Bài 12: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO

15 3,676 7 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 06:10

Các em quan sát hình 8.3 SGK. Làm thế nào để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng? Để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng bằng cách thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C 1 , C 2 sẽ tạo ra xung đa hài không đối xứng. Quá trình tạo xung ra như thế nào? Ta nghiên cứu bài thực hành 12 bằng cách quan sát vào hai đèn LED. R 1 R 3 R 4 R 2 C 1 C 2 + - E C U ra 2 U ra 1 I b2 I b1 I C1 I C2 T1 T2 Hình 8.3 GV: Hoàng Trọng Nguyên Trường PTTH Việt Đức Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Sơ đồ mạch in • Các điện trở R 3 , R 4 , các tụ điện C 1 , C 2 có thể thay thế bằng điện trở và tụ điện khác. • Các linh kiện khác hàn cố định trên bản mạch. • + V CC – Dương nguồn , GND – Âm nguồn C B E C 1 C 2 LED 1 LED 2 R 1 R 3 R 4 R 2 T 1 T 2 + V CC GND B E C + + Mạch tạo xung đa hài tự dao động hoạt động như thế nào? Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI: - Trạng thái thứ nhất giả thiết Ic 1 > Ic 2 thì T 1 thông bão hoà và T 2 khoá lại trạng thái cân bằng thứ nhất tạo xung ra. - Trạng thái thứ hai C 1 phóng điện, C 2 nạp điện đi qua T 1 đang thông ,các cực bazơ của T 1 và T 2 biến đổi làm cho T 1 bị khoá và T 2 được thông trạng thái cân bằng thứ hai tạo xung ra. - Khi T 2 thông, C 2 phóng điện qua T 2 ,C 1 sẽ nạp điện qua T 2 . Quá trình trên làm cho T 2 đang thông bị khoá lại và T 1 đang khoá được thông kết quả trở lại trạng thái thứ nhất , quá trình được tiếp diễn luân phiên nhau để tạo xung ra.  Nguyên lí làm việc: Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Mô phỏng quá trình sáng, tối của hai LED U ra2 U ra1 t o U ra2  Một số loại tranzitor.  Một số linh kiện trong mạch tạo xung đa hài. Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Một số loại điện trở vòng màu. Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Một số linh kiện trong mạch tạo xung đa hài.  Một số loại LED. Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Một số linh kiện trong mạch tạo xung đa hài.  Một số tụ phân cực ( tụ hoá ). Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Một số linh kiện trong mạch tạo xung đa hài. Phân chia thành 6 nhóm, học sinh thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. Ta phải sử dụng nguồn điện 4,5 V ở đâu để cung cấp cho mạch tạo xung đa hài hoạt động? Để mạch tạo xung hoạt động ta phải nối mạch tạo xung qua mạch nguồn điện một chiều hoặc dùng 3 viên pin 1,5 V mắc nối tiếp. II - TỔ CHỨC THỰC HÀNH: Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Dụng cụ, vật liệu: Mỗi nhóm gồm có một mạch tạo xung đa hài lắp sẳn, 2 tụ hoá loại 20μF – 16V, nguồn điện một chiều 4,5 V. Quá trình thực hành gồm mấy bước? Mỗi bước được thực hiện như thế nào? Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI: II - TỔ CHỨC THỰC HÀNH:  Bước 1: Cấp nguồn cho mạch hoạt động, sau đó quan sát và đếm số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây. Ghi kết qủa vào bảng mẫu báo cáo. Mạch dao động đa hài dùng tranzito thực hiện ở bước 1 . KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Một số loại điện trở vòng màu. Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I –. XUNG ĐA HÀI:  Một số linh kiện trong mạch tạo xung đa hài.  Một số tụ phân cực ( tụ hoá ). Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO, Bài 12: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO, Bài 12: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO

Bình luận về tài liệu bai-12-dieu-chinh-cac-thong-so-cua-mach-tao-xung-da-hai-dung-tranzito

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP