Bìa viết tiểu luận

2 3,294 384 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Viết An
Nguyễn Viết An

Nguyễn Viết An

Tải lên: 8 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 01:16

fdsfsadfsadfds TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CNSH VÀ CNTP Bộ môn Công nghệ sinh học TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRONG CNSH ĐỀ TÀI: Xác định hàm lượng melamine bằng phương pháp sắc khí lỏng cao áp HPLC và sắc ký khí ghép khối phổ. GVHD PGS.TS. Quản Lê Hà Sinh viên Phạm Xuân Dũng Nguyễn Viết An Nguyễn Thị Diễm MSSV 20090567 20103010 20103536 Hà Nội tháng 04/2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Bìa viết tiểu luận, Bìa viết tiểu luận

Bình luận về tài liệu bia-viet-tieu-luan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP