Chủ điểm tháng 10

3 72 1
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 14:10

Trường THCS Phan Đình Phùng -------- Giáo án hướng nghiệp 9 --------Gv:Trần Tiến Dũng ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` Ngày soạn: 12 / 10 / 2008 Ngày dạy: 15 / 10 / 2008 I. M ục tiêu 1. Ki ến thức  HS nắm một số thông tin cơ bản về phương hướng phát triển kinh tế -xã hội của đất nước và của địa phương. 2. K ỹ năng  Học sinh kể được một số nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế phổ biến ở địa phương. 3. Thái độ  Quan tâm đến những lĩnh vực lao động nghề nghiệp cần phát triển. II. Một số điểm cần lưu ý 1. Những thành tựu phát triển ở địa phương.  Kinh tế.Giữ được nhịp dộ tăng trưởng kinh tế.  Văn hoá xã hội.Tốc độ dân trí được nâng lên.  GD-ĐT Mạng lưới trường lớp được mở rộng đã đáp ứng được nhu cầu người học.  Công tác chăm sóc sức khoẻ,mạng lưới y tế từ trung ương đến địa phương đều phát triển mạnh.  An ninh-xã hội.An ninh trật tự được tăng cường. 2.Tồn tại.  Mức độ tăng trưởng kinh tế còn chậm.  Các lĩnh vực công nghiêp ở địa phương chưa phát triển như công nghiệp vật liệu.  Công nghiệp sinh học,công nghiệp tự động hóa. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên  Đọc trước báo lao động, tài liệu hướng nghiệp.  Tài liệu tham khảo:  Văn luận Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX - NXB chính trị quốc gia Hà Nội 2001.  Chuyên đề phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005. 2 .Học sinh  Cần tìm hiểu khoa học phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.  Chuẩn bị một số bài hát ca ngợi đất nước. IV. Hoạt động dạy học Hoạt động 1 Tìm hiểu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở huyện HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Trang - 5 - Trường THCS Phan Đình Phùng -------- Giáo án hướng nghiệp 9 --------Gv:Trần Tiến Dũng ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` - Giới thiệu về phương hướng và chỉ tiêu phát ttiển kinh tế xã hội của huyện thông qua văn kiện đại hội Đảng bộ nhiệm kì 2005-2006. Mời một cán bộ địa phương nói chuyện với học sinh các số liệu về chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực ở địa phương. ( Công nghiệp,Nông nghiệp,Giáo dục,Y tế ở địa phương ) - HS chú ý lắng nghe Hoạt động 2 Tìm hiểu về công nghiệp hóa HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Công nghiệp hoá là gì ? Tại sao phải công nghiệp hoá ? - Sau khi HS thảo luận báo cáo kết quả, kết luận và yêu cầu HS ghi vở. - HS trả lời. - HS ghi vở. Quá trình công nhiệp hoá đòi hỏi phải đưa những công nghệ mới để làm cho sự phát triển kinh tế xã hội đạt được tốc độ cao hơn, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững hơn. Quá trình công nghiệp hoá tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế,sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương phải theo xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hoạt động 3 Tìm hiểu một số lĩnh vực trọng điểm HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Giới thiệu một số công nghiệp trọng điểm được giới thiệu ở Đại hội toàn quốc lần IX. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi: + Công nghiệp trọng điểm là gì? Hướng phát triển chủ yéu của nước ta về cách mạng thông tin là gì ? + Công nghiệp vật liệu mới là gì ? + Các trọng điểm phát triển công nghiệp vật liệu mới là gì ?. + Công nghiệp tự động hoá là gì ? + Ý nghĩa của công việc phát triển công nghiệp là gì ? - Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. - Học sinh thảo luận trả lời các câu hỏi của GV. Trang - 6 - Trường THCS Phan Đình Phùng -------- Giáo án hướng nghiệp 9 --------Gv:Trần Tiến Dũng ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` - Tổng kết lại cho HS ghi vở. - HS ghi vở. + Để phát huy lợi thế của nước đi sau, cùng với việc tìm giải pháp công nghệ phù hợp để đồng bộ hoá, nâng cấp hiện đại hoá có chọn lọc cơ sở vật chất, kinh tế hiện có với tiềm lực khoa học và công nghệ đã tạo dựng được, Việt Nam cần chủ động lựa chon và phổ cập, một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến của thé giới. + Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã chọn 4 lĩnh vực công nghệ then chốt đó là:  Công nghệ thông tin.  Công nghệ sinh học.  Công nghệ vật liệu mới.  Công nghệ tự động hoá. V. Đánh giá kết quả chủ đề.  Nhận xét, đánh giá tiết học.  Cho học sinh trả lời câu hỏi sau :  Thông qua buổi sinh hoạt .Em hãy cho biết vì sao chúng ta cần nắm được phương hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của đất nước.  Qua câu trả lời của học sinh rút ra kinh nghiệm cho buổi học sau. VI. Hướng dẫn về nhà  Tìm hiểu một số nghề trọng điểm ở địa phương. ======================================================================= Trang - 7 - . nghiệp trọng điểm là gì? Hướng phát triển chủ yéu của nước ta về cách mạng thông tin là gì ? + Công nghiệp vật liệu mới là gì ? + Các trọng điểm phát triển. động 3 Tìm hiểu một số lĩnh vực trọng điểm HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Giới thiệu một số công nghiệp trọng điểm được giới thiệu ở Đại hội toàn quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ điểm tháng 10, Chủ điểm tháng 10, Chủ điểm tháng 10

Bình luận về tài liệu chu-diem-thang-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP