Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học

28 241 1
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 17:10

BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG PHONG CÁCH VĂN HỌC CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1.Khái niệm quá trình văn học: -Là sự vận động của chính bản thân văn học(tác giả tác phẩm, trào lưu,khuynh hướng ) qua các thời kì lịch sử -Là sự hình thành,tồn tại ,thay đổi,phát triển của toàn bộ đời sống văn học (tác giả,tác phẩm,trào lưu,khuynh hướng,các tổ chức hội đoàn ,các hoạt động nghiên cứu ,phê bình ,dịch thuật xuất bản,phát hành ,tiếp nhận văn học)qua các thời kì lịch sử LỊCH SỬ VĂN HỌC QUÁ TRÌNH VĂN HỌC Dựa vào SGK em hãy cho biết khái niệm nào sau đây là khái niệm về quá trình văn học? LỊCH SỬ VĂN HỌC QUÁ TRÌNH VĂN HỌC Lịch sử văn học chỉ nghiên cứu quá khứ văn học Quá trình văn học chỉ sự vân động của văn học trong tổng thể ở quá khứ,hiện tại và cả tương lai I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1.Khái niệm quá trình văn học: Vậy lịch sử văn học và quá trình văn học khác nhau như thế nào? BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC VÍ DỤ CÁC THỜI KÌ Cổ đại Trung đại Cận đại Hiện đại Đương đại I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1.Khái niệm quá trình văn học: VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM (gồm các giai đoạn) Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII Từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX Nửa cuối thế kỉ XIX BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học VÍ DỤ 1 Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc ta .Từ đây một nền văn học mới gắn liền với lí tưởng độc lập,tự do và CNXH (nền văn học cách mạng được khai sinh. QUY LUẬT VĂN HỌC GẮN BÓ VỚI ĐỜI SỐNG Đây là mối quan hệ giữa quá trình văn học và lịch sử đất nước,đời sống xã hội… Mỗi biến động lịch sử của đời sống xã hội thường tạo nên những chuyển biến trong lịch sử phát triển của văn học. Dựa vào ví dụ dưới đây em hãy nêu nhận xét và gọi tên các quy luật cơ bản của quá trình văn học? BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học VÍ DỤ 2 Thơ mới (1932-1945) vừa kế thừa những yếu tố truyền thống của thơ ca cổ điển (cảm xúc,hình ảnh,hình tượng,thể thơ…)vừa có những khám phá mới mẻ (ý thức về cái tôi,thể thơ tự do…) Thơ mới vừa dựa trên nền tảng truyền thống,sử dụng các yếu tố truyền thốngvùa làm ra caí mới chưa từng có . QUY LUẬT VĂN HỌC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ KẾ THỪA VÀ CÁCH TÂN Dựa vào ví dụ dưới đây em hãy nêu nhận xét và gọi tên các quy luật cơ bản của quá trình văn học? BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học VÍ DỤ 3 Trong quá trình phát triển của mình văn học Việt Nam có sự giao lưu với VHTQ (Vay mượn đề tài.thi liệu,thể loại …trong văn học truyền thống),giao lưu với văn học Pháp (CNLM,CNHT…) Văn học dân tộc không thể phát triển nếu thiếu giao lưu với văn học các nước ,nhưng phải biết chọn lọc và cải biến cho phù hợp . QUY LUẬT VĂN HỌC TỒN TẠI,VẬN ĐỘNG TRONG SỰ BẢO LƯU VÀ TIẾP BIẾN Dựa vào ví dụ dưới đây em hãy nêu nhận xét và gọi tên các quy luật cơ bản của quá trình văn học? BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC b.Những quy luật cơ bản của quá trình văn học Những quy luật cơ bản của quá trình văn học QUY LUẬT VĂN HỌC GẮN BÓ VỚI ĐỜI SỐNG QUY LUẬT VĂN HỌC TỒN TẠI, VẬN ĐỘNGTRONG SỰ BẢO LƯU VÀ TIẾP BIẾN QUY LUẬT VĂN HỌC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ KẾ THỪA VÀ CÁCH TÂN TRÀO LƯU VĂN HỌC LÃNG MẠN * Đặc trưng Khẳng định cái tôi cá nhân được giải phóng về tình cảm,cảm xúc và trí tưởng tượng. * Đề tài: Thiên nhiên ,tình yêu… * Tác giả -tác phẩm -Phong trào thơ mới: Xuân Diệu (Thơ duyên, vội vàng…)Huy Cận(Tràng giang)…. -Văn xuôi của nhóm bút tự lực văn đoàn: Nhất Linh(Đoạn tuyệt),Khái Hưng(Nửa chừng xuân) …. I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 2.Trào lưu văn học BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC Hãy kể tên một số trào lưu văn học ở Việt Nam mà em biết . HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN. BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG PHONG CÁCH VĂN HỌC CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1.Khái niệm quá trình văn học: -Là sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học, Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học, Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học

Bình luận về tài liệu qua-trinh-van-hoc-va-phong-cach-van-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP