểm tra bài vơ của học sinh. - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ. - Học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp. 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7 Trường tiểu học Cam Phú SINH HOẠT LỚP TUẦN 22 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 22 - Đề ra phương hường hoạt động tuần 23 - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 22. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - Nề nếp lớp tốt. - Truy bài đầu giờ nghiêm túc. - Học bài làm bài đầy đủ khi đến lớp. - Giảm nói chuyện trong lớp. - Hs hiểu bài ngay tại lớp. • Tồn tại: - Vẫn còn một số học sinh lười học, hay quên vở. • Tuyên dương phê bình: - Tuyên dương viên học tập tốt. 3/ Phương hướng tuần 23 - Tiếp tục ổn định nề nếp và nọi qui của trường. - Có kế hoạch rèn văn toán và tiếng việt cho học sinh. - Giáo dục vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 8 Trường tiểu học Cam Phú SINH HOẠT LỚP TUẦN 19 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 19. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 20 . - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 19. - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - HS đi học chuyên cần, nghỉ học có lí do - Nề nếp lớp tốt. - Đồ dùng học tập chuẩn bị dầy đủ khi đến lớp. - Truy bài đầu giờ nghiêm túc. - Học bài làm bài đầy đủ khi đến lớp. - Giảm nói chuyện trong lớp. - HS hiểu bài ngay tại lớp. • Tồn tại: - Vẫn còn một số học sinh lười học, hay quên vở. - Trong lớp vẫn còn nói chuyện. • Tuyên dương phê bình: - Tuyên dương cả lớp ôn bài tốt để chguẩn bị thi học kì. 3/ Phương hướng tuần20: - Tiếp tục ổn định nề nếp và nọi qui của trường. - Có kế hoạch ôn thi cho học sinh. - Tiếp tục rèn viết chữ đẹp cho học sinh. - Có kế hoạch rèn văn toán và tiếng việt cho học sinh. - Giáo dục vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 Trường tiểu học Cam Phú SINH HOẠT LỚP TUẦN 20 I/ MỤC TIÊU: - Tổng kết thi đua tuần 20. - Đề ra phương hường hoạt động tuần 21 . - Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh. - Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần II/ CÁCH TIẾN HÀNH 1/ Ổn định: 2/ Tổng kết thi đua tuần 20 . - Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần - Lớp trưởng nhận xét chung. - Giáo viên tổng kết • Ưu điểm: - HS đi học chuyên cần, nghỉ học có lí do - Nề nếp lớp tốt. Kiểm tra Đ D HT và sách vở của học sinh đầu học kì 2 - Đồ dùng học tập chuẩn bị dầy đủ khi đến lớp. - Truy bài đầu giờ nghiêm túc. - Học bài làm bài đầy đủ khi đến lớp. - Giảm nói chuyện trong lớp. - HS hiểu bài ngay tại lớp. • Tồn tại: - Vẫn còn một số học sinh lười học, hay quên vở. - Trong lớp vẫn còn nói chuyện. 3/ Phương hướng tuần21 - Tiếp tục ổn định nề nếp và nọi qui của trường. - Tiếp tục rèn viết chữ đẹp cho học sinh. - Có kế hoạch rèn văn toán và tiếng việt cho học sinh. - Giáo dục vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp - Rèn văn tả người cho học sinh - Luyên giải toán về tính diện tích , chu vi hình thang vuông 4/ Dặn dò: - Khắc phục tồn tại - Thực hiện tốt phương hướng tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10 . văn và toán cho học sinh. - Nhắc nhở học sinh yếu học tốt hơn. - Thường xuyên kiểm tra bài vơ của học sinh. - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ tuần sau Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu: (Duyệt) Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 Trường tiểu học Cam Phú Ngày:22/09/2006 SINH HOẠT LỚP TUẦN 3 I/ MỤC

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an sinh hoat lop, giao an sinh hoat lop, giao an sinh hoat lop

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-sinh-hoat-lop

Đăng ký

Generate time = 0.22678709030151 s. Memory usage = 18.58 MB