cach lam bai van nghi luan

23 288 0
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 20:10

- Thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)? - Trong các đề bài sau, đề bài nào là nghị luận về tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích)? A. Suy nghĩ về đạo lý của dân tộc: “ Uống nước nhớ nguồn”. B. Đất nước ta có nhiều tấm gương vượt khó học giỏi.Em hãy trình bày một số tấm gương đó và nêu suy nghĩ của mình. C. Phân tích truyện ngắn “ Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. D. Cảm nhận của em về tình bà cháu trong bài thơ “ Bếp lửa” của Bằng Việt. C. A. Bài học: I. Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). a. Đề bài Đề 1: Suy nghĩ của em về truyên ngắn “ Làng” của nhà văn Kim Lân. Đề 2: Giá trị nhân đạo là giá trị lớn nhất trong “ Truyện Kiều” của nguyễn Du. Hãy phân tích để làm rõ. Đề 3: Suy nghĩ về thân phận Thúy Kiều trong đoạn trích” Mã Giám Sinh mua Kiều” của Nguyễn Du. Đề 4: Phân tích diễn biến cốt truyện trong truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân. Đề 5: Nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua các đoạn trích “ Truyện Kiều” đã học. Đề 6: Đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua “ Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. truyện ngắn “ Làng” Nghệ thuật tả người của Nguyễn Du Giá trị nhân đạo thân phận Thúy Kiều diễn biến cốt truyện Đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh Suy nghĩ Suy nghĩ Phân tích phân tích Các từ “suy nghĩ “ và “ phân tích” cho ta biết giữa các đề bài có sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Đều là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. * Khác nhau: Suy nghĩ Phân tích Suy nghĩ là xuất phát từ sự cảm, hiểu của mình để nhận xét đánh giá về tác phẩm. Phân tích là xuất phát từ tác phẩm ( cốt truyện, nhân vật, sự việc, tình tiết…) để lập luận, sau đó nhận xét, đánh giá tác phẩm. * Giống nhau b. Nhận xét Đề Vấn đề nghị luận Yêu cầu nghị luận 1 Nghị luận về toàn bộ tác phẩm ( giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật). Có mệnh đề 2 Nghị luận một giá trị nội dung của truyện ( giá trị nhân đạo). Có mệnh đề 3 Nghị luận một nhân vật trong truyện. Có mệnh đề 4 Nghị luận về cốt truyện. Có mệnh đề 5 Nghị luận một chi tiết nghệ thuật Không có mệnh đề 6 Nghị luận về chủ đề của truyện. Không có mệnh đề c. Kết luận * Có 2 kiểu đề Đề có mệnh đề Yêu cầu nghị luận Nội dung nghị luận Không có mệnh đề. * Nội dung nghị luận Nghị luận về toàn bộ tác phẩm ( giá trị ND và NT). Nghị luận một giá trị nội dung của truyện. Nghị luận một nhân vật trong truyện Nghị luận về cốt truyện. Nghị luận về một chi tiết nghệ thuật. Nghị luận về một chủ đề của truyện Nội dung nghị luận II. Các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích). Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân. 1. Tìm hiểu đề và tìm ý a.Tìm hiểu đề - Thể loại: - Phương pháp: - Đối tượng: - Tư liệu: Suy nghĩ nhân vật ông Hai truyện ngắn “Làng” nghị luận về một nhân vật xuất phát từ sự cảm, hiểu của bản thân. nhân vật ông Hai truyện ngắn “ Làng” của nhà văn Kim Lân. b. Tìm ý - Phẩm chất nổi bật: Tình yêu làng hòa quyện gắn bó với lòng yêu nước. + Chi tiết tản cư, nhớ làng. + Theo dõi tin tức kháng chiến. + Khi nghe tin làng theo giặc. + Khi nghe tin cải chính. - Các chi tiết nghệ thuật: + Chọn tình huống tin đồn thất thiệt + Các chi tiết miêu tả nhân vật. + Các hình thức trần thuật (đối thoại, độc thoại) Thảo luận nhóm ( theo bàn) để thống nhất dàn ý chung.
- Xem thêm -

Xem thêm: cach lam bai van nghi luan, cach lam bai van nghi luan, cach lam bai van nghi luan

Bình luận về tài liệu cach-lam-bai-van-nghi-luan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP