Nhưũng hình ảnh dụng cụ TN phục vụ môn hóa học

17 66 0 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 06:10

ụng cụ phòng thí nghiệm Tên tiếng Anh của một số dụng cụ phòng thí nghiệm alcohol burner(s) = đèn cồn ashless/ash-free filter paper(s) = giấy lọc không tro filter paper(s) = giấy lọc beaker(s) = cốc, becher burette(s) = buret clamp(s) = kẹp dụng cụ clamp holder(s) = vít kẹp crucible(s) and lid(s) = chén nung + nắp đậy chén mortar(s) and pestle(s) = cối và chày giã crucible tong(s) = kẹp gắp dropper(s) = ống nhỏ giọt elernmeyer flask(s) = erlen, bình tam giác (flat-bottom) florence flask(s) = bình cầu cổ cao (đáy bằng) round-bottom flask(s) = bình cầu đáy tròn two-neck round-bottom flask(s) = bình cầu 2 cổ đáy tròn three-neck round-bottom flask(s) = bình cầu 3 cổ đáy tròn Buchner flask(s) = bình lọc hút chân không Buchner funnel(s) = phễu lọc hút chân không funnel(s) = phễu glass rod(s) = đũa thủy tinh graduated cylinder(s) = ống đong pharmaceutical graduated cylinder(s) = ống đong dùng trong y dược micro pipette(s) = micrô pipet Pasteur pipette(s) = ống nhỏ giọt có chia độ measuring pipette(s) = pipet ruột thẳng [...]... giãcrucible tong(s) = kẹp gắpdropper(s) = ống nhỏ giọt Buchner flask(s) = bình lọc hút chân khôngBuchner funnel(s) = phễu lọc hút chân không separatory funnel(s) = bình tách lỏng clamp(s) = kẹp dụng cụ clamp holder(s) = vít kẹpcrucible(s) and lid(s) = chén nung + nắp đậy chén . ụng cụ phòng thí nghiệm Tên tiếng Anh của một số dụng cụ phòng thí nghiệm alcohol burner(s) = đèn cồn ashless/ash-free. paper(s) = giấy lọc beaker(s) = cốc, becher burette(s) = buret clamp(s) = kẹp dụng cụ clamp holder(s) = vít kẹp crucible(s) and lid(s) = chén nung + nắp đậy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhưũng hình ảnh dụng cụ TN phục vụ môn hóa học, Nhưũng hình ảnh dụng cụ TN phục vụ môn hóa học, Nhưũng hình ảnh dụng cụ TN phục vụ môn hóa học

Bình luận về tài liệu nhuung-hinh-anh-dung-cu-tn-phuc-vu-mon-hoa-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP