giao an lop 3 côc hay

33 158 0
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 23:10

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 11 Thứ Môn Tên bài dạy Hai Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đức Chào cờ Đất quý , đất yêu Đất quý , đất yêu Bài toán giải bằng hai phép tính (TT) Tích cực tham gia việc lớp Ba Toán Tập đọc Chính tả Tự nhiên –xã hội Thể dục Luyện tập Vẽ quê hương (Nghe viết ) Tiếng hò trên sông Thực hành : ….vẽ sơ đồ Bài 21 Tư Toán Tập viết Luyện từ và câu m nhạc Bảng nhân 8 Ôn viết chữ G Từ ngữ về quê hương – Ôn tập câu Năm Toán Tập đọc TN-XH Thủ công Thể dục Luyện tập Chõ bánh khúc của dì tôi Thực hành …và vẽ sơ đồ Cắt dán I , T (T2) Bài 22 Sáu Toán Chính tả Tập làm văn Mó thuật Sinh hoạt lớp Nhân số có 3 chữ số Nhớ viết : Vẽ quê hương Nghe ù kể : Tôi có đọc đâu Vẽ cành lá Thứ hai TẬP ĐỌC ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU I . MỤC TIÊU : A. Tâp đọc : * Rèn kó năng đọc thành tiếng : - Chú ý các từ ngữ :Ê-ti-ô-pi-a .đường sá , chăn nuôi . thiêng liêng , tấm lòng ,chiêu đãi , hạt cát. - Biêt đọc truyện với giọng kể có cảm xúc ; phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật (hai vò khách , viên quan) * Rèn kó năng đọc – hiểu : - Hiểu nghóa các từ mới được chú giải sau bài (Ê-ti-ô-pi-a , cung điện , khâm phục) - Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được cốt truyện , phong tục đặc biệt cùa người Ê- ti-ô-pi-a . - Hiểu ý nghóa truyện : đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng , cao quý nhất . B . Kể chuyện : * Rèn kó năng nói :Biết sắp xếp lại các tranh minh hoạ trong SGK theo đúng thứ tự câu chuyện . Dựa vào tranh , kể lại trôi chảy , mạch lạc câu chuyện Đấtm quý , đất yêu , * Rèn kó năng nghe. II . LÊN LỚP : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ : + Trong thư , Đức kể những gì ? Qua bức thư , em thấy tình cảm của Đức đối với bà ở quê như thế nào ? - GV nhận xét - Ghi điểm 2. Bài mới : Giới thiệu bài : Các em đã được đọc những bài văn , bài thơ nói về tình cảm gắn bó của người Việt Nam với quê hương của mình . Hôm nay , qua bài tập đọc Đất quý , đất yêu , ta sẽ biết thêm tấm lòng yêu quý đất đai Tổ quốc của người Ê-ti-ô-pi- a (một nước châu Phi ) qua một tập quán rất kì lạ. - Ghi tựa Hoạt động 1:Luyện đọc * GV đọc mẫu . tóm tắt nội dung bài : Qua bài ta thấy được ý nghóa câu chuyện đất đai của Tổ quốc là thứ thiêng liêng , cao quý nhất . - GV treo tranh giúp các em quan sát : Bên bờ - 3 HS đọc bài Thư gửi bà và trả lời các câu hỏi : - HS chú ý lắng nghe . - 3 HS nhắc tựa biển ,hai vò khách châu Âu [da trắng ,mặc áo khoác dài ] vẻ ngạc nhiên nhìn người Ê-ti-ô-pi-a cạo đất ở đế giày của mình *GV hướng dẫn HS luyện đọc,kết hợp giải nghiã từ -Đọc từng câu GV sửa lỗi phát âm Treo bảng ghi sẵn câu dài Ông sao lại cạo sạch đất ở đế giày của khách / rồi mới để họ trở về nước .// Tại sao các ông phải làm như vậy ? (cao giọng ở từ dùng để hỏi) Đất Ê-ti-ô-pi-a là cha ,/ là mẹ,/ là anh em ruột thòt của chúng tôi .// (Giọng cảm động , nhấn giọng ở các từ ngữ in đậm ) -Đọc từng đoạn trước lớp +Hướng dẫn ngắt, nghỉ hơi. + Kết hợp giải nghóa các từ cuối bài . -Đọc từng đoạn trong nhóm Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài *Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 và tìm ý trả lời: +Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào ? GV nhận xét *Yêu cầu HS đọc phần đầu đoạn 2 và tìm ý trả lời: + Khi khách sắp xuống tàu có điều gì bất ngờ xảy ra ? GV nhận xét *Yêu cầu HS đọc phần cuối đoạn 2, tìm ý trả lời câu hỏi: +Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi những hạt đất nhỏ ? GV nhận xét *Yêu cầu HS đọc đoạn 3 và tìm ý trả lời câu hỏi: +Theo em ,phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a với quê hương thế nào ? - HS đọc nối tiếp từng câu đến hết bài. - HS luyện đọc từ khó và những câu dài . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn - HS đọc từng đoạn trong nhóm bàn HS đại diện nhóm tiếp nối nhau đọc từng đoạn + Bốn nhóm HS đọc nối tiếp nhau đọc thầm 4 đoạn của bài (tạm chia đôi đoạn 2) - 1 HS đọc đoạn 1 . Cả lớp đọc thầm . … Vua mời họ vào cung , mở tiệc chiêu đãi , tặng nhiều vật quý –tỏ ý trân trọng và mến khách . - 1HS luyện đọc phần đầu đoạn 2 , cả lớp theo dõi đọc thầm. … Viên quan bảo khách dừng lại , cởi giày để họ cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để khách xuống tàu trở về nước . - 1HS đọc phần cuối đoạn 2 Cả lớp đọc thầm . … Vì người Ê-ti-ô-pi-a coi đất quê hương là thứ htiêng liêng , cao quý nhất . - 1 HS đọc đoạn 3 . Cả lớp đọc thầm GV nhận xét , tổng kết bài Hoạt động 3:Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm đoạn 2 Hướng dẫn HS thi đọc đoạn 2( đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật : lời vò khách ; ngạc nhiên , tò mò ; lời viên quan cảm động ) - GV theo dõi nhận xét và sửa chữa những HS đọc đúng lời nhân vật , phân biệt lờiø dẫn chuyện với nhân vật . B. KỂ CHUYỆN : 1. GV nêu nhiệm vụ : Quan sát tranh , sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện Đất quý , đất yêu .Sau đó dựa vào tranh , kể lại toàn bộ câu chuyện 2. Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh . a.Bài tập 1 -GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK , sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện . - GV nêu yêu cầu HS ghi kết quả vào giấy nháp rồi đọc lên cho cảo lớp nhận xét . (Lời giải đúng của tranh là : 3-1-4-2) -Gọi HS khá giỏi nêu nhanh sự việc được kể trong từng tranh ứng vói từng đoạn . b.Bài tập 2 GV nêu yêu cầu GV nhận xét CỦNG CỐ - DẶN DÒ: -Gọi HS đặt tên khác cho câu chuyện HS trao đổi nhóm đôi …Người Ê-ti-ô-pi-a rất yêu quý trân trọng mảnh đất quê hương./ Người Ê- ti-ô-pi-a coi đất đai của Tổ quốc là tài sản quý giá thiêng liêng nhất . - HS đọc thi đọc đoạn 2 . - Một HS đọc toàn bài - HS chú ý lắng nghe . - Cả lớp nhận xét bình chọn cá nhân hoặc nhóm đọc hay . - HS dựa vào câu hỏi gợi ý để kể. -Lớp lắng nghe nhận xét -1 HS đọc yêu cầu của bài HS trao đổi nhanh, nêu thứ tự tranh, nội dung tranh. -Tranh 1: (là tranh 3 SGK) Hai vò khách du lòch đi thăm đất nước Ê-ti-ô-pi-a . -Tranh 2: (Là tranh 1 SGK)Hai vò khách được vua nước Ê-ti-ô-pi-a mến khách , chiêu đãi và tặng quà . -Tranh 3: (Là tranh 4 SGK) Hai vò khách ngạc nhiên khi thấy viên quan sai người cạo sạch đất dưới đế giày của họ. Tranh 4 (Là tranh 2 SGK) Viên quan giải thích cho hai vò khách phong tục của người Ê-ti-ô-pi-a - Từng cặp HS dựa vào tranh minh hoạ (đã sắp xếp đúng thứ tự) tập kể chuyện HS nối tiếp nhau kể từng đoạn trước lớp. Cả lớp nhận xét. …+ Mảnh đất thiêng liêng + Một phong tục lạ lùng + Tấm lòng yêu quý đất đai - GV biểu dương những em đọc bài tốt , kể chuyện hay -Về nhà ôn bài chuẩn bò bài sau :(Vẽ quê hương ) - GV nhận xét tiết học . + Thiêng liêng nhất là đất đai Tổ quốc TOÁN BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHEP TÍNH(Tiếp theo) I . MỤC TIÊU Giúp học sinh: -Biết giải bài toán có lời văn giải bằng hai phép tính -Củng cố về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần; thêm, bớt một số đơn vò. II .CHUẨN BỊ - Các tranh vẽû tương tự như trong SGK . III. LÊN LỚP Hoạt động dạy Hoạt động học 2 . Bài cũ GV hỏi tựa Yêu cầu HS lên bảnba GV nhận xét - Ghi điểm 3 . Bài mới Giới thiệu bài: GV Giới thiệu bài - ghi tựa Hoạt động 1:Hướng dẫn giải bài toán bằng hai phép tính - Yêu cầu HS đọc bài toán -Hướng dẫn phân tích đề: + Bài toán cho biết gì ? + Bài toán hỏi điều gì ? GV vừa phân tích vừa tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng Ngaỳ thứ bảy : 6xe ? xe Ngaỳ chủ nhật: ? xe + Muốn biết cả hai ngày bán bao nhiêu xe đạp ta phải biết gì? +Số xe bán được mỗi ngày ta đã biết chưa? +Đề cho ta biết ngày thứ bảy bán được 6 xe 1 HS làm bảng lớp bài 3 HS mở vở đối chiếu bài của bạn 1 nhóm nộp vở - 3 HS nhắc lại - 2 HS đọc bài toán HS trao đổi nhóm, viết yêu cầu vào phiếu học tập, nêu trước lớp: … Ngày thứ bảy bán sáu xe đạp , ngày chủ nhật bán gấp đôi ngày thứ bảy . … Hỏi cả hai ngày bán bao nhiêu chiếc xe đạp ? …biết số xe bán ngày thứ bảy và số xe bán ngày chủ nhật. …biết được số xe bán ngày thứ bảy. Số xe bán được ngày chủ nhật chưa biết. đạp và ta phảiõ tìm được số xe đạp của ngày chủ nhật . Vậy muốn biết số xe đạp của ngày chủ nhật làm như thế nào ? +Sau khi tìm được số xe bán ngày chủ nhật ta tìm số xe bán cả hai ngày. Ta thực hiện như thế nào? -Yêu cầu HS giải vào vở GV nhận xét , viết bảng bài giải. Hoạt động 2:Thực hành Bài 1 : + Bài cho biết gì ? +Bài yêu cầu ta tìm gì ? 5km chợ huyện Bưu điện huyện ? km GV hướng dẫn các bước giải: -Bước 1:Tìm quãng đường từ chợ đến bưu điện tỉnh. -Bước 2: Tìm quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh. Bài 2: Tương tự bài 1 24lít lấy ra ? lít … làm phép tính nhân : 6 x 2 = 12 … ta lấy 6 + 12 = 18 - HS làm vào vở – 1 HS làm bảng phụ Giải Số xe bán được ngày chủ nhật là : 6 x 2 =12(xe) Số xe bán được cả hai ngày là : 6 + 12 = 18 (xe) Đáp số : 18 xe HS nhận xét. - 2 HS đọc bài 1 … quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km , quãng đường từ chợ đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện . … quãng đường từ nhà đến bưu diện tỉnh dài bao nhiêu km ? - 1 HS làm bảng phụ – Cả lớp làm vở Giải Quãng đường từ chợ đến bưu điện tỉnh là : 5 x 3 = 15(km) Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh là: 5 + 15 = 20 (km) Đáp số : 20 km - HS nhận xét bài làm (đổi chéo vở) -Lớp đọc thầm bài toán , làm vào vở theo sơ đồ trên bảng Giải Số lít mật ong lấy ra từ thùng mật ong là : 24 : 3 = 8 (lít) Số lít mật ong còn lại trong thùng là : GV nhận xét sửa chữa Bài 3 : GV hướng dẫn mẫu Yêu cầu HS thực hiện theo tổ, thi đua giữa các tổ -GV nhận xét kết quả từng tổ 4 . Củng cố - Dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà làm bài 3. 24 – 8 = 16(lít) Đáp số : 16 lít HS theo dõi HS làm theo tổ. HS nhận xét kết quả các nhóm . ĐẠO ĐỨC Bài 9 : TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP , VIỆC TRƯỜNG I.MỤC TIÊU : 1 .HS hiểu: -Thế nào là tích cực tham gia việc lớp việc trường và vì sao cần phải tích cực tham gia việc lớp , việc trường -Trẻ em có quyền được tham gia những việc có liên quan đến trẻ em . 2. HS tích cực tham gia các công tác của lớp , của trường . 3 . HS biết quý trọng các bạn tích cực làm việc lớp , việc trường . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phiếu học tập cho hoạt động 2 tiết 1 . - Tranh tình huống của hoạt động 1 yiết 1 - Các bài hát chủ đề nhà trường . - Các tấm bìa màu đỏ , màu xanh và màu trắng . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động GV chuyển ý giới thiệu ghi tựa. Hoạt đông 1: Phân tích tình huống  Mục tiêu : HS biết được một biểu hiện của sự tích cực tham gia việc trường , việc lớp .  Cách tiến hành : -GV treo tranh , yêu cầu HS quan sát tranh tình huống cho biết nội dung tranh - GV giới thiệu tình huống : Trong khi cả lớp đang tổng vệ sinh sân trường : bạn thì cuốc đất ,bạn thì trồng hoa,… riêng Thu lại ghé tai rủ Huyền bỏ đi chơi nhảy dây . Theo em , bạn Huyền có thể làm gì ? Vì sao ? GV tóm tắt các cách giải quyết chính Lớp hát bài : “Em yêu trường em ” - 3 HS nhắc tựa. - HS đọc yêu cầu bài 1 - HS nêu ra cách giải quyết . + Huyền đồng ý đi chơi với bạn + Huyền từ chối không đi và để mặc bạn đi chơi một mình . + Huyền doạ sẽ mách cô giáo . + Huyền khuyên bạn tổng vệ sinh xong rồi mới đi chơi . - GV hỏi : Nếu là bạn Huyền ,ai sẽ chọn cách giải quyết nào? GV kết luận : Cách giải quyết cuối cùng là phù hợp nhất vì thể hiện ý thức tích cực tham gia việc lớp , việc trường và biết khuyên nhủ các bạn cùng làm * Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi  Mục tiêu : HS biết phân biệt hành vi đúng , hành vi sai trong những tình huống có liên quan đến việc lớp ,việc trường  Cách tiến hành : GV phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu bài tập - Em hãy ghi vào ô chữ Đ trước cách xử lý đúng và chữ S trước cách xử lý sai : a) Trong khi cả lớp đang bàn việc tổ chức kỉ niệm ngày 20 tháng 11 thì Nam bỏ đi chơi . b) Minh và Tuấn lảng ra một góc chơi đá cầu trong khi cả lớp đang làm vệ sinh sân trường . c) Nhân ngày 8 tháng 3 , Hùng và các bạn trai rủ nhau chuẩn bò những món quà nhỏ để chúc mừng cô giáo và các bạn gái trong lớp . d) Nhân dòp Liên đội trường phát động phong trào “Điểm 10 tặng thầy cô” nhân ngày 20-11 Hà đã xung phong giúp một bạn yếu trong lớp . - GV kết luận : + Việc làm của các bạn trong tình huống c,d là đúng + Việc làm của các bạn trong tình huống a,b là sai . Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến  Mục tiêu : Củng cố nội dung bài học  Cách tiến hành : - Gv lần lượt đọc từng ý kiến , HS suy nghó và bày tỏ thái độ tán thành , không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ ,màu xanh , màu trắng . a) Trẻ em có quyền được tham gia làm những công việc của trường mình ,lớp mình . b) Tham gia việc lớp ,việc trường mang lại niềm vui cho em c) Chỉ nên làm những việc lớp , việc trường đã được phân công , còn những việc khác không cần biết . d) Tích cực tham gia việc lớp, việc trường là tự giác làm tốt công việc của lớp , của trường phù hợp với khả năng . -GV kết luận : HS các nhóm thảo luận ví sao chọn cách giải quyết đó . - Các nhóm thảo luận , mỗi nhóm chuẩn bò đóng vai một cách ứng xử . - Đại diện từng nhóm lên trình bày . - HS làm bài cá nhân HS tìm được các câu đúng là a,b,c,d,đ. Các việc e,h là việc làm sai . HS giải thích. - Cả lớp cùng chữa bài tập . HS thực hiện theo yêu cầu. HS thảo luận nêu lí do , thái độ tán thành , không tán thành đối với từng ý kiến . +Các ý kiến a,b,d là đúng . +Ý kiến c là sai . Dặn dò: Dặn HS chuẩn bò tiết 2: Kể những tấm gương tích cực tham gia việc trường, việc lớp. Thứ ba TOÁN LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : - Giúp HS : Rèn luyện kó năng giải bài toán bằng hai phép tính . II . LÊN LỚP : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ : -GV kiểm tra 1 số vở của HS. - GV nhận xét – Ghi điểm 2.Bài mới: Giới thiệu bài :GV giới thiệu bài “ Luyện tập “ - Ghi tựa. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : GV hướng dẫn HS giaiû theo từng bước: +Bước 1:Tìm số ô tô còn lại lúc đầu sau khi ô tô rời bến . + Bước 2:tìm số ô tô còn lại sau khi 17 ô tô tiếp tục rời bến . - GV gợi ý cho các em có thêm một cách làm khác . Đó là tìm số ô tô rời bến , sau đó lấy tổng số ô tô có trừ đi số ô tô rời bến , sẽ được số ô tô còn lại . Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu. Hướng dẫn từng bước như bài 1. Bài 4 2 HS làm bài 3 1 tổ nộp vở - 3 HS nhắc tựa - HS đọc bài toán - HS tự lập được phép tính bảng con 45 – 18 = 27(ôtô) - HS lập phép tính thứ 2 : 27 – 17 = 10 (ô tô) HS giải vào vở, 1HS lên bảng: Bài giải Lúc đầu số ô tô còn lại là : 45 – 18 = 27 (ô tô ) Lúc sau số ô tô còn lại là : 27 – 17 = 10 (ô tô ) Đáp số :10 ô tô HS nhận xét, chữa bài - 2 HS đọc bài toán - 1HS lên bảng làm . Cả lớp làm vở Bài giải Số thỏ đã bán là : 48 : 6 =8 (con) Số thỏ còn lại là : 48 – 8 = 40 (con) Đáp số : 40 con thỏ Giúp HS thực hiện mẫu Tổ chức cho HS tự làm. GV nhận xét sửa sai CỦNG CỐ - DẶN DÒ: -GV nhận xét kết quả hoạt động của HS -Về nhà ôn bài và làm bài tập 3 -GV nhận xét tiết học. - HS đọc yêu cầu của bài và nêu cách làm. HS tự làm. -HS nhận xét TẬP ĐỌC VẼ QUÊ HƯƠNG I . MỤC TIÊU : 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng : - Chú ý đọc đúng các từ ngữ : xanh tươi , vẽ quê hương , xanh mát , xanh ngắt , đỏ tươi , Tổ quốc . . . - Biết ngắt nhòp thơ đúng . Bộc lộ được tình cảm vui thích qua giọng đọc . Biết nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả màu sắc . 2. Rèn kó năng đọc - hiểu. - Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được nội dung bài. Cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ và giàu màu sắc của bức tranh quê hương. - Hiểu được ý nghóa của bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của một bạn nhỏ . 3.Học thuộc lòng bài thơ. II . CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ bài tập đọc, ( thêm ảnh , tranh về cảnh đẹp quê hương ). III . LÊN LỚP : Hoạt động dạy Hoạt động học 1 .Ổn đònh 2 . Bài cũ: -yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung: + Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi những hạt đất nhỏ ? -GV lắng nghe nhận xét ghi điểm. 3 .Bài mới : Giới thiệu bài: Tình yêu quê hương khiến người ta thấy quê hương rất đẹp . Bài thơ Vẽ quê hương các em học hôm nay là lời một bạn nhỏ nói về vẻ đẹp của quê hương và tình yêu quê hương của mình . GV ghi tựa Hoạt động 1:Luyện đọc - 3 HS đọc bài Đất quý , đất yêu -HS lên bảng kể chuyện nối tiếp nhau. -HS nháêc lại tựa bài. -HS lắng nghe. . . -Tranh 3: (Là tranh 4 SGK) Hai vò khách ngạc nhiên khi thấy viên quan sai người cạo sạch đất dưới đế giày của họ. Tranh 4 (Là tranh 2 SGK) Viên quan giải. đọc hay . - HS dựa vào câu hỏi gợi ý để kể. -Lớp lắng nghe nhận xét -1 HS đọc yêu cầu của bài HS trao đổi nhanh, nêu thứ tự tranh, nội dung tranh. -Tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 côc hay, giao an lop 3 côc hay, giao an lop 3 côc hay

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-3-coc-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP