Tu nhien xa hoi lop 3

36 68 0
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 15:10

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ ÁNH NGA Lớp 3/2 MÔN: Tự nhiên xã hội MÔN: Tự nhiên xã hội KẾ HOẠCH BÀI DẠY TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH 1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp là: a. Những hoạt động tập trung trong các giờ học ở trường. b. Những hoạt động học tập ở nhà, ngoài giờ học ở lớp. c. Một số hoạt động học tập ở trường, ngoài hoạt động học tập trong giờ học. d. Một số hoạt động học tập ở trường, trong giờ học. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách giơ bảng a, b, c, d 2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh Tiểu học bao gồm: a. Vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao. b. Làm vệ sinh, trồng cây, tưới cây. c. Giúp gia đình thương binh, liệt só; giúp người tàn tật, người già neo đơn . d. Cả câu a, b, c đều đúng. Đ u ù n g r o à i 3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp cho các em: a. Vui vẻ tinh thần, cơ thể khỏe mạnh. b. Nâng cao và mở rộng kiến thức. c. Biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. d. Cả câu a, b, c đều đúng. Trả lời câu hỏi: Ngoài hoạt động học tập, em đã tham gia những hoạt động nào do nhà trường tổ chức? Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2007 Tự nhiên xã hội KHÔNG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI NGUY HIỂM Hoạt động 1: Tìm hiểu tên và tác dụng của các trò chơi trong SGK. Hoạt động 2: Nên và không nên chơi những trò chơi nào? Hoạt động 3: Làm gì khi thấy bạn khác chơi trò chơi nguy hiểm? . GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ ÁNH NGA Lớp 3/ 2 MÔN: Tự nhiên xã hội MÔN: Tự nhiên xã hội KẾ HOẠCH BÀI DẠY TRƯỜNG TIỂU HỌC. tàn tật, người già neo đơn . d. Cả câu a, b, c đều đúng. Đ u ù n g r o à i 3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp cho các em: a. Vui vẻ tinh thần, cơ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu nhien xa hoi lop 3, Tu nhien xa hoi lop 3, Tu nhien xa hoi lop 3

Bình luận về tài liệu tu-nhien-xa-hoi-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP