Bài 19 Quyền tự do ngôn luận

22 3,327 1
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 11:10

Bài cũ: • Thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân? • Khi nào thì chúng ta thực hiện quyền khiếu nại? • Khi nào thì chúng ta thực hiện quyền tố cáo? Trả lời: - Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghò cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết đònh, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi cho rằng việc làm đó là trái pháp luật vi phạm lợi ích hợp pháp của mình. - Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền về vụ việc vi phạm pháp luật của cá nhân hay tổ chức khác gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, cơ quan hay của công dân. • - Công dân thực hiện quyền khiếu nại khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bò xâm hại. • - Công dân thực hiện quyền tố cáo khi quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, nhà nước…bò xâm phạm. Bài mới: • Thầy Hoàng Công Vượng phát biểu ý kiến trong hội nghò • Thầy Krajăn Vinh phát biểu ý kiến trong đại hội Đoàn • Thầy Bùi Văn Khoa đang trình bày ý kiến của mình trong ngày Đại hội CB-CC Tiết sinh hoạt tuần trước, dưới sự điều khiển của thầy giáo chủ nhiệm các em đã tham gia đóng góp ý kiến để bầu các bạn đi dự hội trại 26 / 3 • Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN I / Đặt vấn đề: Em hiểu như thế nào là “ngôn luận”? Ngôn luận có nghóa là dùng lời nói ( ngôn ) để diễn đạt công khai ý kiến, suy nghó…của mình nhằm bàn một vấn đề ( luận ) . một vấn đề ( luận ) • Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN I / Đặt vấn đề: Thảo luận nhóm: Những việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công. dân phát huy quyền tự do ngôn luận của mình? • II / Nội dung bài học: 1 / Quyền tự do ngôn luận : là quyền của công dân tham gia bàn bạc, thảo luận và đóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19 Quyền tự do ngôn luận, Bài 19 Quyền tự do ngôn luận, Bài 19 Quyền tự do ngôn luận

Bình luận về tài liệu bai-19-quyen-tu-do-ngon-luan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP