giao an ky thuat 5 ( ca nam)

67 189 1 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/67 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 09:10

Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 Tuần : 1 Tiết : 1 kĩthuật Thứ ngày tháng năm Đính khuy hai lỗ ( tiết 1) I. Mục tiêu: Học sinh cần phải : - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng qui trình, đúng kỹ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đímh khuy hai lỗ - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ - Bộ dụng cụ, vật liệu cắt, khâu,thêu III.Các hoạt động dạy và học: TG Nội dung tổ chức dạy và học Phơng pháp tổ chức dạy và học 4 A .Kiểm tra bài cũ. - GV kiểm tra đồ dùng học tập: khuy 2 lỗ, vải, kim, chỉ khâu, kéo, phấn vạch 34 B .Bài mới : 1 .Giới thệu bài: Khi chơi đùa các em thờng hay bị đứt khuy áo thờng phải nhờ bà, mẹ đính hộ. Bài học hôm nay cô giúp các con tự đính khuy áo của mình qua bài Đính khuy hai lỗ. 2 . Nội dung hoạt động. Hoạt động1: Quan sát và nhận xét mẫu. Nội dung chính của hoạt động 1: Khuy đợc đính vào vải bằng các đờng khâu qua 2 lỗ khuy để nối với vải (dới khuy). Trên 2 nẹp áo, vị trí của khuy ngang bằng với vị trí của lỗ khuyết. Khuy đợc cài qua khuyết để gài 2 nẹp của sản phẩm vào nhau. Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kỹ thuật - GV hớng dẫn HS đọc lớt các nội dung ở mục 2 (SGK) và đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu tên các bớc trong qui trình đính khuy. -GV hớng dẫn lần khâu đính lần thứ nhất( lên kim qua lỗ khuy thứ nhất, xuống kim qua lỗ khuy thứ hai). - GV đặt câu hỏi để học sinh nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc - Gv nêu mục đích tiết học, ghi tên bài. - Học sinh quan sát một số mẫu khuy 2 lỗ. - GV giới thiệu một số mẫu đính khuy 2 lỗ. - Tổ chức cho HS quan sát khuy đính trên sản phẩm may mặc nh: áo, vỏ gối. và đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy. So sánh vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo. - Hỏi đáp. - GVgọi học sinh lên bảng thực hiện thao tác. - Giáo viên hớng dẫn lần khâu đính thứ nhất (lên kim qua lỗ khuy thứ nhất, xuống kim qua lỗ khuy thứ hai), các lần khâu đính còn lại giáo viên goi học sinh lên bảng thực hiện thao tác. Trang 1 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 2 đính khuy. - Hớng dẫn HS thực hiện thao tác quấn chỉ quanh chân khuy.Sau đó yêu cầu HS kết hợp quan sát khuy đựơc đính trên sản phẩm. - Chốt lại các bớc đính khuy rồi yêu cầu HS rút ra ghi nhớ. C. Củng cố , dặn dò. - Nhận xét sự chuẩn bị học tập của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị cho bài thực hành đính khuy hai lỗ. - Hớng dẫn nhanh lần thứ hai các bớc đính khuy. - Gọi 1-2 HS thực hiện thao tác đính khuy 2 lỗ. - Giáo viên quan sát uốn nắn những học sinh thao tác cha đúng. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. Tuần : 2 Tiết : 2 kĩthuật Thứ ngày tháng năm Đính khuy hai lỗ ( tiết 2) Trang 2 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 I. Mục tiêu: Học sinh cần phải : - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng qui trình, đúng kỹ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đímh khuy hai lỗ - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ - Bộ dụng cụ, vật liệu cắt, khâu,thêu III. Các hoạt động dạy và học : TG Nội dung tổ chức dạy và học Phơng pháp dạy và học 4 34 A. Kiểm tra bài cũ: - HS nhắc lại cách đính khuy 2lỗ. - GV nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lu ý khi đính khuy 2 lỗ B.Bài mới: Hoạt động3:HS thực hành. - GV kiểm tra thực hành ở tiết 1. - GV nêu yêu cầu và thời gian thực hành: Mỗi học sinh đính 2 khuy trong thời gian khoảng 5 phút. Hớng dẫn HS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để các em theo đó thực hiện cho đúng. - HS hoàn thành sản phẩm của mình, GV đánh giá sản phẩm của HS . +GV nêu các yêu cầu của sản phẩm + GV nhận xét đánh giá kết quả thực hành của HS theo 2 mức: Hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B) . Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kỹ thuật , chắc chắn và vợt mức qui định đợc đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+) C. Củng cố , dặn dò. -Hỏi đáp - Học sinh thực hiện thao tác. - GV có thể tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm để các em trao đổi , học hỏi , giúp đỗ lẫn nhau. - GV quan sát uốn nắn cho những HS thực hiện thao tác cha đúng hoặc hớng dẫn thêm cho những HS còn lúng túng. - Học sinh trng bày sảnphẩm ( một HS hoặc một nhóm). - GV ghi các yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS dựa vào đó đánh giá. - Cử 1-2 HS đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu đã nêu. - 2 nhóm HS trao đổi sản phẩm cho nhau và đánh giá sản phẩm. - GV có thể tổ chức thi - HS giỏi đại diện cho 4 tổ lên thao tác trên bảng trong thời gian 7- 10 phút . Cả lớp quan sát và đánh giá bình chọn sản phẩm. Đánh giá thi đua. Trang 3 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 2 - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS chuẩn bị vải , khuy 4 lỗ, kim, chỉ khâu để học bài Thêu dấu nhân . *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. Tuần : 3 Tiết : 3 kĩthuật Thứ ngày tháng năm Thêu dấu nhân (tiết 1) I. Mục tiêu : HS cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kỹ thuật, đúng qui trình. Trang 4 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 - yêu thích , tự hào với sản phẩm mình làm đợc. II.Đồ dùng dạy học : - Mẫu thêu dấu nhânđợc thêu bằng len, sợi đợc thêu trên vải hoặc các tờ bìa khác màu. Kích thớc mũi thêu khoảng 3-4 cm. - Một số sản phẩm may mặc đựợc trang trí bằng mũi thêu dấu nhân. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: + Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thớc 35x35cm + Kim khâu len + Len (hoặc sợi khác màu vải). + Phấn màu, bút màu, thớc kẻ, kéo, khung thêu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung tổ chức dạy và học Phơng pháp dạy và học 2 35 A.Kiểm tra bài cũ: B.Bài mới : 1.Giới thiệu bài . Trên một số sản phẩm may mặc nh: Váy, áo, vỏ gối , khăn tay . ngời ta thờng trang trí bằng cách thêu dấu nhân cho đẹp. tiết học này cô hớng dẫn cho các em cách thêu dấu nhân. 2. Nội dung hoạt động. * Hoạt động1: Quan sát nhận xét mẫu: - GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân. - Nội dung chính của hoạt động1: Thêu dấu nhân là cách thêu để tạo thành các mũi thêu giống nh dấu nhân nối nhau liên tiếp giữa hai đờng thẳng song song ở mặt phải đờng thêu. Thêu dấu nhân đợc ứng dụng để thêu trang trí hoặc thêu chữ trên các sản phẩm may mặc nh váy, áo, vỏ gối, khăn ăn,khăn trải bàn. *Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kỹ thuật: - Hớng dẫn vạch dấu thêu dấu nhân So sánh sự giống và khác nhau của thêu dấu nhân và thêu chữ V: (Giống nhau: vạch 2 đuờng dấu song song cách nhau 1cm. Khác nhau: thêu chữ V vạch dấu các điểm theo trình tự từ trái sang phải, còn vạch dấu các điểm thêu dấu nhân theo chiều từ phải sang - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của HS. - GV thuyết trình. - Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học, ghi tên bài trên bảng, HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ. - GV đặt câu hỏi định hớng quan sát để HS nêu nhận xét về đặc điểm của đờng thêu dấu nhânở mặt phải và mặt trái đờng thêu. - HS quan sát, so sánh đặc điểm mẫu thêu dấu nhân với mẫu thêu chữ V. - Giới thiệu một số sản phẩm đợc thêu trang trí bằng mẫu thêu dấu nhân và đặt câu hỏi để - - HS nêu ứng dụng của thêu dấu nhân. - Hớng dẫn đọc nội dung mục 2 SGK để nêu các bớc thêu dấu nhân. Đặt câu hỏi yêu cầu HS dựa vào nội dung của mục 1 và quan sát hình 2(SGK) để nêu cách vạch dấu đờng thêu dấu nhân. Có thể yêu cầu HS so sánh cách vạch dấu đờng thêu dấu nhân với cách vạch Trang 5 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 3 trái, các điểm vạch dấu thêu chữ V nằm so le nhau trên 2 đờng vạch dấu, còn các điểm vạch dấu để thêu dấu nhân nằm thẳng hàng với nhau trên 2 đờng vạch dấu. - Hớng dẫn thao tác bắt đầu thêu. Hớng dẫn thêu mũi thứ nhất, thứ hai. Khi h- ớng dẫn GV lu ý: + Các mũi thêu đợc luân phiên thực hiện trên 2 đờng kẻ cách đều + Khoảng cách xuống kim và lên kim ở đ- ờng dấu thứ 2 dài gấp đôi khoảng cách lên kim và xuống kim ở đờng dấu thứ nhất. + Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ, chặt vừa phải để mũi thêu không bị dúm C. Củng cố , dặn dò : - Đọc lại ghi nhớ SGK. - Dặn dò về thao tác lại. - Chuẩn bị vải, kim chỉ cho buổi học lần sau dấu đờng thêu chữ V. - Gọi HS lên bảng thực hiện các thao tác vạch dấu đờng thêu dấu nhân. GV và HS khác quan sát nhận xét. - Hớng dẫn HS đọc mục 2a và quan sát hình 3 SGK để nêu cách bắt đầu thêu. GV căng vải đã vạch dấu lên khung thêu và hớng dẫn cách bắt đầu thêu. Lu ý HS : Lên kim để bắt đầu thêu tại điểm vạch dấu thứ 2 phía bên phải đờng dấu. - Gọi HS đọc mục 2b,2cvà quan sát 4a,4b,4c,4d(SGK) để nêu cách thêu mũi dấu nhân thứ nhất, thứ hai. GV hớng dẫn chậm các thao tác thêu mũi thêu dấu nhân thứ nhất, thứ hai. - Yêu cầu HS lên bảng thực hiện thao tác các mũi thêu tiếp theo. GV quan sát và uốn nắn những thao tác cha đúng. - Hớng dẫn HS quan sát hình 5 (SGK ) và nêu cách kết thúc đờng thêu dấu nhân. Sau đó gọi HS lên bảng thực hiện thao tác kết thúc đờng thêu dấu nhân.GV quan sát uốn nắn. - Hớng dẫn nhanh lần thứ hai toàn bộ thao tác thêu dấu nhân ( thêu 2-3 mũi thêu). - Yêu cầu HS cách thêu dấu nhân và nhận xét. - Kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của HS và tổ chức cho HS tập thâu dấu nhân trên giấy kẻ ô ly. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. Trang 6 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 Tuần : 4 Tiết : 4 kĩthuật Thứ ngày tháng năm Thêu dấu nhân (tiết 2) I. Mục tiêu : HS cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kỹ thuật, đúng qui trình. - yêu thích , tự hào với sản phẩm mình làm đợc. II.Đồ dùng dạy học: - Mẫu thêu dấu nhânđợc thêu bằng len, sợi đợc thêu trên vải hoặc các tờ bìa khác màu. Kích thớc mũi thêu khoảng 3-4 cm. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: + Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thớc 35x35cm Trang 7 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 + Kim khâu len + Len (hoặc sợi khác màu vải). + Phấn màu, bút màu, thớc kẻ, kéo, khung thêu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung tổ chức dạy và học Phơng pháp dạy và học 3 34 A.Kiểm tra bài cũ : B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài : 2. Nội dung hoạt động: *Hoạt động 3: HS thực hành. - GV lu ý thêm: Trong thực tế kích thớc của mũi thêu dấu nhân chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 kích thớc của mũi thêu các em đang học. Do vậy, sau khi học thêu dấu nhân ở lớp, nếu thêu trang trí trên áo, váy, túi .các em nên thêu mũi thêu có kích thớc nhỏ để đờng thêu đẹp - Nêu các yêu cầu của sản phẩm (ở mục 3 SGK)và thời gian thực hành . Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. Tiêu chí đánh giá sản phẩm: -Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân theo hai đờng vạch dấu. - Các mũi thêu dấu nhân bằng nhau. - Đờng thêu không bị dúm . C. Củng cố , dặn dò : - Nhận xét -dặn HS chuẩn bị bài: Một *Phơng pháp kiểm tra và đánh giá. - Kiểm tra sự chuẩn bị bài cũ của học sinh. - Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học, ghi tên bài trên bảng, HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ. *Phơng pháp thực hành. - Gọi HS nhắc lại cách thêu dấu nhân. Có thể yêu cầu HS thực hiện thao tác thêu 2 mũi thêu dấu nhân.- GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân. Có thể hớng dẫn nhanh một số thao tác trong những điểm cần lu ý khi thêu dấu nhân. - HS thực hành thêu dấu nhân. Có thể tổ chức cho HS thực hành theo nhóm , theo cặp để các em trao đổi, học hỏi lẫn nhau.Trong quá trình HS thực hành GV quan sát, uốn nắn cho những em còn lúng túng. - GV tổ chức cho các nhóm hoặc chỉ định một số HS trng bày sản phẩm. - GV nêu yêu cầu đánh giá ( ghi trong SGK) - Cử 2-3 HS đánh giá sản phẩm đợc trng bày. - GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS theo 2 mức : + hoàn thành + cha hoàn thành. - Những HS hoàn thành sớm, đờng thêu đúng kỹ thuật, đẹp đợc đánh giá ở mức hoàn thành tốt(A+). - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành thêu dấu nhân của HS. Trang 8 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 2 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy. . . Tuần : 12 Tiết : 12 kĩ thuật Thứ ngày tháng năm Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn Cắt, khâu, thêu , túi xách đơn giản ( tiết 1) I.Mục tiêu: HS cần phải: - Biết cách đo, cắt thân túi, quai túi xách tay đơn giản - Rèn luyện khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo. HS yêu thích, tự hào với sản phẩm mình làm đợc. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu túi xách tay bằng vảỉ có hình thêu trang trí ở mặt túi . - Một mảnh vải màu trắng có kích thớc 50x70 cm . - Kéo, thớc, phấn vạch . III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Nội dung dạy và học chủ yếu Phơng pháp dạy và học A. Kiểm tra bài cũ: *Phơng pháp kiểm tra và Trang 9 Nguyeón Thũ Tử Kyừ Thuaọt 5 3 35 2 B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài . 2.Bài mới . Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu: - Giới thiệu mẫu túi xách tay. ? Nhận xét và nêu tóm tắt đặc điểm của túi xách tay. ?Túi hình gì ? Bao gồm những bộ phận nào ? Quai túi đợc đính vào đâu? Túi đợc khâu bằng mũi khâu nào ? (Túi hình chữ nhật, bao gồm thân túi và quai túi. Quai túi đợc đính vào hai bên miệng túi. - Túi đợc khâu bằng mũi khâu thờng( hoặc khâu đột)) * Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kỹ thuật: Chú ý : Do bài này là bài thực hành tổng hợp nên GV không hớng dẫn kỹ từng thao tác mà hớng dẫn HS đọc nội dung trong SGK và quan sát các hình trong SGK để nêu các bớc cắt khâu,thêu trang trí túi xách tay. - Sau đó yêu cầu HS nêu cách thực hiện từng bớc. - Nêu giải thích - minh hoạ một số điểm cần lu ý khi HS thực hành cắt . + Thêu trang trí trớc khi khâu túi. Chú ý bố trí hình thêu cho cân đối. + Khâu miệng túi trứơc rồi mới khâu thân túi. Gấp mép và khâu lợc để cố định. Sau đó lật vả sang mặt phải để khâu viền đờng gấp mép. + Để khâu thân túi cần gấp đôi mảnh vải . Sau đó cho đờng gấp mép bằng nhau và vuốt thẳng đờng gấp cạnh thân túi. Khâu lần lợt tong đờng thân túi bằng mũi khâu thờng hoặc khâu đột. - Đính quai túi ở mặt trái của túi. C. Củng cố, dặn dò: - Gv nhận xét tiết học. -Khen những HS hoàn thành nhanh, đúng, đẹp. đánh giá. - Tổ trởng kiểm tra đồ dùng học tập của thành viên trong tổ , GV nghe HS báo cáo sự kiểm tra. - GV nêu mục tiêu tiết học, ghi tên bài trên bảng, ghi vở. *Phơng pháp quan sát, nêu vấn đề. - Đa một số mẫu túi xách tay( thủ công) - HS quan sát, trả lời câu *Phơng pháp quan sát, thực hành. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu các yêu cầu thời gian thực hành. - Tổ chức cho HS thực hành đo, cắt vải theo nhóm hoặc theo cặp. HS lên đo vải, vạch dấu( theo cạnh vải). - HS cả lớp quan sát nhận xét. *Trớc khi cắt các em phải đo chính xác vạch dấu và tránh lãng phí vải. -Khi cắt đặt vải trên mặt bàn, luồn kéo cắt theo vạch. - GV quan sát giúp đỡ HS đo, cắt vải theo yêu cầu vạch dấu . - Chọn một số bài cắt nhanh đúng yêu cầu đẹp Trang 10 [...]... thíc 35x35cmTrang 7 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 2* Lắp các bộ phận khác (hình 4- SGK)+ Dựa vào hình 4a, 4b, 4c em hÃy chọn lọc chi tiết và lắp các bộ phận đó.c.lắp ráp xe cần cẩu (hình 1- SGK)d. Hớng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộpC.Củng cố, dặn dò:- GV nhận xét sự chuẩn bị. Tinh thần thái độ học tập của HS.-Tiết sau thực hành lắp xe cần cẩu.- GV hớng dẫn lắp hình 3c- HS quan... thêu trang trí bằng mẫu thêu dấu nhân và đặt câu hỏi để - - HS nêu ứng dụng của thêu dấu nhân.- Hớng dẫn đọc nội dung mục 2 SGK để nêu các bớc thêu dấu nhân.Đặt câu hỏi yêu cầu HS dựa vào nội dung của mục 1 và quan sát hình 2(SGK) để nêu cách vạch dấu đờng thêu dấu nhân. Có thể yêu cầu HS so sánh cách vạch dấu đờng thêu dấu nhân với cách vạch Trang 5 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 Tuần :... hình thức tổ chức dạy và học chủ yếuA. Kiểm tra bài mới :*Phơng pháp kiểm tra, đánh Trang 47 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 1c. Tiêm thuốc, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà.- H: Thế nào là dịch bệnh? (dịch bệnh là những bện do vi sinh vật gây ra và có khả năng lây lan rất nhanh) VD: Bệnh cúm gia cầm H5N1H: Nêu tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà?*Hoạt động 3: Đánh... HS lên bảng thực hiện thao tác các mũi thêu tiếp theo. GV quan sát và uốn nắn những thao tác cha đúng.- Hớng dẫn HS quan sát hình 5 (SGK ) và nêu cách kết thúc đờng thêu dấu nhân. Sau đó gọi HS lên bảng thực hiện thao tác kết thúc đờng thêu dấu nhân.GV quan sát uốn nắn.- Hớng dẫn nhanh lần thứ hai toàn bộ thao tác thêu dấu nhân ( thêu 2-3 mũi thêu).- Yêu cầu HS cách thêu dấu nhân và nhận... hoặc theo cặp. HS lên đo vải, vạch dấu( theo cạnh vải).- HS cả lớp quan sát nhận xét.*Trớc khi cắt các em phải đo chính xác vạch dấu và tránh lÃng phí vải. -Khi cắt đặt vải trên mặt bàn, luồn kéo cắt theo vạch. - GV quan sát giúp đỡ HS đo, cắt vải theo yêu cầu vạch dấu .- Chọn một số bài cắt nhanh đúng yêu cầu đẹpTrang 10 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 2nấu ăn trong gia đinh ?- HÃy nêu... trong gia đình.- Nêu nhiệm vụ thảo luận nhóm ( HS đọc SGK và bằng sự hiểu biết ghi kết quả vào phiếu).- Đại diện các nhóm ( nhóm 4) trình bày, nhóm khác bổ sung, GV chốt lại ( nếu có tranh GV sử dụng tranh để kết luận nội dung).- HS làm bài tập trắc nghiệm.- HS báo cáo kết quả tự đánh giá. GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.Trang 15 ... d-ơng.- GV nêu mục tiêu tiết học, ghi tên bài trên bảng, HS ghi vở.*Phơng pháp quan sát, nêu vấn đề .- HS đọc SGK, trả lời câu hỏi.Trang 27 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 -Vở thực hành kỹ thuậtIII. Các hoạt động dạy học chủ yếu:Thời gianNội dung dạy và học chủ yếuPhơng pháp , hình thức tổ chức dạy và học4 35 A. Bài cũ:-Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà?-Nêu tác dụng của... giá sản phẩm.- GV có thể tổ chức thi - HS giỏi đại diện cho 4 tổ lên thao tác trên bảng trong thời gian 7- 10 phút .Cả lớp quan sát và đánh giá bình chọn sản phẩm. Đánh giá thi đua.Trang 3 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 Tuần : 4Tiết : 4 kĩthuật Thứ ngày tháng năm Thêu dấu nhân (tiết 2)I. Mục tiêu : HS cần phải:- Biết cách thêu dấu nhân- Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng kỹ thuật,... tra và đánh giá.- Nêu cách đo , cắt vải.Trang 11 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 3 35 2B.Bài mới:1.Giới thiệu bài .2.Bài mới .Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu:- Giới thiệu mẫu túi xách tay.? Nhận xét và nêu tóm tắt đặc điểm của túi xách tay.?Túi hình gì ? Bao gồm những bộ phận nào ? Quai túi đợc đính vào đâu? Túi đợc khâu bằng mũi khâu nào ?(Túi hình chữ nhật, bao gồm thân túi và quai... hoàn thành nhanh, đúng, đẹp.đánh giá.- Tổ trởng kiểm tra đồ dùng học tập của thành viên trong tổ , GV nghe HS báo cáo sự kiểm tra.- GV nêu mục tiêu tiết học, ghi tên bài trên bảng, ghi vở.*Phơng pháp quan sát, nêu vấn đề.- Đa một số mẫu túi xách tay( thủ công)- HS quan sát, trả lời câu *Phơng pháp quan sát, thực hành.- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu các yêu cầu thời gian thực hành.- . thiết: + Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thớc 35x35cm Trang 7 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 + Kim khâu len + Len (hoặc sợi khác màu vải). + Phấn màu, bút màu,. thời gian thảo luận ( 15) Trang 19 Nguyeón Thũ Tử Ky Thuaọt 5 2 *Hoạt động 2: Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong nồi đun trên bếp ( goi tắt là nấu cơm
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ky thuat 5 ( ca nam), giao an ky thuat 5 ( ca nam), giao an ky thuat 5 ( ca nam)

Bình luận về tài liệu giao-an-ky-thuat-5-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP