Bài 11: vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11336 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 337
9
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 05:11

Mô tả: Trường THPT Nguyễn Tất Thành-M’ drăk Trường THPT Nguyễn Tất Thành-M’ drăk HỘI GIẢNG HỘI GIẢNG CHÀO M NG NGÀY Ừ NHÀ GIÁO VI T NAM 20/11Ệ Tổ:Hoá sinh Trình bày cấu tạo và chức năng của màng sinh chất? 1 5 4 3 6 2 Các sợi chất nền ngoại bào Glycoprotein Photpholipit Protein xuyên màng Colesteron Protein bám màng Bài 11: Bài 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT SINH CHẤT Ngoài màng tế bào Trong tế bào Em hãy nhận xét đường đi của vật chất qua màng tế bào? 1.Đặc điểm: 1.Đặc điểm: I. Vận chuyển thụ động: - Vật chất: Nồng độ cao Khuếch tán (Mt ưu trương) Nồng độ thấp (Mt nhược trương) - Nước: Thẩm thấu Mt ưu trương Mt nhược trương Phương thức vận chuyển này không tiêu tốn năng lượng * - Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit - Khuếch tán qua kênh protêin xuyên màng tế bào 2. Kiểu vận chuyển: Những chất nào khuếch tán được qua lớp photpholipit? ? ? Những chất nào khuếch tán được qua kênh potein? ? Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào? 3. Các yếu tố ảnh hưởng: - Đặc tính lý hoá của vật chất (Kích thước, độ phân cực) - Nồng độ các chất trong và ngoài màng tế bào . Colesteron Protein bám màng Bài 11: Bài 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT SINH CHẤT Ngoài màng tế bào Trong tế bào. Tổ:Hoá sinh Trình bày cấu tạo và chức năng của màng sinh chất? 1 5 4 3 6 2 Các sợi chất nền ngoại bào Glycoprotein Photpholipit Protein xuyên màng Colesteron

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 11: vận chuyển các chất qua màng sinh chất, Bài 11: vận chuyển các chất qua màng sinh chất, Bài 11: vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-11-van-chuyen-cac-chat-qua-mang-sinh-chat

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.433876037598 s. Memory usage = 18.45 MB