Kế hoạch giảng dạy ngữ văn 6,7,8,9 HKI chia theo tuần, ngày

3 740 8
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 15:10

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG T.H.C.S. NGUYỄN VĂN NGHI TỔ NGỮ VĂN – NHÓM VĂN 9 ************** KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 9 – HỌC KÌ I NAM HỌC: 2009-2010 (Đã chỉnh sửa theo PPCT giảm tải: 19 TUẦN ) Tuần Bài Tiết Nội dung 1 , 2 Phong cách Hồ Chí Minh; 3 Các phương châm hội thoại; 4 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh; 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 6,7 Đấu tranh cho một thế giới hòa bình; 8 Các phương châm hội thoại(tiếp); 9 Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh; 10 Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 3 7/9 -> 12/9/2009 3 11,12 Tuyên bố thế giới về … trẻ em; 13 Các phương châm hội thoại (tiếp); 14,15 Viết bài tập làm văn số 1. 16,17 Chuyện người con gái Nam Xương; 18 Xưng hô trong hội thoại; 19 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; 20 Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự. 21 Sự phát triển của từ vựng; 22 Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh; 23,24 Hoàng Lê nhất thống chí(hồi 14); 25 Sự phát triển của từ vựng (tiếp). 6 28/9 -> 3/10/2009 5,6 26 Truyện Kiều của Nguyễn Du; 27 Chị em Thúy Kiều; 28 Cảnh ngày xuân; 29 Thuật ngữ; 30 Trả bài tập làm văn số 1. 7 5/10 -> 10/10/2009 6,7 31,32 Mã Giám Sinh mua Kiều; 33 Miêu tả trong văn bản tự sự; 34,35 Viết bài tập làm văn số 2. 36 Kiều ở lầu Ngưng Bích; 37 Trau dồi vốn từ; 38,39 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga; 40 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. 9 19/10 -> 24/10/2009 9 41 Lục Vân Tiên gặp nạn; 42 Chương trình địa phương phần Văn; 43 Tổng kết về từ vựng (Từ đơn , từ phức ,…Từ nhiều nghĩa; 44 Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm …Trường từ vựng); 45 Trả bài Tập làm văn số 2. 10 26/10 -> 31/10/2009 10 46 Đồng chí; 47 Bài thơ về tiểu đội xe không kính; 48 Kiểm tra về truyện trung đại; 49 Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng…Trau dồi vốn từ); 50 Nghị luận trong văn bản tự sự. 51,52 Đoàn thuyền đánh cá; 53 Tổng kết về từ vựng (tiếp-Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng ); 54 Tập làm thơ tám chữ; 55 Trả bài kiểm tra Văn. 12 9/11 -> 11, 12 56,57 Bếp lửa. (Học chính thức) Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (hướng dẫn đọc thêm) 58 Ánh trăng 59 Tổng kết về từ vựng(tiếp – Luyện tập tổnghợp) 60 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận 13 16/11-> 13 61,62 Làng; 63 Chương trình địa phương phần tiếng Việt 64 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự 65 Luyện nói :Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 14 23/11 -> 28/11/2009 14 66,67 Lặng lẽ Sa Pa; 68,69 Viết bài tập làm văn số 3; 70 Người kể chuyện trong văn bản tự sự. 15 30/11 -> 5/12/2009 14, 15 71,72 Chiếc lược ngà; 73 Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại…cách dẫn gián tiếp); 74 Kiểm tra Tiếng Việt. 16 7/12 -> 12/12/2009 15, 16 75 Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại; 76 Cố hương; 77 Cố hương; 78 Cố hương; 17 14/12 -> 15 17 79 Trả bài Tập làm văn số 3; 80 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt-Trả bài kiểm tra văn; 81, 82 Ôn tập Tập làm văn; 18 21/12 -> 26/12/2009 16, 17 83,84 Ôn tập Tập làm văn (tiếp); 85,86 Kiểm tra học kì I; 19 28/12/09-> 02/01/2010 17 87 Tập làm thơ tám chữ (Tiếp tiết 54); 88,89 Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ; 90 Trả bài kiểm tra học kì I. Ký duyệt của: Gò vấp, ngày 28 tháng 08 năm 2009 Nhóm trưởng Tổ trưởng Ban giám hiệu NGUYỄN THỊ CHIÊM NGUYỄN THỊ CHIÊM NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN . T.H.C.S. NGUYỄN VĂN NGHI TỔ NGỮ VĂN – NHÓM VĂN 9 ************** KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 9 – HỌC KÌ I NAM HỌC: 2009-2010 (Đã chỉnh sửa theo PPCT giảm. Kiều; 28 Cảnh ngày xuân; 29 Thuật ngữ; 30 Trả bài tập làm văn số 1. 7 5/10 -> 10/10/2009 6,7 31,32 Mã Giám Sinh mua Kiều; 33 Miêu tả trong văn bản tự sự;
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy ngữ văn 6,7,8,9 HKI chia theo tuần, ngày, Kế hoạch giảng dạy ngữ văn 6,7,8,9 HKI chia theo tuần, ngày, Kế hoạch giảng dạy ngữ văn 6,7,8,9 HKI chia theo tuần, ngày

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-ngu-van-6-7-8-9-hki-chia-theo-tuan-ngay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP