Sách giáo viên tin học lớp 8 đây!

100 771 5 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/100 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 05:10

Phần 1 A. những vấn đề chung I. Nội dung chơng trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học cấp trung học cơ sở 1. Mục tiêu Kiến thức: o Trang bị cho học sinh một số hiểu biết nhập môn về thuật toán và ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc chơng trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở mức phổ thông. o Biết đợc các lợi ích của việc viết các chơng trình máy tính để giải quyết những bài toán khác nhau trong các lĩnh vực của đời sống. o Biết cách sử dụng đợc các phần mềm học tập trình bày trong SGK. o Hiểu đợc ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Kĩ năng: o Giải đợc một số bài toán đơn giản trên máy tính bằng cách vận dụng thuật toán đơn giản, dữ liệu chuẩn trên ngôn ngữ lập trình bậc cao cụ thể. o Sử dụng và khai thác thành thạo các phần mềm học tập đợc giới thiệu. o Rèn luyện khả năng thao tác nhanh với bàn phím và chuột máy tính. Thái độ: o Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận và tinh thần làm việc theo nhóm. 3 o Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính không phân biệt phần mềm học tập hay phần mềm trò chơi. Có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích. o Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập các môn học. 2. Nội dung chơng trình Lập trình đơn giản - Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; - Chơng trình Turbo Pascal (TP) đơn giản; - Tổ chức rẽ nhánh; - Tổ chức lặp; - Kiểu mảng và biến có chỉ số; - Một số thuật toán tiêu biểu. Khai thác phần mềm học tập 3) Chuẩn kiến thức, kĩ năng CHủ Đề MứC Độ CầN ĐạT GHI CHú Lập trình đơn giản 1. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình Kiến thức Biết đợc khái niệm bài toán, thuật toán. Biết rằng có thể mô tả thuật toán bằng cách liệt kê các bớc hoặc sơ đồ khối. Biết đợc một chơng trình là mô tả của một thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể. Kĩ năng Mô tả đợc thuật toán đơn giản bằng liệt kê các bớc - Nên chọn thuật toán của bài toán gần gũi, quen thuộc với học sinh 2. Chơng trình TP đơn giản Kiến thức Biết sơ bộ về ngôn ngữ lập trình Pascal Biết cấu trúc của một chơng trình TP: cấu trúc chung và các thành phần. Biết các thành phần cơ sở của ngôn ngữ Pascal. Hiểu đợc một số kiểu dữ liệu chuẩn. Hiểu đợc cách khai báo biến. Biết đợc các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ. - Có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình khác theo hớng dẫn thực hiện ch- ơng trình. - Minh hoạ các khái niệm bằng một chơng 4 CHủ Đề MứC Độ CầN ĐạT GHI CHú Hiểu đợc lệnh gán. Biết các câu lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và đa thông tin ra màn hình. Kĩ năng Viết đợc chơng trình TP đơn giản, khai báo đúng biến, câu lệnh vào/ra để nhập thông tin từ bàn phím hoặc đa thông tin ra màn hình. trình TP đơn giản. - Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt đ- ợc những kỹ năng theo yêu cầu 3. Tổ chức rẽ nhánh Kiến thức Hiểu đợc câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ). Hiểu đợc câu lệnh ghép. Kĩ năng Viết đúng các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ. Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh. - Nhấn mạnh 3 cấu trúc điều khiển là tuần tự, rẽ nhánh và lặp. - Trình bày đợc thuật toán của một số bài toán rẽ nhánh thờng gặp, chẳng hạn giải ph- ơng trình bậc nhất. 4. Tổ chức lặp Kiến thức Hiểu đợc câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trớc, vòng lặp với số lần định trớc. Biết đợc các tình huống sử dụng từng loại lệnh lặp. Kĩ năng Viết đúng lệnh lặp với số lần định trớc. - Kĩ năng chỉ yêu cầu sử dụng lệnh lặp với số lần định trớc. 5. Kiểu mảng và biến có chỉ số Kiến thức Biết đợc khái niệm mảng một chiều Biết cách khai báo mảng, truy cập các phần tử của mảng Kĩ năng Thực hiện đợc khai báo mảng, truy cập phần tử mảng, sử dụng các phần tử của mảng trong biểu thức tính toán - Yêu cầu học sinh viết đợc chơng trình của một số bài toán sau: nhập giá trị phần tử của mảng, in, tính tổng các phần tử 6. Một số thuật toán tiêu biểu Kiến thức Hiểu thuật toán của một số bài toán thờng gặp nh: tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất; kiểm tra 3 số cho trớc có phải là độ dài 3 cạnh của tam giác không. 5 CHủ Đề MứC Độ CầN ĐạT GHI CHú Khai thác phần mềm học tập Kiến thức Biết cách sử dụng phần mềm học tập đã lựa chọn Kĩ năng Thực hiện đợc các công việc khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tơng tác với phần mềm. - Lựa chọn phần mềm học tập theo hớng dẫn thực hiện chơng trình. II. Giới thiệu sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở - quyển 3 1. Cấu trúc, nội dung và phân bổ thời lợng Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS Q3 đợc biên soạn theo một số định hớng cụ thể sau: Thể hiện đúng các nội dung, yêu cầu của chơng trình đã đợc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là cung cấp cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực và có hệ thống ban đầu về thuật toán và kĩ thuật lập trình. Tiếp cận đợc trình độ giáo dục phổ thông của các nớc tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Nội dung sách giáo khoa tập trung vào những kiến thức định hớng để từ đó học sinh có thể phát huy những yếu tố tích cực của các thành tựu công nghệ thông tin và tăng cờng khả năng tự học. Nội dung, cách trình bày và diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu thông qua mô tả và các ví dụ minh hoạ cụ thể. Cấu trúc Tơng ứng với Chơng trình giáo dục phổ thông môn Tin học, cấp Trung học Cơ sở (THCS), phần III, sách giáo khoa (SGK) gồm hai phần: Phần 1- Lập trình đơn giản: gồm 9 bài lí thuyết, 7 bài thực hành; Phần 2 - Phần mềm học tập: gồm 4 bài lí thuyết kết hợp với thực hành. Nội dung TIN học dành cho THCS - quyển 3 Phần 1- Lập trình đơn giản Bài 1. Máy tính và chơng trình máy tính 6 Bài 2. Làm quen với Chơng trình và Ngôn ngữ lập trình Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal Bài 3. Chơng trình máy tính và dữ liệu Bài thực hành 2. Viết chơng trình để tính toán Bài 4. Sử dụng biến trong chơng trình Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến Bài 5. Từ bài toán đến chơng trình Bài 6. Câu lệnh điều kiện Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if . then Bài 7. Câu lệnh lặp Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for . do Bài 8. Lặp với số lần cha biết trớc Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp while .do Bài 9. Làm việc với dãy số Bài thực hành 7 Xử lí dãy số trong chơng trình Phần 2 - Phần mềm học tập Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times Học vẽ hình với phần mềm Geogebra Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka Đề xuất phân bổ thời lợng: Nội dung Bài lí thuyết hoặc lí thuyết kết hợp thực hành Bài thực hành Tổng số tiết Phần 1. Lập trình đơn giản 9 7 34 Phần 2. Phần mềm học tập 4 16 Bài tập 8 Ôn tập 4 Kiểm tra 8 Tổng cộng 13 7 70 - 7 - - - - 2. Một số giải thích a) Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS - Quyển 3 đợc biên soạn bám sát theo nội dung, yêu cầu của Chơng trình giáo dục phổ thông môn Tin học, cấp THCS, phần III đã đợc ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. b) Phần 1 gồm 9 bài lí thuyết, mỗi bài dạy trong 02 tiết lí thuyết và 01 tiết bài tập, riêng bài 5 dạy trong 04 tiết lí thuyết và và 02 tiết bài tập; các Bài 1 và 2 không có tiết bài tập riêng. Có 7 bài thực hành, mỗi bài dạy trong 02 tiết. Phần 2 gồm 4 bài lí thuyết kết hợp thực hành. Mỗi bài đợc dạy trong trọn vẹn 04 tiết. Về cơ bản 8 tiết bài tập dành cho việc làm bài tập phần 1 (Lập trình đơn giản), phần 2 (Phần mềm học tập) không cần tiết bài tập. c) Thời lợng dành cho ôn tập cuối kì là 04 tiết, mỗi học kì 02 tiết. Thời lợng dành cho các bài kiểm tra định kì là 8 tiết, mỗi học kì 04 tiết. Việc phân bổ thời lợng trên đây chỉ là tơng đối, trong quá trình dạy học giáo viên (GV) có thể điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. d) Trong phân bổ thời lợng, số tiết bài tập là khá nhiều (8 tiết). Điều này thể hiện câu hỏi, bài tập là một phần quan trọng trong việc giúp HS tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng. e) Các nội dung đọc thêm ở cuối bài là không bắt buộc, tránh yêu cầu tất cả HS phải đọc, hiểu, gây quá tải. GV có thể chọn lựa, giới thiệu, giải thích đôi chút để gây hứng thú cho các em ham thích, đọc thêm. 3. Gợi ý về cách tiến hành giảng dạy a) Về cơ bản SGK lựa chọn phơng án trình bày kiến thức, kĩ năng chung về lập trình và sử dụng ngôn ngữ Pascal để minh hoạ. Cách tiếp cận này thể hiện rõ việc dạy lập trình nói chung mà không phải là dạy ngôn ngữ lập trình cụ thể Pascal. Tuy nhiên, khi giảng dạy GV không nhất thiết phải trình bày theo cách tiếp cận này. Có thể tiếp cận bằng cách đi từ ngôn ngữ lập trình cụ thể Pascal rồi khái quát thành những kiến thức, kĩ năng của lập trình nói chung. Cách tiếp cận từ cụ thể đến khái quát có thể sẽ phù hợp 8 hơn với phần lớn HS THCS. Trong SGV, ở nội dung của từng bài cụ thể đ- ợc gợi ý về cách dạy học theo hớng từ cụ thể để khái quát. b) Do sử dụng ngôn ngữ Pascal để minh hoạ, thời lợng làm việc với các câu lệnh, chơng trình, phần mềm TP là khá nhiều nên dễ cảm nhận là đang học ngôn ngữ Pascal. Vì vậy, trong quá trình dạy học GV cần lu ý tiến hành khái quát đúng lúc, đúng chỗ để HS vợt ra khỏi một ngôn ngữ cụ thể, rút ra đợc những kiến thức, kĩ năng, nguyên lí của lập trình nói chung. Trong SGV có hớng dẫn thời điểm khái quát hoá kiến thức, kĩ năng ở một số bài học cụ thể. c) Các chơng trình đợc viết khi học ở tiết lí thuyết, tiết bài tập cần để HS chạy thử ở bài thực hành ngay sau đó. Làm nh vậy sẽ giúp HS củng cố, hiểu rõ hơn về nội dung lí thuyết vừa học. Hơn nữa, việc này sẽ giúp tạo hứng thú, củng cố niềm tin cho HS, gắn kết tốt hơn giữa học với hành. Để tránh HS mất nhiều thời gian vào việc gõ chơng trình, GV nên gõ sẵn các chơng trình đợc viết trong giờ lí thuyết, giờ bài tập để HS chỉnh sửa, chạy thử, tìm hiểu trong giờ thực hành, không nên yêu cầu HS gõ các chơng trình này trong tiết thực hành. d) Trong phân bổ thời lợng dành 8 tiết để làm bài tập, 4 tiết để ôn tập. Các tiết này cha đợc định nội dung cụ thể, GV hoàn toàn chủ động đa ra nội dung cho tiết bài tập, ôn tập. Tuy nhiên, tiết bài tập nên dành thời gian để hớng dẫn học sinh làm một số bài tập trong SGK (nếu trong tiết lí thuyết cha làm hết), chuẩn bị cho những bài thực hành sau đó. Tuỳ mức độ tiếp thu của HS, GV có thể ra thêm các bài tập, bổ sung bài thực hành trên máy tính để HS ôn luyện kiến thức, kĩ năng. Các tiết ôn tập nên đợc bố trí vào cuối kì (ngay trớc hoặc ngay sau bài kiểm tra cuối học kì), trong tiết ôn tập cần tổng kết, khái quát những kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chơng trình để HS khắc sâu, ghi nhớ. Đặc biệt tiết ôn tập cần khái quát hoá để thể hiện đ- ợc t tởng dạy lập trình mà không dạy ngôn ngữ lập trình cụ thể. e) Trong SGV có gợi ý mô tả một số thuật toán theo cách biểu diễn gần với câu lệnh mà học sinh cần viết hoặc cần tìm hiểu trong chơng trình tơng ứng. GV có thể tham khảo, lựa chọn cách mô tả này để giảng dạy phù hợp với đối tợng HS của mình. f) Các bài toán đợc giới thiệu trong SGK nói chung là đơn giản, có thể viết chơng trình mà không gặp nhiều khó khăn. Đối với một bài toán cụ thể, nhiệm vụ của HS là viết đợc chơng trình. Tuy nhiên, qua các bài toán HS cần hiểu và thực hiện đợc các bớc giải bài toán trên máy tính: Xác định bài toán, xây dựng (lựa chọn) thuật toán và viết chơng trình. Do vậy, cần thực 9 hiện đầy đủ các bớc đi từ bài toán đến chơng trình: Xác định input, output của bài toán, xây dựng, mô tả thuật toán bằng cách liệt kê và viết chơng trình. g) Có một thực tế là một số câu lệnh (nhất là câu lệnh có cấu trúc) thì hay đợc giới thiệu gắn liền với một số bài toán, thuật toán điển hình nào đó. Cách làm này có thuận lợi là HS vừa học đợc câu lệnh mới vừa học đợc bài toán, thuật toán mới. Tuy nhiên, đối với một số HS việc cùng lúc phải học cả hai nội dung mới không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để giảm bớt khó khăn cho HS, nên tách việc dạy câu lệnh mới với việc dạy thuật toán mới, nghĩa là dạy xong câu lệnh rồi đến thuật toán hoặc ngợc lại. Trong SGV có giới thiệu một số cách làm nh vậy, bài toán sử dụng để giới thiệu hoặc áp dụng câu lệnh mới thờng dễ hoặc HS đã biết bài toán, thuật toán từ trớc. Khi đó, HS chỉ còn duy nhất nhiệm vụ tìm hiểu câu lệnh, không phải mất thời gian để hiểu bài toán, thuật toán. HS chỉ cần tập trung tìm hiểu câu lệnh mới. Ngợc lại, khi giới thiệu thuật toán mới thì cần sử dụng câu lệnh HS đã biết sử dụng, lúc đó HS cũng chỉ tập trung vào tìm hiểu thuật toán mới. Hi vọng cách làm nh vậy sẽ tạo thuận lợi để học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng hơn. h) SGK là tài liệu mà HS nào cũng có. SGK đợc in màu, hình thức đẹp, các tranh, ảnh cách trình bày trong SGK đã đợc chọn lọc, cân nhắc kĩ lỡng. Vì vậy, cần khai thác tối đa SGK trong quá trình dạy học. Một trong những việc có thể thực hiện ngay trong lớp học đó là hớng dẫn HS và dành thời gian cho HS tự nghiên cứu nội dung SGK. Ban đầu việc giao bài cho HS đọc có thể mất thời gian, nhng khi kĩ năng đọc hiểu của HS đợc cải thiện thì việc dành thời gian để các em tự đọc có thể sẽ không những không mất thời gian mà ngợc lại sẽ tiết kiệm thời gian. i) Việc dạy học các phần mềm dạy học sẽ hiệu quả hơn nếu tiến hành tại phòng máy tính. Nhng khi dạy lập trình không nên lạm dụng phòng máy tính. Tiết thực hành cơ bản là để HS chạy thử chơng trình, rèn luyện kĩ năng làm việc với môi trờng lập trình. Không để tình trạng vào tiết thực hành HS mới biết bài toán và viết chơng trình ngay trên máy tính mà cha chuẩn bị trớc. j) Việc giới thiệu phần mềm học tập nhằm mục đích chính là cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng khai thác phần mềm cho HS. Bên cạnh đó, việc khai thác phần mềm học tập còn nhằm mục đích tạo sự thay đổi, gây thêm hứng thú học tập. Do vậy, mặc dù SGK trình bày hai phần tách biệt nhng không có nghĩa là phải dạy theo đúng tuần tự trình bày các bài trong SGK. 10 Nội dung của Phần 2 (Phần mềm học tập) cần đợc dạy xen kẽ với Phần 1 (Lập trình đơn giản). Cũng chính vì lí do này mà trong SGK không đánh số thứ tự bài ở phần Phần mềm học tập. 4. Ôn tập và kiểm tra a) Thời lợng dành cho ôn tập là 04 tiết (02 tiết/học kì). Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp học, giáo viên tự xác định nội dung các tiết ôn tập. Tuy nhiên, nên dành các tiết ôn tập để ôn luyện, tổng kết kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chơng trình. Trong các tiết ôn tập GV cần khái quát kiến thức, kĩ năng lập trình nói chung thể hiện rõ mục tiêu, trọng tâm của chơng trình. b) Thời lợng để kiểm tra, đánh giá là 8 tiết, mỗi học kì 04 tiết. Có thể dành 2 tiết cho bài kiểm tra cuối học kì, 2 tiết còn lại dành cho các bài kiểm tra định kì trong học kì. Nếu tiến hành hai bài kiểm tra định kì (mỗi bài 1 tiết) trong một học kì, thì nên có một bài kiểm tra trên giấy, 1 bài kiểm tra thực hành trên máy. Hớng dẫn cụ thể hơn về kiểm tra, đánh giá có trong cuốn Hớng dẫn thực hiện chơng trình, sách giáo khoa môn Tin học lớp 8 và phân phối chơng trình môn học. c) Nội dung kiểm tra phải đảm bảo cả lí thuyết và thực hành. Cần lựa chọn nội dung kiểm tra để đảm bảo bao quát hết kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chơng trình. d) Một số nội dung trong phần lập trình đơn giản thuận lợi cho việc áp dụng phơng pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, cần lu ý tăng cờng sử dụng trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá nội dung này. e) Việc kiểm tra, đánh giá có tác động đến quá trình dạy học. Để định hớng học tập đúng cho HS, bên cạnh việc kiểm tra những kiến thức, kĩ năng gắn liền với ngôn ngữ lập trình cụ thể, cần dành một tỉ lệ thích đáng cho câu hỏi, bài tập về kiến thức, kĩ năng lập trình nói chung. Những câu hỏi, bài tập này sẽ giúp HS có ý thức chú trọng đến kiến thức, kĩ năng lập trình nói chung, tránh HS chỉ chú trọng đến đến chi tiết cụ thể của ngôn ngữ lập trình Pascal. f) Cần tiến hành đánh giá học sinh trong giờ thực hành, điểm này là điểm kiểm tra thờng xuyên (hệ số 1). Trong tiết thực hành có thể đánh giá, cho điểm cả lớp một nhóm hoặc một vài học sinh. Tuy nhiên, cần lu ý mục tiêu của giờ thực hành là để học sinh thực hành, không phải là giờ kiểm tra. 11 Kiểm tra trong giờ thực hành là để học sinh tập trung, chăm chỉ, nghiêm túc học tập. g) Việc kiểm tra, đánh giá môn Tin học cấp THCS đợc thực hiện theo Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 5. Thiết bị dạy học a) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng, ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tin học cấp THCS. Theo đó, các trờng THCS phải đáp ứng đợc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu này thì mới có thể tổ chức dạy học môn Tin học. Dự kiến danh mục thiết bị dạy học tối thiểu quy định mỗi trờng THCS phải có tối thiểu một phòng máy với ít nhất 25 máy vi tính nối mạng và kết nối Internet. Ngoài máy tính, danh mục còn có các tranh, ảnh đợc phóng to để dạy học. b) Phần lớn các nội dung dạy học Tin học THCS sẽ rất hiệu quả khi sử dụng các thiết bị trình chiếu, do vậy máy chiếu projector, máy chiếu overhead, máy chiếu vật thể, . là các thiết bị đợc khuyến khích trang bị để dạy học cho môn Tin học. c) Trong SGK sử dụng phần mềm Turbo Pascal để minh hoạ. Phần mềm TP chạy trên các máy tính có tốc độ cao hiện nay có thể bị lỗi Division by zero (khi sử dụng th viện crt - uses crt). GV có thể tải phần mềm TP đã đợc chỉnh sửa lỗi này trên website www.vnschool.net. Với các nội dung dạy học trong SGK thì hoàn toàn có thể thay thế TP (for Dos) bằng Pascal for Windows hoặc Free Pascal. Các phần mềm phục vụ dạy học theo SGK (kể cả các phần mềm học tập) đều có thể đợc tải về từ website nêu trên và có sẵn trong đĩa CD của GV tham dự lớp bồi dỡng GV cốt cán. d) Những trờng đợc trang bị hệ thống Hishare (một CPU kết nối với nhiều màn hình) có thể gặp khó khăn khi sử dụng TP (for DOS), do tốc độ rất chậm. Trong trờng hợp đó nên thay thế TP (for DOS) bằng Pascal for Windows hoặc Free Pascal. e) Hiện nay ở một số trờng THCS có thể còn có những máy tính cấu hình thấp đã đợc trang bị từ trớc. Những máy tính này hoàn toàn có thể đợc sử dụng để thực hành với phần mềm TP (for DOS). Do vậy, cần rà soát, tận dụng các máy tính cũ để phục vụ cho các tiết thực hành với TP. f) Hiện nay có một số phần mềm hỗ trợ cho việc quản lí dạy học trên phòng máy tính. Hơn thế nữa các phần mềm này còn giúp khai thác phòng thực 12 [...]... tra trong giờ thực hành là để học sinh tập trung, chăm chỉ, nghiêm túc học tập.g) Việc kiểm tra, đánh giá môn Tin học cấp THCS đợc thực hiện theo Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).5. Thiết bị dạy học a) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến... thứcã Biết cách sử dụng phần mềm học tập đà lựa chọn Kĩ năngã Thực hiện đợc các công việc khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tơng tác với phần mềm.- Lựa chọn phần mềm học tập theo hớng dẫn thực hiện chơng trình. II. Giới thiệu sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở - quyển 31. Cấu trúc, nội dung và phân bổ thời lợng Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS Q3 đợc biên soạn... bị dạy học tối thiểu môn Tin học cấp THCS. Theo đó, các trờng THCS phải đáp ứng đợc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu này thì mới có thể tổ chức dạy học môn Tin học. Dự kiến danh mục thiết bị dạy học tối thiểu quy định mỗi trờng THCS phải có tối thiểu một phòng máy với ít nhất 25 máy vi tính nối mạng và kết nối Internet. Ngoài máy tính, danh mục còn có các tranh, ảnh đợc phóng to để dạy học. b)... tựu công nghệ thông tin và tăng cờng khả năng tự học. Nội dung, cách trình bày và diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu thông qua mô tả và các ví dụ minh hoạ cụ thể.ã Cấu trúc Tơng ứng với Chơng trình giáo dục phổ thông môn Tin học, cấp Trung học Cơ sở (THCS), phần III, sách giáo khoa (SGK) gồm hai phần: Phần 1- Lập trình đơn giản: gồm 9 bài lí thuyết, 7 bài thực hành;Phần 2 - Phần mềm học tập: gồm 4 bài... trọn vẹn 04 tiết. Về cơ bản 8 tiết bài tập dành cho việc làm bài tập phần 1 (Lập trình đơn giản), phần 2 (Phần mềm học tập) không cần tiết bài tập.c) Thời lợng dành cho ôn tập cuối kì là 04 tiết, mỗi học kì 02 tiết. Thời lợng dành cho các bài kiểm tra định kì là 8 tiết, mỗi học kì 04 tiết. Việc phân bổ thời lợng trên đây chỉ là tơng đối, trong quá trình dạy học giáo viên (GV) có thể điều chỉnh... 8 tiết, mỗi học kì 04 tiết. Có thể dành 2 tiết cho bài kiểm tra cuối học kì, 2 tiết còn lại dành cho các bài kiểm tra định kì trong học kì. Nếu tiến hành hai bài kiểm tra định kì (mỗi bài 1 tiết) trong một học kì, thì nên có một bài kiểm tra trên giấy, 1 bài kiểm tra thực hành trên máy. Hớng dẫn cụ thể hơn về kiểm tra, đánh giá có trong cuốn Hớng dẫn thực hiện chơng trình, sách giáo khoa môn Tin. .. trình Pascal.f) Cần tiến hành đánh giá học sinh trong giờ thực hành, điểm này là điểm kiểm tra thờng xuyên (hệ số 1). Trong tiết thực hành có thể đánh giá, cho điểm cả lớp một nhóm hoặc một vài học sinh. Tuy nhiên, cần lu ý mục tiêu của giờ thực hành là để học sinh thực hành, không phải là giờ kiểm tra. 11 ----2. Một số giải thícha) Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS - Quyển 3 đợc biên soạn... thực hànhBài thực hànhTổng số tiếtPhần 1. Lập trình đơn giản 9 7 34Phần 2. Phần mềm học tập 4 16Bài tập 8 Ôn tập 4Kiểm tra 8 Tổng céng 13 7 70-7 Phần 1A. những vấn đề chungI. Nội dung chơng trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học cấp trung học cơ sở 1. Mục tiêu ã Kiến thức: o Trang bị cho học sinh một số hiểu biết nhập môn về thuật toán và ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc chơng... hết, thuật toán luôn luôn 17 Nội dung của Phần 2 (Phần mềm học tập) cần đợc dạy xen kẽ với Phần 1 (Lập trình đơn giản). Cũng chính vì lí do này mà trong SGK không đánh số thứ tự bài ở phần Phần mềm học tập.4. Ôn tập và kiểm traa) Thời lợng dành cho ôn tập là 04 tiết (02 tiết /học kì). Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp học, giáo viên tự xác định nội dung các tiết ôn tập. Tuy nhiên, nên dành... bày một cách phù hợp với sự phát triển t duy của học sinh sau khi đà đợc giới thiệu phần kiến thức tơng ứng về ngôn ngữ lập trình. Trong quá trình học tập, với sự hớng dẫn của giáo viên, học sinh có thể chỉnh sửa để có các chơng trình tốt hơn, qua đó phát triển tốt hơn các kĩ năng lập trình.d. Về thứ tự trình bày các nội dung trong Phần 1, giáo viên cần lu ý một vài điểm sau đây. Trớc hết, cần . Phần 2. Phần mềm học tập 4 16 Bài tập 8 Ôn tập 4 Kiểm tra 8 Tổng cộng 13 7 70 - 7 - - - - 2. Một số giải thích a) Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS. có trong cuốn Hớng dẫn thực hiện chơng trình, sách giáo khoa môn Tin học lớp 8 và phân phối chơng trình môn học. c) Nội dung kiểm tra phải đảm bảo cả lí
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách giáo viên tin học lớp 8 đây!, Sách giáo viên tin học lớp 8 đây!, Sách giáo viên tin học lớp 8 đây!

Bình luận về tài liệu sach-giao-vien-tin-hoc-lop-8-day

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP