tiết 45 bài 43 : Ảnh hưởng của nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật

7 986 4 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 08:10

GIÁO ÁN SINH HỌC 9 GIÁO VIÊN: HOÀNG MINH CÔNG BÀI DẠY:Tiết 45 Bµi 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT HUẾ, 3/2009 GIO N SINH HC 9 GIO VIấN: HONG MINH CễNG BI DY: Tit 45 Bài 43: NH HNG CA NHIT M LấN I SNG SINH VT I. Mục tiêu : - Học sinh nắm đợc những ảnh hởng của nhân tố sinh thái nhiệt ộ và độ ẩm môi trờng đến các đặc điểm về sinh thái, sinh lí và tập tính của sinh vật. - Giải thích đợc sự thích nghi của sinh vật. II. Đồ dùng dạy học : - Tranh phóng to H 43.1; 43.2; 43.3 SGK. - Tranh về thực vật a ẩm (thài lài, ráy, lá dong, vạn niên thanh .) thực vật chịu hạn (xơng rồng, thông, cỏ may .) động vật a ẩm, a khô. - Bảng 43.1 và 43.2 SGK . III: Ph ng phỏp; Thuyt trỡnh. Vn ỏp Tho lun nhúm IV Tiến trình bài giảng 1. n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (1 phỳt) 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phỳt) (?) nh cú nh hng nh th no n thc vt? Cú my nhúm thc vt? (?) nh sáng có ảnh hởng tới động vật nh thế nào? Cú my nhúm? 3. Bài mới: (35 phỳt) Nếu di chuyển động vật sống nơi có nhiệt độ thấp (Bắc cực) nh chim cánh cụt về nơi khí hậu ấm áp hn (vùng nhiệt đới) v ngc li liệu chúng có sống đợc không? Vì sao? GV: Vậy nhiệt độ và độ ẩm đã ảnh hởng đến đời sống của sinh vật nh thế nào? Tit 45 Bài 43: NH HNG CA NHIT M LấN I SNG SINH VT Thi gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ni dung ghi bng 20 PHT Hoạt động 1: nh hởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật - GV yờu cu hc sinh c mc thụng tin. - GV đặt câu hỏi: (?) a s sinh vt sng c nhit l bao nhiờu ? - GV b sung: Mt s loi sng nhit ụ rt cao Vi khun sui nc núng (70-90 0 C), hay ni cú nhit ụ thp u trựng sõu ngụ -27 0 C, a, nh hng lờn thc vt : - GV phỏt phiu hc tp 1 yêu cầu HS nghiên cứu VD 1 SGK quan sát H 43.1 thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi 1 PHT 1: ( ?) Nhiệt độ đã ảnh hởng đến đặc điểm nào của thực vật? (?) Quá trình quang hợp, hô hấp của cây chỉ diễn ra bình thờng ở nhiệt độ môi trờng nh thế nào? + Gi i din nhúm c v tr li VD1, nhúm khỏc cú th b sung. + GV cht li ý chớnh. b, nh hng lờn ng vt : - GV yêu cầu HS nghiên cứu VD 2,3 SGK quan sát H 43.2 thảo luận nhóm và trả lời cỏc câu hỏi PHT1: - Hs c thụng tin. - 1-2 HS TR li - Lng nghe gi chộp. - c, tho lun nhúm, tr li , nhúm khỏc b sung .HS phi nờu c: + Nhiệt độ đã ảnh hởng đến: -ặc điểm v hình thái: mặt lá có tầng cutin dày, chồi cây có các vảy mỏng -c im v sinh lý: rụng lỏ. + Cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ 20- 30 o C. Cây nhiệt đới ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ quá thấp (0 o C) hoặc quá cao (trên 40 o C). - Lng nghe, ghi chộp. - c, tho lun nhúm, tr li , nhúm khỏc b sung .HS phi I: nh h ởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật - Nhiệt độ môi trờng đã ảnh hởng tới hình thái, hoạt động sinh lí, tập tính của sinh vật. - Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ 0 - 50 o C. Tuy nhiên cũng có 1 số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao. - Sinh vật đợc chia 2 nhóm: + Sinh vật biến nhiệt: ch nhỏi, bũ sỏt, . + Sinh vật hằng nhiệt: Chim, thỳ , ngi. 4. Củng cố (4 phỳt) - Nhiệt độ của môi trờng có ảnh hởng tới đặc điểm tới đặc điểm hinh thái và sinh lí của thực vật nh thế nào? Cho VD minh hoạ? - Tập tính của động vật và thực vật phụ thuộc vào nhân tố sinh thái nào? 5. H ớng dẫn học bài ở nhà: ( 1 phỳt) - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK. - Đọc mục Em có biết. - Su tầm t liệu về rừng cây, nốt rễ cây họ đậu, địa y. Phiu hc tp 1 Nghiên cứu VD 1 ; VD 2 ; VD 3 , quan sát H 43.1; 43.2 SGK , thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 1. VD 1 nhiệt độ đã ảnh hởng đến đặc điểm nào của thực vật? 2. VD 2 , VD 3 nhiệt độ đã ảnh hởng đến đặc điểm nào của ng vật? 3. Các sinh vật sống đợc ở nhiệt độ nào? Có mấy nhóm sinh vật thích nghi với nhiệt độ khác nhau của môi trờng? Đó là những nhóm nào? 4. Phân biệt nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt? Nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ môi trờng? Tại sao? 5. Hon thnh bng sau: Nhúm sinh vt Tờn sinh vt Mụi trng sng Sinh vt bin nhit Sinh vt hng nhit . Phng ỏn chn Vi khun c nh m, chim b cõu, chú, cõy lỳa, ch, rn h mang. R cõy h u, rung lỳa, vn cõy, trong nh, h ao, cỏnh ng lỳa, Phiu hc tp 2 1.Da vo nh hng ca m, Thc vt c chia thnh nhng nhúm no? V D ? 2.Da vo nh hng ca m, Thc vt c chia thnh nhng nhúm no? V D ? 3. Nêu đặc điểm thích nghi của các cây a ẩm, cây chịu hạn? 4. Nêu đặc điểm thích nghi của động vật a ẩm và chịu hạn? 5. Chn phng ỏn ỳng ri hon thnh bng sau: Cỏc nhúm sinh vt Tờn sinh vt Ni sng Thực vật ưa ẩm . Thực vật chịu hạn . . Động vật ưa ẩm . Động vật ưa khô . . Phương án chọn Lúa, cói, Xương rồng, thông, ếch, giun đất, thằn lằn, lạt đà ruộng lúa nước, bãi ngập ven biển, bãi cát, ven đồi, ao hồ, trong đất, vùng cát khô, sa mạc . SINH HỌC 9 GIÁO VIÊN: HOÀNG MINH CÔNG BÀI DẠY :Tiết 45 Bµi 4 3: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT HUẾ, 3/2009 GIO N SINH HC 9 GIO VIấN:. (vùng nhiệt đới) v ngc li liệu chúng có sống đợc không? Vì sao? GV: Vậy nhiệt độ và độ ẩm đã ảnh hởng đến đời sống của sinh vật nh thế nào? Tit 45 Bài 4 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 45 bài 43 : Ảnh hưởng của nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật, tiết 45 bài 43 : Ảnh hưởng của nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật, tiết 45 bài 43 : Ảnh hưởng của nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bình luận về tài liệu tiet-45-bai-43-anh-huong-cua-nhiet-do-do-am-len-doi-song-sinh-vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP