bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TI

9 96 0
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 15:10

1. Các dạng thông tin cơ bản 2. Biểu diễn thông tin 3. Biểu diễn thông tin trên máy tính 1. Các dạng thông tin cơ bản - Văn bản Đó chính là 3 dạng thông tin mà hiện nay các máy tính có thể tiếp nhận và xử lý được - Hình ảnh - Âm thanh 2. Biểu diễn thông tin * Biểu diễn thông tin: Là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. Biểu diễn thông tin có quan trọng không? Vì sao? Quan trọng Biểu diễn thông tin giúp cho việc tiếp nhận, truyền và quan trọng nhất là xử lý thông tin được dễ dàng, chính xác. Nó có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động của con người -> Con người không ngừng cải tiến, hoàn thiện và tìm kiếm các phương tiện, công cụ biểu diễn thông tin mới 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính - Thông tin lưu giữ trong máy tính (dữ liệu) phải được biểu diễn dưới dạng phù hợp Thông tin được biểu diễn trong máy tính như thế nào? Các bạn hãy xem ví dụ sau đây nhé!!! 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính • Ví dụ: Khi thi công sửa chữa một đoạn đường nhỏ , để tránh ách tắc cũng như hạn chế số lượng xe đi lại tại cùng một thời điểm, tại hai đầu A và B của đoạn đường, người ta dùng 1 đèn báo với quy ước: ĐènA ĐènB Đèn A Đèn B Ý nghĩa Bật Bật Được đi từ A đến B và từ B về A Bật Tắt Chỉ được đi từ A đến B Tắt Bật Chỉ được đi từ B đến A Tắt Tắt Cấm đi lại Đổi quy ước: - Bật là 1 - Tắt là 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính Đổi quy ước: - Bật là 1 - Tắt là 0 ĐènA ĐènB Biểu diễn Ý nghĩa 11 Được đi từ A đến B và từ B về A 10 Chỉ được đi từ A đến B 01 Chỉ được đi từ B đến A 00 Cấm đi lại Quy ước biểu diễn thông tin trong máy tính Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng các dãy số 0 và 1, gọi là dãy bit. 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính Con người Máy tính 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính Con người Máy tính BỘ PHẬN BIẾN ĐỔI Thông tin dạng Văn bản, hình ảnh, âm thanh Thông tin dạng bit 0 và 1 MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP • Tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit? • Trả lời: • Để máy tính có thể xử lý. . dạng thông tin cơ bản 2. Biểu diễn thông tin 3. Biểu diễn thông tin trên máy tính 1. Các dạng thông tin cơ bản - Văn bản Đó chính là 3 dạng thông tin mà. ti p nhận và xử lý được - Hình ảnh - Âm thanh 2. Biểu diễn thông tin * Biểu diễn thông tin: Là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. Biểu diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TI, bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TI, bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TI

Bình luận về tài liệu bai-2-thong-tin-va-bieu-dien-thong-ti

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP