Đề giải toán trên máy tính bỏ túi

3 126 1
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 02:10

Máy tính bỏ túi: Bài 1. Cho hình bình hành ABCD có hai đường cao AH và AK ( H thuộc BC , K thuộc CD ) có góc HAK bằng 30 độ . Biết rằng AB = 6 cm , AD = 4 cm . Tính AH và AK. Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A . Biết AB = 3 cm , AC = 4 cm và trọng tâm G . Tính đoạn AG . Bài 3. Tìm số tự nhiên n Tìm số tự nhiên n để an=26122008+6n4 (n N;1000≤n≤10000000) cũng là một số tự ∈ nhiên. (Trích đề thi HSGMT Vũng Tàu - 26/12/2008) Giải: Giải bằng máy tính Casio fx-570MS Ta có: 1000≤n≤10000000 26122008+6×100004≤an≤26122008+6×100000004⇒ Dùng máy tính được: 71.53≤an≤96.33 Ta có: n=an4-261220086 Nhớ 71 vào A: ấn 71 Ghi vào màn hình: A=A+1:(A^4-26122008)÷6 Ấn . cho đến khi A=97 thì dừng. Mỗi lần ấn nếu biểu thức (A^4-26122008)÷6 có giá trị dương thì n nhận giá trị dương đó. Ta có các giá trị của n là: 125308, 1815508, 3944188, 6581332, 9802108 Bài 4. Tính diện tích hình thang cân Tính diện tích hình thang cân, biết hai cạnh đáy là 12cm và 18cm, góc ở đáy bằng 75o. (Trích bài 65/ trang 99, sách BT Toán 9 tập một - Tôn Thân (CB) - Vũ Hữu Bình - Trần Phương Dung - Lê Văn Hồng - Nguyễn Hữu Thảo) Giải: Giải bằng máy tính Casio fx-500MS Đặt đáy lớn là b, đáy bé là a, góc ở đáy là α, đường cao là h. Ta có h=b-a2.tan(α) Diện tích hình thang: S=12(a+b)h=14(b2-a2)tan(α) Ghi vào màn hình (đơn vị đo góc là độ): 1÷4×(182-122) tan75 Ấn Kết quả: 167.9422863 Vậy diện tích hình thang cân là 167.9422863 cm2 Bài 5. Một bài toán về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác Trong tam giác ABC có AB=11cm,ABC^=38o,ACB^=30o, N là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC (hình vẽ). Hãy tính AN, AC. (Trích bài 57/ trang 97, sách BT Toán 9 tập một - Tôn Thân (CB) - Vũ Hữu Bình - Trần Phương Dung - Lê Văn Hồng - Nguyễn Hữu Thảo) Giải bằng máy tính Casio fx-500MS (Chọn đơn vị đo góc là độ: ấn 1) Ta có: AN=AB sin ABN^=AB sin 38o Ấn 11 38 Kết quả: AN= 6.772276229 Ta lại có: AC=ANsinACN^=ANsin30 Ấn 30 Kết quả: AC= 13.54455246 Kết luận: AN= 6.772276229, AC= 13.54455246 Bài 6.Chứng minh tam giác ABC vuông Cho tam giác ABC. Biết AB = 21 cm, AC = 28 cm, BC = 35 cm. a) Chứng minh tam giác ABC vuông. b) Tính sinB, sinC. (Trích bài 93/ trang 104, sách BT Toán 9 tập một - Tôn Thân (CB) - Vũ Hữu Bình - Trần Phương Dung - Lê Văn Hồng - Nguyễn Hữu Thảo) Giải: Giải bằng máy tính Casio fx-500MS Tính BC2-AB2-AC2 Nhập 352-212-282 ấn Kết quả 0 Vậy BC2-AB2-AC2 BC2=AB2+AC2 tam ABC vuông tại A.⇒ ⇒ sinB=ACBC=2835 Dùng máy tính được sinB=0.8 sinC=ABBC=2135 Dùng máy tính được sinC=0.6 . (Trích đề thi HSGMT Vũng Tàu - 26/12/2008) Giải: Giải bằng máy tính Casio fx-570MS Ta có: 1000≤n≤10000000 26122008+6×100004≤an≤26122008+6×100000004⇒ Dùng máy. Máy tính bỏ túi: Bài 1. Cho hình bình hành ABCD có hai đường cao AH và AK ( H thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề giải toán trên máy tính bỏ túi, Đề giải toán trên máy tính bỏ túi, Đề giải toán trên máy tính bỏ túi

Bình luận về tài liệu de-giai-toan-tren-may-tinh-bo-tui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP