kiến trúc máy tính trương văn cường ôn thi giữa kỳ week 7 sinhvienzone com

13 28 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2020, 23:15

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Ơn thi kỳ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nội dung ôn tập  Chương 0: Giới thiệu môn học  Chương 1: Tổng quan  Chương 2: Assembly MIPS  Chương 3: Phép toán số học máy tính CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương  Hiểu nắm kiến thức bản, định nghĩa kiến trúc máy tính, thành phần máy tính  Biết phân biệt loại máy tính  Biết thành phần bên chương trình ứng dụng  Biết cách chương trình ngơn ngữ cấp cao lưu trữ thực thi máy tính  Hiệu suất (chương theo đề cương) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Cho xử lý P1, P2 P3: chạy tập lệnh với tần số/tốc độ xung clock CPI cho bảng bên Bộ xử lý P1 P2 P3 Clock Rate Ghz 1.5 Ghz Ghz CPI 1.5 1.0 2.5  Bộ xử lý có hiệu suất cao dựa theo tiêu chí số lệnh thực thi giây (IPS) số triệu lệnh thực thi giây (MIPS)?  Nếu xử lý chạy chương trình hết 10 giây, tìm tổng số chu kì tổng số lượng lệnh tương ứng  Tìm IPC (số lệnh thực chu kì – instruction per cycle) cho xử lý CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương  Hiểu cách biểu diễn lệnh máy tính, cách lệnh thực thi  Phân biệt dạng toán hạng cách sử dụng chúng  Biết cách chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly mã máy  Biết cách chuyển đổi lệnh mã máy sang ngơn ngữ cấp cao  Biết cách lập trình ngôn ngữ assembly cho MIPS CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương  Chuyển câu lệnh C sang dạng hợp ngữ MIPS A f = g - h + B[7]; B f = g + A[B[6]]; C f = A[B[g] + 4]; • f, g, h, i, j lưu ghi $s0, $s1, $s2, $s3, $s4 • Địa sở/nền (base address) mảng A B lưu ghi $s6, $s7 Mỗi phần CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Thanh ghi $s0 $s1 lưu giá trị bên Hãy trả lời câu hỏi liên quan đến lệnh hợp ngữ MIPS bên tính tốn kết $s0 = 0x70100501; $s1 = 0x0C483FA2 Ghi chú: Khi 0x trước giá trị giá trị biểu diễn hệ 16 • Tính kết $t0 sau chạy chuỗi lệnh: add $t0, $s0, $s1 add $t0, $t0, $s0 • Kết ghi $t0 mong muốn phép tốn chưa? Có xảy tràn không? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Viết mã ASM mã máy cho đoạn lệnh sau: for (int i = 0; i
- Xem thêm -

Xem thêm: kiến trúc máy tính trương văn cường ôn thi giữa kỳ week 7 sinhvienzone com , kiến trúc máy tính trương văn cường ôn thi giữa kỳ week 7 sinhvienzone com

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn