KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM

13 89 2
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 16:10

Tiết 02 Văn học sử KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX Thực hiện : Nguyễn Thị Việt Hà Tổ Ngữ văn Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 1/ Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa Em hãy nêu những nét khái quát về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá? Em hãy nêu những nét khái quát về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá? - Với chiến thắng mùa xuân năm 1975, lịch sử dân tộc mở ra một thời kỳ mới – thời kỳ độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tuy nhiên từ đó đất nước ta lại gặp những khó khăn, thử thách mới. Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 1/ Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa Em hãy nêu những nét khái quát về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá? Em hãy nêu những nét khái quát về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá? Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã chỉ rõ: Đổi mới là “nhu cầu bức thiết, là “vấn đề có ý nghĩa sống còn” của toàn dân tộc. Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 1/ Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa Em hãy nêu những nét khái quát về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá? Em hãy nêu những nét khái quát về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá? + Văn hoá: Tiếp xúc rộng rãi với nhiều nước trên thế giới. + Kinh tế: Chuyển sang kinh tế thị trường + Văn học dịch, báo chí và các phương tiện truyền thông phát triên mạnh mẽ. Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 1/ Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa  Tóm lại: Đất nước bước vào công cuộc đổi mới, thúc đẩy nền văn học cũng phải đổi mới phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật phát triên khách quan của nền văn học. Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾHẾT THẾ KỈ XX 2/ Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Hãy cho biết chuyển biến và một số thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam giai đoạn 1975 đến hết thế kỉ XX? Hãy cho biết chuyển biến và một số thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam giai đoạn 1975 đến hết thế kỉ XX? Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 2/ Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Thơ: - Từ sau 1975, thơ không tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn như ở giai đoạn trước. Tuy nhiên vẫn có những tácphẩm ít nhiều tạo được sự chú ý của người đọc: + Tự hát (Xuân Quỳnh) + Người đàn bà ngồi đan ( Ý Nhi) Ánh trăng ( Nguyễn Duy) + Xúc xắc mùa thu ( Hoàng Nhuận Cầm)… Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 2/ Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Thơ: Hãy kể tên một số trường ca tiêu biểu? Hãy kể tên một số trường ca tiêu biểu? Hiện tượng nở rộ trường ca sau năm 1975 là một trong những thành tựu nổi bật của thơ ca giai đoạn này: + Đất nước hình tia chớp ( Trần Mạnh Hảo) + Những người đi biển (Thanh Thảo)… Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 2/ Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Văn xuôi thời kì này đạt được những thành tựu gì Văn xuôi thời kì này đạt được những thành tựu gì Văn xuôi - Từ sau năm 1975 văn xuôi có nhiều khởi sắc hơn thơ ca: + Mùa lá rụng trong vườn ( Ma Văn Kháng) + Thời xa vắng (Lê Lựu) + Người đàn bà đi trên chuyến tàu tốc hành và Bến quê (Nguyễn Minh Châu)…. Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 2/ Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Kịch thời kì này đạt được những thành tựu gì? Kịch thời kì này đạt được những thành tựu gì? Kịch Phát triển mạnh mẽ • Nhân danh công lí (Doãn Hoàng Giang) * Hồn Chương Ba, da hàng thịt, (Lưu Quang Vũ)… • Tôi và chúng ta (Lưu Quang Vũ)… . Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM. Tiết 02 Văn học sử: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HÊT THẾ KỈ XX (Tiết 2) II/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌCVIỆT NAM TỪ NĂM
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM, KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM, KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM

Bình luận về tài liệu khai-quat-van-hoc-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP