Mau bien ban dai hoi Lien doi

3 971 12 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 07:10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên bản đại hội liên đội Nhiệm kỳ : 2008 - 2009 Đại hội khai mạc lúc giờ ngày thángnăm 2008 Tại : *Thành phần đại biểu gồm: + Đại biểu mời gồm có: 1- . 2- . 3- . 4- . 5- . 6- . 7- . 8- . 9- . 10- . + Đại biểu chính thức dự Đại hội có:/Tổng số (Vắng:có lý do:không có lý do ) - Đoàn chủ tịch Đại hội có: 1- . 2- . Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên đội trơng thcs Giao Yến 3- . - Th ký Đại hội: . + Diễn biến Đại hội: 1. Bạn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua và bản phơng hớng cho năm học tới ( có báo cáo kèm theo). 2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết: . . . . . 3. Các ý kiến phát biểu của Đại hội: . . . . . 4. Biểu quyết các danh hiệu thi đua: . . 5. Bầu Ban chỉ huy Liên đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy liên đội nhiệm kỳ: 2008- 2009 ( danh sách qua kiểm phiếu) 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- ( Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) §¹i héi ®· kÕt thóc tèt ®Ñp lóc… giê……cïng ngµy. TM. §oµn chñ tÞch Th ký ®¹i héi (Ký tªn) ( Ký tªn) . . 5. Bầu Ban chỉ huy Liên đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy liên đội nhiệm kỳ: 2008-
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau bien ban dai hoi Lien doi, Mau bien ban dai hoi Lien doi, Mau bien ban dai hoi Lien doi

Bình luận về tài liệu mau-bien-ban-dai-hoi-lien-doi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP